زمینه های پیدایش

دانلود پایان نامه

2-2-9- معماران – سینما گران :
معماران مدت ها در جهان سینما درگیر بوده اند. بخصوص در سال های 20 و 30 ، زمانی که معماران سعی در تشویق و ترفیع حرکت های مدرن از میان تصاویر را داشته اند. شدت همکاری معماران با مدیران فیلم تا دوره جنگل های داخلی ادامه یافت. جایی که شماری از طراحان تولید کننده بزرگ و مدیران هنری دارای یک پیشینه معماری بوده اند. یک نورپردازی صحیح ، چه مصنوعی و چه طبیعی به شکلی برابر هم برای زیبائی شناسی یک فیلم و هم یک فضای معماری موفق حیاتی است. سرانجام در یک صحنه ساختمانی ، کارگردان هنری و طراحی تولید باید قادر به اداره ساختمان رکورد و جزئیات باشند که بسیار همانند نیازی است که درهر کار معماری درمحل ساختمان وجود دارد. تجربه عملی فضای معماری توسط یک ناظر در درون آن فضا شباهت های بسیاری با رضایت تماشاگران از یک سکانس انتخابی در یک فیلم وجو ددارد. البته ناظر ممکن است که هر مسیر انتخابی را در پیش گیرد و از دیگر حواس خود استفاده کند و تماشاگر تنها یک مسیر از پیش تعیین شده را تعقیب میکند. اما با این حال می تواند همانند ناظر ببیند و از تجربه اش نتیجه بگیرد. بهر صورت سازندگان فیلم توانایی دارند که ما را برای متجه ساختن به یک بنا به گونه ای متفاوت ، تشویق کنند .فیلم ساز«سناریونویس تبدیل شده به معمار» ،طراح (master Planner) رم کولهاس همچنان به گونه ای خود را یک سناریونویس در نظر میگیرد. یک اختلاف کوچک شگفت انگیز میان این دو فعالیت وجود دارد.
2-2-10- معماری و فیلم – سخن آخر :
در مورد ارتباط فیلم و معماری نمی توان به یک نتیجه گیری کامل و منطقی رسید. هر دوی آنان مجموعه ای از هنر و فن هستند که به کمک دستان توانای کارگردان و معمار درهم آمیخته و محصولی پدید می آورند. در بهترین شکل معماری محافظ فضا و سینما همان طور که جیمی استورات عنوان کرد به مردم «قطعات کوچکی از زمان» می دهد. برای درک معماری ، شخص احتیاج به حرکت از میان فضای آن دارد. در هر حال این روشی است که همه ما ساختمان ها را از داخل و خارج تجربه می کنیم : ما قدم می زنیم ، نگاه می کنیم ، ما از میان فضا عبور می کنیم. پرسپکتیوها آشکار شده اند. گوشه ها تغییر کرده اند. مقیاس نیز تغییر می کند. بعد عمق آشکار شده است. جزئیات قابل جستجو هستند. ترکیبی از تراک های دوربین از پیش مشخص شده و نورپردازی از پیش تنظیم شده شانسی را برای آشکار کردن عدم تغییر زاویه فضا و دورنما فراهم می کند و حرکت نور را برای روی بافت نشان می دهد.
در فصل دوم بیشترین مطالب از منابع و ماخذ ذیل می باشد :
1- احمدی ، بابک- تصاویر دنیای خیالی(مقاله هایی درباره سینما)- نشر مرکز – تهران – چاپ سوم 1387
2- بزرگمهر ، رفیعا – ماهیت سینما- انتشارات امیرکبیر- تهران – 1374
فصل سوم:
سینما در جهان و ایران
3-1- تاریخچه سینمای جهان
دراین بخش با استناد به کتاب های تاریخ سینما به صورت خلاصه در جهت آشنایی با تاریخچه سینمای جهان به زمینه های شکل گیری سینما ، اختراع سینما و روش های ابتدایی نمایش فیلم سینماهای اولیه و روند شکل گیری سالن سینما ، تحکیم صنعت سینما ، ورود سینمای ناطق و سینمای رنگی و ضبط صدای مغناطیسی ، رقابت تلوزیون با سینما و بازتاب سینما درمقابل تلوزیون می پردازیم.
