سودآوری باشگاه های فوتبال انگلیس

به زبان حسابداری باشگاه های فوتبال سازمان های نسبتا ساده ایی هستند.سودآوری باشگاه فوتبال انگلستان اغلب بوسیله ی فاکتورهای مجزا اما مرتبط ایجاد می شود :

  1. تبلیغات
  2. تجارت
  3. درآمد روز مسابقه (دلویتی و تاچ ) [1]

درآمد روز مسابقه و پرداخت های اضافی حامیان مالی در روز مسابقه حاصل  می گردد.

از زمانیکه فوتبال یک صنعت جدید شدگزینه های جدید تامین مالی  به سمت باشگاه های ورزشی گشوده شد.بنابراین تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال پیچیده تر و بدتر شد. برای باشگاه های بزرگ روش هایی مثل تبدیل به اوراق بهادار کردن و معاملات مالی بازیکنان مثل نقل و انتقالات برای باشگاه های کوچک  مورد استفاده قرار گرفت.دیگر روش های تامین مالی مثل بورس اوراق بهادار و وام های آسان[2] تقریبا بعلت تجربه های بعد سرمایه گذاران کمتر وجود داشت.در این زمان می توان گفت  باشگا های انگلیسی اغلب از طریق بورس اوراق بهادار درآمدهای بسیار ی داشتند! و از ضرر های احتمالی پیشگیری می کردند.(دلویتی و تاچ ،2010: 12)

[1]Deloitte &Touche Annual

[2] Soft loan

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.