رسانه‌های دیداری

دانلود پایان نامه

فراوانی
درصد
پایگاه اقتصادی-‌اجتماعی
بالا
19
41.30
متوسط
18
39.13
پایین
9
19.56
جمع
46
100
از نظر بوردیو مجموعه‌ای از کنشگران که پایگاه‌های یکسانی را اشغال می‌کنند در شرایط یکسانی قرار دارند و محتمل است که تمایلات و علایق یکسانی نیز داشته باشند و به همین دلیل احتمال می‌رود که اعمال مشابهی انجام دهند و مواضع مشابهی اتخاذ کنند. هر طبقه اجتماعی بر اساس ترکیبی از سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تعریف می‌شود. اعضای هر طبقه در هرمیدان جایگاهی مخصوص به خود دارند که بر اساس ترکیب انواع سرمایه تعیین شده‌است(ساترتون 2001، 179-203).
بنا بر روایت مشارکت کنندگان پایگاه اقتصادی-‌اجتماعی آن‌ها باعث می‌شود از برخی خطرات مصون بمانند و یا از وسایل گرانقیمتی نظیر اتومبیل شخصی، آژانس گرفتن، استفاده از ابزار دفاعی و نظیر اسپری فلفل و شوکر و پنجه بکس و غیره جهت پیشگیری از قربانی‌شدن استفاده کنند. حتی این موضوع بر روی تعریف ایشان از قربانی‌شدن نیز تأثیرگذار است.
خانم 27 ساله کارمند عالی‌رتبه بخش خصوصی: هر طور حساب کنید رفت و آمد با ماشین خودم هم راحت تر است و هم به صرفه تر. کافی است در مترو کیفت را بزنند و گوشی ات را بدزدند یا حتی کمی کیفت سنگین باشد. کلی مکافات داری. یا باید هرچه در می آوری خرج ارتوپد بدهی برای درمن دست و گردن و یا باید یک کفش آهنی بپوشی و بیافتی به دنبال المثنی گرفتن مدارک. گوشی را هم که ببرند هیچی هرچه صرفه جویی کردی باید بدهی یک گوشی دیگر بخری….(مورد شماره44).
نداشتن شبکۀ روابط قوی که نوعی سرمایه اجتماعی را برای فرد رقم می‌زند در کشورهایی که دارای نظام اداری بیمار و اقتصاد بیمار هستند خود به نوعی باعث آسیب دیدن فرد می‌شود. این امر در مورد زنان به دلیل محدودیت‌های جنسی کلیشه‌ای که وجود دارد بیشتر مشاهده می‌شود به طور مثال:
خانم 31 ساله کارشناس ارشد ریاضی محض، پایگاه اقتصادی-‌اجتماعی متوسط توضیح می‌دهد: من قربانی بی‌کاری و وضعیت اقتصادی مملکتمان هستم……. قربانی یعنی کسی که این همه درس بخواند، مدرسه‌های خاص نخبگان برود، رتبه تک رقمی‌کنکور بشود و راهی برای یافتن شغل و تامین آینده خود نداشته باشد………….. قربانی یعنی کسی که راهی برای آینده خود روشن نبیند(مورد شماره 10).
پوشش و آرایش
وضعیت پوشش و ظاهر افراد نمادی از نوع تفکر فرد است. به‌طوری که در تمام دنیا پوشش اسلامی شناخته شده‌است و هر کس زنی را با پوشش اسلامی مثل روسری و یا چادر ببیند به نوع تفکر وی پی برده و می‌داند این فرد مسلمان است، احتمالا نماز می خواند و سایر نمادهایی که از طرق مختلف نظیر رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی در مورد یک فرد مسلمان به وی رسیده است در ذهنش نقش می‌بندد و قضاوتهای فرد را در مورد شخص با حجاب می‌سازد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.