اثر ادبی و هنری

دانلود پایان نامه

15 – اثر ترکیبی به شرطی که از حیث آرایش و گزینش ، اصیل باشند ؛
اما در این لایحه جامع که هماهنگی بیشتری با موافقت نامه تریپس و کنوانسیون برن دارد ، اساتید معززی که در تدوین آن زحمات بسیاری را متحمل شده اند ، ملاک نیاز کشور ، استفاده از نظرات فقهی و عالمانه خویش و همچنین همسویی با جامعه جهانی را لحاظ نموده و بعون الله تعالی در صورت تصویب نهایی و پیوستن به موافقت نامه در این زمینه هیچگونه مشکل خاصی برای کشور و پدیدآورندگان حوزه مالکیت ادبی و هنری را بدنبال نخواهد داشت .
گرچه بعضی از اساتید محترم حقوق ایران به موارد دیگری هم چون آثار سینمایی و آثار هنرهای کاربردی اشاره نموده اند . بنظر می آید آثار فوق در قوانین ایران هر چند بطور مختصر به آنها اشاره شده اما در لایحه جامع در بندهای فوق الاشاره این آثار به تفصیل مورد توجه قرار گرفته اند .
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس در بخش نخست تحت عنوان حق نسخه برداری و حقوق جانبی به بحث پیرامون مالکیت ادبی و حق مؤلّف پرداخته است . ابتدا در بند 1 ماده 9 اعضا را به رعایت مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن (1971 ) ملزم نموده است . موافقت نامه در این مورد خود به هیچ یک از اثرها اشاره ننموده است و تنها مواد فوق الاشاره در کنوانسیون برن را مورد تاکید و پذیرش قرار داده است .
برای اینکه آثار مورد حمایت مشخص شود نیاز به توجه به کنوانسیون برن می باشد .
کنوانسیون برن در بند 1 ماده 2 به تعریفی از اصطلاح آثار ادبی و هنری داشته و آنها را شامل تمامی آفرینش های مربوط به گستره ادبی ، علمی و هنری صرف نظر از روش یا شکل ابراز آنها دانسته است » . به عبارت دیگر ممکن است اثری به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته نشود و یا ارزش یک کار ادبی و هنری را نداشته باشد مع الوصف چون اصالت دارد و از دیگری تقلید نشده تحت کپی رایت قابل حمایت است . سپس در ادامه طی چند بند آثار را چنین برشمرده است :
1 – کتاب ها ، بروشورها و دیگر نوشته ها
2 – کنفرانس ها ، نطق های کوتاه ، موعظه ها و دیگر آثاری که دارای ماهیت مشابه هستند .
3 – آثار نمایشی یا نمایشی موسیقیایی ، رقص ها ، پانتومیم ها .
4 – تنظیم موسیقی با کلام یا بدون آن .
5 – آثار سینمایی و نیز آثاری که مشابه آثار سینمایی ابراز می شوند .
6 – آثار مربوط به طراحی ، نقاشی ، معماری ، پیکره ، گراور ، لیتوگرافی .
7 – آثار عکاسی و آثاری که مشابه روش آثار عکاسی ابراز می شوند .
8 – آثار هنرهای کاربردی .
9 – تصاویر و نقشه های جغرافیایی .
10 – نقش ها ، کروکی ها ، و آثار تجسمی مرتبط با جغرافی . توپو گرافی ( موقعیت طبیعی ) ، معماری و علوم
بند 3 ، ترجمه ، اقتباس ، تنظیم موسیقی و سایر تبدیل های اثر ادبی و هنری ، بدون آن که به حق پدیدآورند اثر اصلی خدشه ای وارد شود مورد حمایت کنوانسیون قرار می گیرد .
بند 4 ، شامل متون رسمی قانونی ، اداری یا قضایی و نیز ترجمه رسمی این متون
بند 5 ، آثار ادبی یا هنری مانند دایره المعارف ها و جُنگ ها را را که به لحاظ انتخاب یا ترتیب موضوعات ، آفرینش فکری به شمار می آیند تحت حمایت قرار داده است .
بند 7 ، آثار هنرهای کاربردی ، طرح های صنعتی و مدل ها .
بند 1 ماده 2 مکرر شامل سخنرانی های خاص .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.