تامین آسایش عمومی و فردی

دانلود پایان نامه

18-11-1- ناجا: سازمانی که در جهت استقرار نظم و امنیت، تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی فعالیت می کند (ماده3 قانون ناجا، به نقل از مجیدی و همکاران،1390: 45).
19-11-1-راهبرد: راهبرد جهت گیری و حوزه بلند مدت سازمان است که منابع سازمانی را با شرایط متغیر محیطی به منظور تحقق نیازهای گروه های ذینفع هماهنگ می سازد (Johnson and schools,1993). در تعریف دیگر، راهبرد یعنی تصمیم گیری درباره این که مقصد کجاست و رسیدن به آن چگونه خواهد بود (آرمسترانگ، ترجمه اعرابی و مهدیه، 1391: 28).
20-11-1- پلیس های تخصصی ناجا: عبارتند از: پلیس آگاهی- پلیس پیشگیری- پلیس اطلاعات و امنیت- پلیس مبارزه با مواد مخدر- پلیس راهنمایی و رانندگی– پلیس سایبری- پلیس راه (دستورالعمل نظارت تخصصی، 1378، فصل اول).
بخش دوم: سازمان مورد مطالعه:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران:
وجود امنیت و ثبات آن در جامعه از مطالبات مردم آن جامعه است و وظیفه نظام موجود یا حاکمیت آن جامعه این است که به خاستگاه مردم توجه ویژه داشته باشد. ابزار مناسب هر نظام و حاکمیتی برای تحقق مطالبات مردم، قوای مسلح بالاخص نیروهای امنیتی و انتظامی هستند که با التزام عملی به وظایف ذاتی و محوله خود، عهده دار تامین امنیت و آسایش افراد جامعه می گردند.
در کشور ما نیز، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برابر قانون اساسی و در تابعیت مقام معظم رهبری، این مسئولیت خطیر را به عهده داشته و همواره با تلاش شبانه روزی و تقدیم شهدای خود، این رسالت عظیم خود را انجام می دهد. ماموریت ها و وظایفی که به این سازمان محول شده متاثر از بروز ناهنجاری های جامعه است که با رشد شاخص های جامعه، این وظیفه روز به روز سنگین تر می شود و پلیس نیز روز به روز رویکرد حرفه ای تری به خود گرفته و امروز بحمدالله با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش پرسنل خدوم ناجا، شاهد یک امنیت باثبات و پایداری در جامعه هستیم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی درسال1357سازمان و نهاد جدیدی به نام (کمیته انقلاب اسلامی) توسط نیروی مردمی بوجود آمد. و در راستای حفظ دست اوردهای انقلاب به امر مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مسائل منکراتی و نظارت بر اماکن پرداخت. پلیس قضایی هم در همین دوران تاسیس شد و به مجموعه دستگاه انتظامی و قضایی کشور پیوست. درتـاریخ 9/5/1369، به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی و به منظورحذف کارهای موازی و جلوگیری از سرگردانی مردم، قانون نیروی انتظامی از تصویب نهایی مجلس گذشـت و وزارت کشور موظف شد ظرف مدت یک سال، تمام نیروهای مسلّحی که در جهت امور انتظامی در ارتـبـاط با قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات مختلف فعالیت می‌کردند، را ادغام کند و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. تا مسئولیت کاری سازمان های قبلی رابه عهده گیرد (مجموعه قوانین، 1369: 203).
به موجب این قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی مسلّح است که در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور می باشد. و تا امروز نیز عهده دار مسئولیت داخلی شهرها و روستا ها و اخیراً مرزها گردیده است.
فرمانده نیروی انتظامی از طـرف فرمانده کـل قـوا منصـوب می‌‌شود. هـدف از تشکیل نیروی انتظامی، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پـاسـداری از دسـتاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است .
در قانون تشکیل نیروی انتظامی ذکر شده که طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید که پیرو تصویب قانون تشکیل ناجا، ستاد ادغام نیروهای انتظامی در وزارت کشور تشکیل شد و به موازات آن سقف نیروی سازمانی، تهیۀ طرح تقسیم نیرو، تدوین تربیت نیرو، تعیین عناوین سازمانی جدید و کلیات سازمانی به تصویب رسید و در نهایت ساختار نیروی انتظامی در سال 1379 پس از تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا ابلاغ شد (رشادتی، 1387، 111).
جدول 1-1) مهمترین اهداف مأموریتی ناجا (جزینی، 1390 : 205)
ردیف اهداف مأموریتی ناجا
1 افزایش رضایتمندی مردم از نیروی انتظامی
2 ایجاد اقتدار انتظامی بر بستر اعتماد متقابل و پایدار دستگاه‌های ذی نفع و پشتیبان
3 ایجاد سازوکارهای کنترل اجتماعی در سطح جامعه
4 ارتقاء تعاملات انتظامی و پلیسی در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی
5 افزایش آسایش و رفاه اجتماعی از طریق حمایت از امنیت کسب و کار
6 ایجاد زمینه‌های انتظامی برای ظهور و حاکمیت موعود
جدول 2-1) مهمترین اهداف برون سازمانی ناجا (جزینی، 1390 : 205)
ردیف اهداف برون سازمانی ناجا

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.