3-1-1- اختراع سینما :
زمینه های پیدایش سینما ( پیش از 1895) :
از آخرین دهه قرن هجدهم به بعدئ که پیکرنگاری انسان از طریق نقاشی ممکن شده بود مردم اروپا و آمریکا روز بروز بیشتر به قدرت نمایشهای بصری پی می بردند. در سال 1942 « اخبار مصور لندن» اولین روزنامه مصور انگلستان به چاپ رسیده مردم را برای کسب اطلاعات با تصاویر آشنا کرد . قبل از ظهور تصاویر متحرک نمایشهای بصوری روز بروز پیشرفته تر و پیچیده تر می شدند. در دهه 1770 نیز نمایش ساید ( ساید – نمائی) با ریشه شرقی خود که پیش از این با موقعیت چندانی روبرو نشده بود مقبول خاص و عام گردید . تئاتر سرافین تا سالها پس از مرگ آمبدو ، در 1800) در زمره بهترین ها بود فضای عاطفی و اجتماعی ربع آخر قرن هجدهم باعث افزایش علاقه مردم به هر گونه نمایش و نمایشگاه شده بود که در میان آن ها نقاشی هایی با اندازه ها یا محتوای غیر معمول به چشم می خورد.
3-1-1-1- پانوراما1 :
در سال 1780 دو حرکت کیفی مهم در تابلوهای دو بعدی نقاشان روی داد. یک نقاش اسکاتلندی به نام رابرت بارکد تصمیم گرفت که تماشاگران را در یک محفظه استوانه ای بسیار بزرگ بنشاند که بر روی آن ها نقاشی های بزرگی ترسیم شده بود نور پردازی نقاشی های دیواره این استوانه طوری انجام شده بود که تماشاگر را در فضایی حقیقی قرار میداد بارکد اختراع خود را در 1787 به نام پانوراما به ثبت رسانید. با این حرکت شوق و علاقه عجیبی نسبت به پانوراماها در پایتخت های اروپا بوجود آمد.
3-1-1-2- دیورمای1 :
لوئی ژاک مانده داگر در ژوئیه 1822 در پاریس و کلود فاری بوتون در سپتامبر 1823 در ریچنتز پارک لندن اولین دیورمای خود را نمایش دادند. در دیوراما تصویری را که قسمت هایی از آن تقریباً شفاف بود از
Panorama.
2 Diorama.
روبرو و پشت سر از طریق برقراری یک سیستم پیچیده متشکل از لامپها و حائلهای متعدد چنان تنظیم کرده بودند که تاثیرات حاصل از تغییر نور را بخوبی نشان میداد و در آن با استفاده از عناصر سه بعدی شکلی از نقاشی به نمایش در می آمد . معروفیت دیوارما به تولید نمونه های کوچکی از آن به شکل شهر فرهنگ های کوچک وخصوصی انجامدید
3-1-1-3- فانوس خیال :
فانوس خیال پر طرفدارترین وسیله بصری این دوره باید اشاره کرد. در حقیقت با همین فانوس خیال است که پیشرفت تکنولوژی سینمایی که ما می شناسیم آغاز می گردد. اساس کارکرد فانوس خیال مثل پروژکتورهای سینمایی کنونی بود به عبارت دیگر این وسیله با قرار د ادن سوژه ای در یک محیط نورانی و در مقابل یک عدسی تصویر معکوسی از آن را بر روی صفحه یک محفظه تاریک به نمایش در می آورد بزرگی تصویر بوجود آمده نیز به فاصله بین صفحه نمایش و سوژه از عدسی بستگی دارد. بدین ترتیب مشاهده می شود که پیشرفته ترین پروژکتورهای امروزی نیز در اساس نوعی فانوس خیال هستندکه فیلم و دستگاه کنترل کننده آن ها همتای پیچیده اسلاید همین فانوس ساده اند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.