داستان

دانلود پایان نامه

شهراد: اگر دلیلش درست باشه، الکی نباشه، الکی یه چیز نپرونده باشه.
شهراد بین ایده خود و سیدمحمد پیوند برقرار میکند.
ت: ((با توجه به اینکه رضا دست بلند کرده است)) بگو ببینم رضا.
رضا: خانوم من کاملاً با شایانهه شهرادههه و آرش مخالفمهه، با نظرشون مخالفم.(0.4) شهراد اون حرف آخرش که گفت دلیلش میشهههه با چند وجه در نظر گرفت. اگه اون آدم‌ههههه، اون خودش نمیتونه بگه درسته یا نادرست. بالاخره هر کاری هم باشه میتونه بگه درسته اما به نظر دیگران درست نیست. اما هرکاری از نظر دیگران امکان داره >نادرست باشه< اما از نظر خودش امکان داره درست باشه (0.7) خانوم بعضی کارا رو هم مثلاً خانوم نمیشه گفت مثلاهه با دیگران مشورت هم بکنهههه و مثلاً بتونه بگه.
ت: بگو شایان.
شایان ر: خانوم برای خودش بله، یه تصمیمی رو برای خو::دش بگیره.
شایان مجدداً بین انواع کارها و تعریف درستی برای هر کدام تمایز قائل میشود.
شهراد: مثلاً آستینمون رو بزنیم بالا، یعنی اگر کاره به خودش ربط داشته باشد، خودش می‌تواند تصمیم بگیرد ((اصوات تأیید بچهها)) ولی اگر() ((مانی و عاطف که برای مسابقه از اول زنگ در کلاس نبودند، وارد میشوند و همهمه کوتاه شکل میگیرد)) (0.9)
ت: خوب دیگه، یه نفر کوتاه برای مانی توضیح بدهد داستان چی بود؟ سید برای مانی بگو راجع به چی حرف میزنیم.
سید: ما اومدیم ههه یه ملاک گفتیم که آقا برای درستی یک کارههه(). کی تعیین میکنه یه کار درسته یا نه؟ اولهه گفتیم اگه همه عالم بگن یه کاری نادرسته ولی ما بگیم درستههه مطمئنیم درسته=بازم درسته یا نه؟ بعد مثالِ گالیه و نیوتن زدیم و تموم شد.
ت: ممنون، حالا الآن سؤالمون اینه که آیا هر آدمی حق داره خودش، به شخصه، بگه چه کاری درسته یا نه؟ یا اگر این تصمیم رو بگیره چه پیامدی پیدا می‌کنه؟ بعد گفتیم اگه کسی دلیل داشته باشه، میتونه بگه درسته.
شایان ر: من داشتم حرف میزدم.
ت: بگو
شایان ر: گفتیم برای خودش بله میتونه تصمیم بگیره مثلاً یه کار که راجع به خودش باشه، خودش داره انجام میده تصمیم بگیره اون رو چهجوری انجام بده(0.2) تصمیم بگیره دربارهاش چه کاری کنهههه، یعنی کاری که به خودش ربط داره خصوصی خودشه.
مانی: من مخالفم با سید که میگه اگه دلیل داشته باشه یک نفر یه کاری درسته، میتونه اون رو انجام [بده.
سید: [خانوم ما می‌خواهیم حرفمون رو کاملتر کنیم.
ت: بگو.
سید: کسی کهههه دلیلی که کسی نتواند آن را رد کندههه اگههه. این تو شرایطی امکان‌پذیره که (( نگاهش را برگرداند سمت مانی)) آقا بخوای برای کشورت تصمیم بگیری، واسه مردمت تصمیم بگیری ولی اگر بخوای برای خودت تصمیم بگیری، واسه خودت تصمیم بگیریهه (). >در صورتی اون رو میتونه< اگه دلیلم بیارن مثال نقضم براش بیارن بگن این کارت غلطه ولی چون (برای) خودش تصمیم میگیره، میتونهههه (بگه) این کار درسته چون برای خودشه .(0.5) فقط به این شرط که ضرری برای کس دیگهای نداشته باشه.
دانشآموز ایده مطرح‌شده اولیه خود را با توجه به شنیدن نظرات دیگر و درنظر گرفتن راههای مختلف، بهبود میبخشد.
ت: کسی هست با این حرفش مخالف باشه. میگه به شرطی میتونه هرکسی برای خودش تصمیم بگیره چی درسته، چی درست نیست که ضرری برای کس دیگری نداشته [باشه.
آرش و شایان: [ ما هم همین رو گفتیم

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.