تماشاگران

دانلود پایان نامه

50 سانتیمتر
حداکثر شیب مجاز برای راهرو (3)
8 درصد
عرض راهروهایی که مسیر خروجی جمعیت را در سالن نمایش تشکیل می دهند باید در هر نقطه حداقل برابر عرض لازم برای تعداد جمعیتی باشد که برای خروج از سالن نمایش از آن عبور می نماید. به این ترتیب راهرویی که به خروجی منتهی می شود باید به تدریج به نسبت جمعیتی که به آن وارد می شوند عریض تر گردد.
در محاسبه عرض هر بخش از راهرو بر اساس تعداد افراد ، می توان مبنای محاسبه را بر اساس تعداد مجموع تماشاگرانی که از آن عبور می کنند گذاشت. به این ترتیب لازم نیست که عرض راهرو به نسبت افرادی که از هر ردیف به آن تخلیه می شوند تغییر نماید.
محاسبه جمعیتی که به هر راهرو وارد می شوند باید با توجه به شکل کلی انتظام راهرو در سالن و محل آن راهرو نسبت به خروجی ها تعیین شود.
در محاسبه جمعیتی که از یک راهرو استفاده می کنند می توان تصور کرد که از یک ردیف که در هر دو انتهای آن راهرو وجود دارد تا 60 درصد تماشاگران ردیف از راهرو یک طرف تخیله می شوند.
عرض مفید راهروهایی که عرض آن ها در طولشان تغییر می کند نباید از حداقل عرض تعیین شده برای آن راهرو کمتر گردد.
شکل 6-19- عرض راهروها. ماخذ : نویفرت
راهروهایی که عرض آن ها در طولشان تغییر می کند نمی توانند بین دو خروجی واقع شوند. چنانچه به هر علت عرض راهرو حتی در یک نقطه کاهش یابد ،‌ کمترین عرض راهرو ملاک محاسبه قرار می گیرد.
اگر عرض در خروجی سالن نمایش از عرض راهرویی که به آن منتهی می شود بیشتر اختیار شود ، ‌فضایی خالی حداقل به عمق عرض در خروجی باید در جلوی در برای عبور راحت تماشاگران در نظر گرفته شود به عبارت دیگر طول و عرض این فضا مساوی بوده و حداقل به اندازه عرض در خروجی می باشد.
هنگامی که چند راهرو با هم به در خروجی می رسند ،‌ در جلوی در ورودی باید فضایی خالی حداقل به طول و عرض در خروجی برای عبور راحت تماشاگران در نظر گرفته شود.
عرض راهروهای بالکن ها نیز از ضوابط عرض راهروهای سالن پیروی می کند.
حداکثر شیب مجاز در راهروهای سالن نمایش 8 درصد می باشد. این شیب برای عبور معلولین با صندلی چرخدار نیز مناسب است.
هنگامی که شیب سالن از حداکثر مجاز بیشتر می شود باید از پله در راهرو استفاده شود در این حالت پله باید تمام عرض راهرو را اشغال نماید.
به کارگیری تک پله یا پله های دوتایی در سالن نمایش مجاز نیست مگر هنگامی که پله ها به صورت پله هائی با فواصل منظم و مساوی در آیند و فاصله این پله ها نیز از فاصله پشت تا پشت دو ردیف پشت سرهم بیشتر نگردد.
پله های راهروهای سالن نمایش نباید جلوی راهروهای بین ردیف ها قرار بگیرند.
در سینماهائی که مورد استفاده معلولین هم واقع می شوند حداقل در قسمتی از سالن که برای رفت و آمد معلولین در نظر گرفته شده است باید راهروها به صورت شیبدار بوده و در آن ها پله ای وجود نداشته باشد. شیب راهروها بر اساس ضابطه ارائه شده است.
بین راهروهای شیبدار (شیب راهه ) و در ، ‌یا پله ای که در ابتدا و انتهای آن قرار گرفته است باید یک پاگرد (سطح افقی) حداقل به عمق عرض شیب راهه وجود داشته باشد.
در خروج یا ورود سالن نمایش نباید بلافاصله بعد از شیب راهه قرار بگیرد و حداقل یک پاگرد (سطح افقی) به عرض در و به طول عرض شیب راهه وجود داشته باشد.
شکل 6-20- عرض درها وراهروها. ماخذ : نویفرت
راهروهای سالن نمایش نمی توانند در عرض خود شیب داشته باشند و باید کاملاً افقی باشند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.