آیات و روایات

دانلود پایان نامه

8. . این سه تن کتاب أبی عبیدالقاسم بن سلام را نقد کردند .
9. . نام کتاب الفارسى «التنبیه على الألفاظ التی وقع فی نقلها وضبطها تصحیف وخطأ فی کتاب الغریبین» و نام کتاب المدینى «هفوات الغریبین» است و هر دو تن کتاب ابو عبید هروى را نقد کرده اند .
10. . هر دو ، کتاب ابن قتیبه را نقد کرده اند .
۹ . حسن بن عبداللّه الأصفهانی (لغده) ۱ (قرن سوم )
۱۰ . أبو بکر محمّد بن القاسم الأنباری ۲ (۳۲۷ یا ۳۲۸ه )
7. 3. 1. پاسخ دهندگان به ابن قتیبه۳
۱ . محمّد بن نصر، أبوعبید اللّه المروزی (۲۹۴ه )
۲ . یوسف بن عبداللّه القفصی التمیمی (۳۲۶ه )
۳ . أبو بکر محمّد بن القاسم الأنباری (۳۲۷ یا ۳۲۸ه )
۴ . ابن عبدون عبدالمجید الفهری (۵۲۷ه )
8. 3. 1. برخى نسخه هاى خطى کتب غریب الحدیث
۱ . مجمع بحار الأنوار فى غرائب التنزیل و لطائف الأخبار
جمال الدین محمّد طاهر صدیقى فتنى (م ۹۸۶ ق)
نسخه خطى : ۳۸۸۱.۰۶۲.۵ فرهنگ نامه اى مربوط به لغات قرآن و حدیث و بر اساس ترتیب حروف اوّل کلمه ها است . مؤلف رمزهایى را براى کتاب هایى که استفاده کرده ، قرار داده است. این کتاب ، به شیخ على متقى هندى ، مؤلف کتاب بزرگ کنز العمال هدیه شده و تألیف آن به تاریخ یازدهم رمضان ۶۷۹ هجرى در کجرات هند ، به پایان رسیده است.
۲ . مختصر مجمع البحرین
نسخه خطى: ۶۱۵.۱۲۱.۲؛ مؤلف روش و ترتیب کتاب اصلى را حفظ کرده ، ولى بیشتر آیات و روایات و بعضى از خصوصیات لغوى را حذف کرده است. نسخه تاریخ ندارد و مؤلف کتاب نامشخص است.
1. گاه برخى مؤلفان به پاسخگویى نقدها پرداخته اند که در این میان ، دفاع از ابو عبید قاسم بن سلّام ، جایگاه ویژه اى دارد و همچنین چهار تن در مقابل نقد ابن قتیبه از او دفاع کرده اند .
۳ . ایجاز الغرائب و انجاز الرغائب.
ابوالفتوح عبدالرزاق بن على بیهقى .
نسخه خطى کتابخانه مرعشى : ۱۲۸.۲۲.۳ ، این کتاب فرهنگى است مختصر ، در باره لغات حدیث . به ترتیب حروف اوّل کلمه ها در بیست و هشت کتاب و هر کتاب داراى چند باب. این فرهنگ براساس ترتیب کتاب الغریبین نوشته هروى تنظیم شده و مؤلف مى گوید : به حد وسط ، خالى از ایجاز مخل و اطناب مملّ ، لغات را پرداختم. تاریخ استنساخ آن سال ۸۰۶ ق است .
۴ . ینابیع اللغه .
ابو جعفر احمد بن على بیهقى ، مشهور به جعفرک (م ۴۴۵ ق).
نسخه خطى ۸۶۱۱.۰۴۳.۳؛ مؤلف پس از تألیف المحیط بلغات القرآن کتابى در لغت حدیث پرداخت و چون مى خواست کتابش مورد توجه و استقبال قرار گیرد ، گفتار جوهرى در الصحاح را اصل قرار داد و تراکیب ابن فارس در معجم مقاییس اللغه را بر آن افزود و آن را به گونه اى تنظیم کرد ، که طالبانْ سرگردان نباشند.
فصل دوم
بررسی الفاظ غریب نامه‌های (30 ـ 1)
1. 2. نامه 1
و من کتاب له × إلى أهل الکوفه عند مسیره من المدینه إلى البصره:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.