انواع مختلف استرس

انواع مختلف استرس

استرس ها انواع مختلفی دارند که به انواع مثبت، منفی، خنثی، بیرونی و درونی، عاطفی و جسمی، سازمان یافته و جانشین و اجتماعی و …، طبقه بندی می شوند.

1- استرس مثبت یا سالم: هیجانات معمولی و احساسات لذت بخش می توانند موجب استرس و فشار گردند هر چند که نشاط بخش هستند. این نوع استرس سالم و مثبت بوده و حائز اهمیت است به شرط آنکه پس از آن شخص مجدداً به حالت استراحت و تمدید اعصاب باز گردد.

2- استرس منفی و یا احساس پریشانی: استرس منفی که از خشم یا ترس و خستگی روزمره نشات می گیرد و منشا این گونه هیجانات، و وضعیت های پرفشار، احساسات گره خورده به هم ، تنش های عصبی و حوایج شخصی و دیگر رویارویی های ناخوشایند می باشد.

3- استرس خنثی: کلماتی مانند تغییر ، مسئله، تعارض، بحران، سروصدا، پول،انتقاد، عدم توازن، ایهام،غیرمنتظره بودن و… کلمات، نگرش ها و رفتارهایی است که در ابتدا احساسات منفی را بر می انگیزد اما باید آن ها را خنثی بدانیم یعنی اگر این احساسات را به نحو مناسبی کنترل نماییم و دیدگاه محیطی در مورد آن ها اتخاذ کنیم حتی می تواند تجارب مثبتی به شمار آیند.

4- استرس های بیرونی: منابع خارجی استرس همه جا هستند هر روزه انواع استرس را تجربه می کنیم.

5- استرس های درونی: به نظر می رسد بیشتر استرس ها را خودمان ایجاد می کنیم. مثلا سبک زندگی ضعیفی را انتخاب می کنیم، ویژگی های شخصی استرس آور داریم، برخودمان سخت می گیریم و …

6- استرس های سازمان یافته : بدین معنی که با مشکلات مواجه می شوید و هنگامی که سعی دارید بر آن ها غلبه کنید، تفکرتان ضایع شده در درون قوانین نظم ها و نوار قرمزی محبوس می شوید.

7- استرس های اجتماعی: استرس های اجتماعی پایداری در زندگی افراد درست در لحظه ای که فرد زندگی خود را شروع می کند وجود دارند. فرد با خلق و خوی افراد دیگر، پرخاشگری و عصبانیت مواجهه می شود.

8- استرس عاطفی: به شرایطی اطلاق می شود که در خانواده گفت و شنود هایی صورت بگیرد و یا یکی از بستگان یا عزیزان فوت شود (والراند، 1993).

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.