دیدگاه شیعه و اهل سنت

دانلود پایان نامه

با دقت و بررسی در قرآن معلوم می‌شود که اعتقاد به توحید ذاتی، صفاتی، توحید در افعال و توحید در ولایت و ربوبیت و نیز توحید در الوهیت برای موحد بودن ضرروت دارد، یعنی از نظر قرآن کسی موحد است که هم واجب الوجود را منحصر به الله بداند و هم خالق را، هم «رب تکوینی» را و هم «رب تشریعی» را و هم «اله معبود» را. تا اینجا حد نصاب توحید است. اگر این اعتقادات در شخصی پیدا شد، از نظر اسلام او موحد است. مادون این مرتبه کافی نیست، اما فوق این مرتبه چطور؟ فوق این مرتبه یعنی مثل توحید در محبت بسیار خوب است و انسان باید تلاش کند تا به آن نیز برسد؛ پس اینکه آقای اشرف الجیزاوی گفته است: «عبادته ببعصها دون بعض ضلال» اگر شامل این مراتب فوقانی توحید نیز بشود درست نیست. ما از ایشان سوال می‌کنیم آیا شما فقط خدا را دوست دارید و مثلاً زن و فرزندان خود را دوست ندارید؟
اما نکته ی دیگری را که باید در باب حد نصاب توحید متذکر شویم این است اگر شخصی مثلاً توحید در ذات و صفات و ربوبیت را قبول داشت و شخصی دیگر هم فقط توحید در ذات را قبول داشت. آیا هر چند که این دو به حد نصاب توحید نرسیده باشند، حداقل آن شخصی که سه مرتبه از توحید را دارا است هیچ مزیت و برتریی نسبت به آن شخصی که فقط یک مرتبه از توحید را دارا است ندارد؟
در پاسخ به چنین سوالی باید بگوییم توحید برای آنکه منشأ اثر واقع شود باید به حد نصاب مورد نظر برسد و إلا قائل شدن به یک مرتبه از توحید با قائل شدن به سه مرتبه از توحید هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد. شاهد ما بر این مدعا اتفاقی است که برای ابلیس رخ داد. ابلیس به توحید در ذات و صفات و توحید در خالقیت و رازقیت و توحید در الوهیت معتقد بود، اما در توحید در ربوبیت دچار شرک گردید. همین امر باعث رانده شدن وی از درگاه الهی گردید. او با وجود 6 هزار سال عبادت و پذیرش تمام مراحل توحید جز یک مرتبه از آن از درگاه خداوند متعال رانده شده. بنابراین توحید تا به سر حد نصاب نرسد هیچ ثمره‌ای برای انسان نخواهد داشت.
نتیجه: از آنچه در باب توحید و اقسام آن بیان کردیم عقیده شیعیان را نسبت به توحید معلوم نمودیم و آن این که شیعیان هرگز در هیچ مرتبه‌ای از مراتب توحید برای خداوند متعال شریکی قرار نمی‌دهند و برای احدی جز خداوند متعال قائل به استقلال ذاتی نیستند. احدی جز او را نمی‌پرستند و برای هیچ یک از انبیا و اوصیای ایشان مقام الوهیت، ربوبیت و … قائل نیستند و هر عقیده‌ای جز آنچه در باب اقسام توحید بیان کردیم را شرک می‌دانند
فصل سوم: اثبات ولایت ائمه
بخش اول: اثبات عصمت ائمه
بخش دوم: اثبات ولایت بلافصل علی بن ابیطالب
بخش اول: اثبات عصمت ائمه
پیشگفتار
امام و امامت در لغت
امام و امامت در اصطلاح شیعه
امام و امامت در اصطلاح اهل سنت
تفاوت دیدگاه شیعه و اهل سنت در مسأله‌ امامت
فلسفه‌ وجود امام
ویژگی‌های امام
اثبات عصمت امام از منظر قرآن
پیشگفتار
پس از رحلت پیامبر در میان اصحاب بر سر جانشینی آن حضرت، گفتگو در گرفت. این مسأله به گونه‌ای پیش رفت که موجب تقسیم مسلمین به دو گروه مستقل گردید.
گروهی معتقد شدند که پیامبر جانشینی برای خود تعیین نکرده و این امر را بر عهده امت گذارده تا آنان از میان خود رهبری انتخاب کنند، طرفدارن این نظریه «اهل سنت» نامیده شدند.
گروهی دیگر می‌گفتند: پیامبر هنگامی که مأمور شد دعوت خود را آشکار سازد، مسأله جانشینی خویش را نیز مطرح ساخت و علی را برای این امر معرفی کرد و در مواضع متعدد، این مسأله را با امت اسلام در میان گذاشت تا روز غدیر که از سوی خداوند متعال مأمور شد آن حضرت را به طور رسمی به عنوان جانشین خویش نصب کند. طرفداران این باور «شیعه» نامیده شدند.
در مبحث پیش رو برآنیم تا دلایل خود را مبنی بر جانشینی امام علی بیان نموده و در عین حال نظرات و دلایل اهل سنت را در چگونگی تعیین امام و شرایط و ویژگی‌های امام مورد نقد قرار داده و نهایتاً رد نماییم و اثبات نماییم که سخن و عقیده شیعه حق است و اهل سنت دچار اشتباه بزرگی شده‌اند.
3-1- اثبات عصمت ائمه

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.