بیمارستان

دانلود پایان نامه

ج: صمیمی شده بودیم و شوخی می کردیم.
س: شوخی از جانب تو بود یا شکار؟
ج: همیشه از جانب شکار شوخی شروع می شد.
س: به چه نحوی شوخی می کرد؟
ج: بیشتر سعی داشت به من نزدیک شده و سر و گردنم را می گرفت و مرتب مرا دستمالی می کرد حتی ویدویی داخل انبار داشت و با جوان های آنجا می رفت و فیلم تماشا می کردند.
س: اهالی و کسبه در مورد شکار چه می گفتند؟
ج: می گفتند بچه باز است مواظب خودت باش او هرچه در می آورد خرج بچه ها می کند.
س: با شاهپور (دوست محرم) هم مسئله داشت؟
ج: می گفتند, حتی ویدئو را برای شاهپور خریده بود و حتی فیلم سکسی به نام «نینا» می آوردند و تماشا می کردند.
متهم با بیان مجدد موضوع قصد تجاوز شکار به او و پایین کشیدن شلوار او و بیدار شدن وی و رفتن به دستشویی در مورد روآوری شکار با چاقو گفته: دیدم شکار چاقو در دست دارد و به طرف من آمد و با شوخی به پهلوی من گذاشت و می خندید و مرا می بوسید گاز می گرفت و من عصبانی شدم چون مرتب مرا فشار می داد و من چاقو را گرفتم و چند ضربه به او زدم.
س: بالاخره انگیزه تو از کارد زدن به شکار چه بوده است؟
ج: چون او مرتب با من ور می رفت و می خواست به من تجاوز کند و من کارد را از او گرفتم و چون خیلی عصبانی بودم با کارد او را زدم.
س: این قضیه را در تهران و روستا با چه افرادی در میان گذاشتی؟
ج: بله با صاحب کارم به نام حسین در میدان راه آهن در میان گذاشتم ولی او اعتنایی نکرد.
از چند نفر در مورد اخلاق شکار تحقیق شده آقای م 46ساله شغل راننده گفته من طی مدت 15سال است که مرحوم شکار را می شناسم جز خوبی چیزی از او ندیدم ولی مردم می گفتند او انحراف جنسی دارد و بچه باز هست ولی من به چشم خودم چیزی ندیدم. آقای جعفر 52ساله گفته در محیط کار در طی 24سال شخصاً چیزی از وی جز خوبی ندیدم. آقای غلامرضا 53 ساله شغل مکانیک گفته حدود ده سال هست که در این مکان کار می کنم و تا قبل از فوتش چیزی جز خوبی ندیده و نشنیده بودم ولی پس از فوتش مردم می گفتند بچه باز است و غیره.
آقای الف 61 ساله بازنشسته مدت 40سال است که مرحوم را می شناسم چیزی بجز خوبی از او ندیده بودم ولی مردم پشت سر او زیاد حرف می زدند که بچه باز است و غیره(ص 90-93)
از شاهپور یک دستگاه ویدئو توسط شکار که شما در این مکان از ان استفاده می کردید گفته است بله یک دستگاه ویدئو سونی برایم خریده بود که از آن در گاراژ در انباری تراشکاری استفاده می کردیم و فردی به نام علی که در اینجا تراشکاری داشت فیلم می آورد.
س: چه کسانی جهت دیدن فیلم اینجا می آمدند؟
ج: دوستان علی تراشکار
س: قضیه فیلم نینا چیست؟
ج: فیلم سوپر (ص94)
در تحقیق مورخ 24/5/1372 از آقای حسین ( که محرم مدتی در رستوران او کار کرده بود) تحقیق شده که: محرم در خصوص چاقو زدن به یکنفر و نزاع با شما صحبت کرده است. نامبرده جواب داده: بله کرده بود به من گفت فردی را با چاقو زده است و او را بیمارستان سینا برده اند.
س: نگفت چرا به آن فرد چاقو زده است؟
ج: آنطوری که خودش تعریف می کرد یک شب رفته بوده که نزد فرد بخوابد آن فرد قصد تجاوز وی را داشته که او هم طرف را کشته است(ص97) در مورد سوء پیشینه متهم بررسی شده و فاقد سوء پیشنه بودن او اعلام شده است (ص99)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.