دیدگاه نهج البلاغه

دانلود پایان نامه

«ومن الله التوفیق»
پیشنهادات
با وجود اینکه هنجارگریزی و روشهای برخورد باآن، از موضوعات بسیار مهم و حتی سرنوشت ساز، در امر سلامت و قوام جامعه به شمار می آید، اما متأسفانه آنطور که باید و شاید، به آن پرداخته نشده، این امر، لزوم تحقیقات گسترده در این مورد را نشان می دهد.
برای رسیدن به یک زندگی بهنجار باید با تحقیقات گسترده و همه جانبه، عوامل ناهنجاری را در عصر کنونی شناسایی و ثانیا با استفاده از منابع اصیل دینی در حل آن تلاش کرد .من در طی انجام مراحل این تحقیق، متوجه شدم که در سطح عمومی جامعه، افراد به دلیل اطلاعات محدود تحت تأثیر تبلیغاتی که بسیار زیرکانه عمل می کند قرار می گیرند و حتی افراد آگاه ودیندار را گمراه می کند تا نسبت به امور دین ناهنجاری کنند. پس لازم است به بررسی نوع تفکرات واندیشه ها ونقش آن را در پایبندی وعدم پایبندی به هنجارها پرداخت.
آنچه در این رساله در مورد تحلیل هنجارگریزی با استفاده از آموزه های نهج البلاغه انجام گرفته است، کاهی در مقابل کوهی عظیم است. بر متفکران و پژوهشگران آگاه است که تحقیقات وسیعی در مورد”حد ومرز هنجار و ناهنجاری ها” صورت گیرد.
پیشنهاد می شود این پژوهش دیدگاه مثبت در نظر گرفته شود و نقش عواملی که سبب هنجار پذیری می شود را به طور خاص بررسی نمایند.به عنوان مثال:
پیشنهاد می شود طی یک تحقیق میدانی به مقایسه ی میزان تأثیر نظارتهای درونی(نظارت خود،خدا وایمان به غیب و…) ونظارتهای بیرونی(از سوی نهادهای نظارتی)در رعایت هنجارها پرداخته شود.
نقش تقوا در جلوگیری از ناهنجاریها لازم است به صورت کاربردی کار شود. به عبارتی نقشتقویت اعتقادات در پایبندی بیشتر انسانها به هنجارها از دیدگاه نهج البلاغه
میزان نقش عزت مندی ورابطه ی آن در رعایت به هنجارها از دیدگاه اسلام
نقش وتقویت ارزشهایی همچونعدالت،صداقت وراستیدر میزان پایبندی انسان به هنجارها از دیدگاه نهج البلاغه
رعایت هنجارها در پرتو شناخت زمان وشناخت انسان
نقش نوع تفکرات ونوع بینشها درهنجارها وناهنجاریهای موجود در جامعه
فهرست منابع
فهرست منابع فارسی
« قرآن کریم» ترجمه مهدی الهی قمشه ای 1384 – ناشر الهادی – قم.
«نهج البلاغه»ترجمه محمد دشتی،انتشارات سرور،چاپ اول 1386.
ابوالحسن محمدبن الحسین الکیدری«دیوان المنسوب الی الامام علی(ع)»ترجمه ابوالقاسم امامی، انتشارات اسوه، تهران.
ابراهیمی، حبیب اله «راه زندگی» انتشارات دانشگاه علوم پزشکی، چاپ اول، 1387
ابوترابی، علی«نقد ملاک های بهنجاری در روانشناسی»انتشارات مؤسسه آموزشی امام خمینی، چاپ اول، 1386.
اتکینسون ، Atkinson و همکاران، 1983« روانشناسی و تبلیغات» دکتر محمد کاویانی ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، بهار 1387.
احمدی، دکتر حبیب« جامعه شناسی انحرافات»چاپ اول بهار 1384 – مرکز چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی- تهران.
اشرفی اصفهانی، عطاالله، «اخلاق از منظر شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی » ترجمه و تألیف مجتبی عزیزی ، قم ، مشهد ، 1385.
اگبرن، ویلیام و نیمکوف، مایر «زمینه جامعه‌شناسی»اقتباس امیرحسین آریان‌پور، تهران، گستره، 1380.
آذربایجانی، مسعود ، محمدرضا سالاری فر، اکبرعباسی ، محمد کاویانی ، سید مهدی موسوی اصل« روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی»ناشر: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه وسازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها،چاپ سوم، بهار 1387.
آزاد ارمکی، تقی و بهار، مهری « بررسی مسائل اجتماعی » تهران، جهاد، 1377.
آیت اللهی، حبیب الله« کنگره هنر انقلاب اسلامی » انتشارات عروج، تهران، 1380.
بابا زاده، علی اکبر« شیوه های درمانی مفاسد اجتماعی» انتشارات دانش و ادب قم، چاپ اول 1381.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.