اندازه‌گیری عملکرد

دانلود پایان نامه

شکل18-2)الگوی ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی باروش تحلیل پوششی داده ها(DEA)
3-4-11-2- تحقیق های انجام شده برای ارزیابی واحدهای پلیس سایر کشورها:
1-3-4-11-2- ارزیابی عملکرد پلیس در هند:
بطور کلی در هند، از آمار رسمی جرائم برای قضاوت در مورد عملکرد پلیس استفاده می‌شود، اگر چه داده‌های جرائم مقیاس قابل اطمینان نخواهد بود (به علت عدم اطمینان در سازمان، همه جرائم به پلیس گزارش می‌شود) البته معروف است که عوامل دیگری غیر از فعالیت پلیس، بر وقوع جرائم اثر می‌گذارد، و نرخ جرم نمی‌تواند برای مقایسه عملکرد واحدهای پلیس در شناسایی و کنترل جرم بکار رود (ورما، 1993)
بازداشت متخلفین اولین گام پلیس است و از این رو به عنوان مقیاسی برای بهره‌وری پلیس پیشنهاد می‌گردد. لیکن در هند پلیس به شدت سیاست زده است و در برخی مواقع تصمیم‌ برای بازداشت، بیش از آنکه ابزاری در برابر پدیده جرم باشد، بر مبنای ملاحظات سیاسی صورت می‌پذیرد(سینگ، 1999: 87 و راگاوان، 1999).
به نظر می‌سد نرخ کشف جرم شاخص بهتری برای اندازه‌گیری عملکرد پلیس است، اما از آنجا که نرخ کشف جرم برمبنای وقوع جرائم گزارش شده است به دلیل تغییر کردن آن با نوع جرم پایا نیست.
حفظ نظم و مسائل مرتبط با تظاهرات بزرگ نا آرامی‌های سیاسی و کنترل اجتماعات، فعالیت های مهمی برای ادارات پلیس به شمار می‌آیند(ورما، 1997). در اندازه‌گیری کارایی پلیس در هند به حساب آوردن فعالیت حفظ نظم ضروری است، شاید تعداد پدیده‌های اخلال در نظم و قانون، زمان سپری شده توسط افسران شاغل و تعداد تظاهرات در یک دوره زمانی که توسط پلیس رهبری شده است بتواند ابزاری را برای سنجش کار حفظ نظم توسط یک اداره پلیس فراهم نماید.از آنجا که این داده‌ها توسط پلیس هند گزارش نمی‌شود، سنجش عملکرد حفظ نظم و قانون کار ساده‌ای برای افسران پلیس نخواهد بود.
نظریه اصلی در تحقیق، این نگاه بوده است که ادارات پلیس واحدهای قابل مقایسه‌ای هستند و کار مشابهی را در مورد انواع منابع مورد استفاده، انواع خروجی‌هایی که تولید می‌شود، انجام می‌دهند، در این تحقیق تکنیک تحلیل پوششی(DEA) به عنوان روشی جهت سنجش کارایی پلیس در هند بکار رفته است.
روش (DEA) برای تعیین کارایی واحدهای خدماتی مشابه نسبت به یکدیگر که دارای ورودی و خروجی‌های مشابه می‌باشند بکار می‌رود ومبنای آن استفاده ازتابع تولیدبرای ارزیابی عملکرد است.
تابع تولید، بیانگر رابطه کمی، میان ورودی و خروجی‌های یک سیستم است که می‌توان به وسیله آن میزان کارایی واحدهها را نسبت به یکدیگر تعیین نمود، با استفاده از تابع تولید می‌توان تعیین نمود که به ازای ترکیب مشخص از ورودی، کدام یک از واحدها مقدار خروجی بیشتری تولید می کنند، یا آنکه برای دستیابی به یک تعداد خروجی معین کدام یک از واحدها میزان ورودی کمتری مصرف می‌کنند. با توجه به پیچیدگی رابطه میان ورودی و خروجی تعیین تابع تولید به راحتی امکان پذیر نیست و نیازمند مشاهدات و تجربیات وسیع و تجزیه و تحلیل کامل و گسترده آنها می‌باشد. (ارویند ورما، 2007: 121).
پلیس هند در سطح ایالتی سازماندهی می‌شود و تحت فرماندهی واحدی از نیروهای دولت عمل می‌نماید. در این تحقیق واحد تحلیل ایالتها انتخاب شده است، این واحد به این دلیل که سازمان های مختلف دارای ساختار مشابه هستند مناسب به نظر می رسد.
از نظر ساختار سازمانی تمام ایالت ها به چند حوزه و ناحیه تقسیم می‌شوند و حوزه ها به اجزای کوچکتر مانند حوزه قضایی پاسگاه و پلیس و پاسگاه پلیس ویژه که یک افسر آگاهی و یک افسر پلیس همیشه به صورت آماده باش برای گشت و یا انجام وظایف عمومی در آن حضور دارند، تقسیم می‌شود.
ممکن است عنوان شود ایالت ها بطور قابل توجهی از نظر اندازه و جمعیت و توسعه اقتصادی متفاوت هستند. متعاقباً ماهیت و حجم جرم از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است.
تعداد نیروی پلیس نیز از ایالتی به ایالت دیگر،به علت تفاوت جمعیت ایالت ها متفاوت است. ایالت اوتارپرادش با جمعیت 7/160 میلینون نفری 950/131 نفر افسر پلیس دارد از طرف دیگر ایالت کوهستانی سیکیم تنها 1908 نفر پلیس برای جمعیت 51/0 میلیونی دارد. علیرغم وجود برخی عدم تجانسها، نسبت اجتماعی پلیس در کل کشور شبیه به هم و بنابراین قابل مقایسه می‌باشد. (ارویند ورما، 2007: 124).
قدرت اقتصادی بطور قابل توجهی بین ایالت ها متفاوت است، ایالت پنجاب بالاترین در آمد سرانه را دارد در حالی که ایالت بیهاری با بیش از 60 میلیون نفر جمعیت، پایین‌ترین در آمد سرانه را دارا است. لذا بودجه‌های پلیس بازتاب دهنده ورودی‌های فراهم شده توسط ایالت مرتبط با ظرفیت مالی دولت است.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.