صحیفه سجادیه

دانلود پایان نامه

ـ منهج الفصاحه فی شرح نهج البلاغه
ـ امامت
ـ تاج المناقب فی فضایل الائمه الاثنی عشر
ـ رساله در فراست
ـ خلاصه الفقه
ـ ترجمه مهج الدعوات و منهج العنایات
6. 12. 2. 1. آیت الله سید على نقى فیض‌ الاسلام &
سید علی‌نقى فیض الاسلام در سال ۱۲۸۴ در خانواده‌اى روحانى در سده، اصفهان به دنیا آمد. نزد پدرش سید غیاث‌الدین، نخست به اصفهان سپس به تهران و پس از به مشهد براى پیگیرى تحصیلات سفر کرد.
پس از طى مراحل سطح به نجف مهاجرت کرد و پس از سالیانى تحصیل و کوشش به درجه اجتهاد رسید.
تأیید علمى: او مترجم قرآن و نهج البلاغه و از عالمان بزرگى اجازه اجتهاد کسب نمود، از جمله: سید ابوالحسن اصفهانى، آقا ضیاءالدین عراقى، شیخ محمدکاظم شیرازى، شیخ عباس قمى، اجازات او حاکى از درجه ورتبه علمى والاى او دارد.
آثار:
ـ ترجمه و تفسیر قرآن ترجمه نهج البلاغه ترجمه صحیفه سجادیه.
ـ ترجمه و شرح نهج البلاغه
فیض الاسلام با توجه به اشتیاقى که به ساحت مقدس امیرمؤمنان و نهج البلاغه داشت و از سوى دیگر، احساس مى کرد عامه فارسى زبان از گوهرهاى این اقیانوس حکمت و معرفت بى‌بهره‌اند، تصمیم گرفت این اثر گران‌قدر را به جامعه فارسى زبان معرفى کند. وى در مقدمه این اثر مى‌نویسد:
«از عصر سید رضى مؤلف نهج البلاغه تا روزگار ما، جز علما و خواص از مردم، کسى نمى‌دانست که این کتاب، جامعِ همه حقایق دین مقدس اسلام و مذهب شریف جعفرى بوده و افراد بشر را به سیادت و سعادت جاودانى راهنماست. تا این‌که خداوند عزوجل به این بنده توفیق عطا فرموده، این کتاب مکرم را در مدت بیش از شش سال در شش جزء ترجمه کرده و همه مسائل آن را با اختصار و ساده و روان که همه بهره‌مند گردند، شرح دادم و در دسترس جهانیان گذاشتم تا این‌که همگان به عظمت آن آشنا شدند».
ترجمه نهج البلاغه: نام فیض الاسلام با نهج البلاغه آمیخته است به طورى که نهج البلاغه فارسى به نهج البلاغه فیض الاسلام مشهور شد و این سعادت براى همیشه در تاریخ به نام ایشان ثبت گردید بسیارى از اندیشمندان و شخصیت‌هاى علمى و فرهنگى بر این خدمت بزرگ ایشان آفرین گفته‌اند و تا کنون بیش از یک میلیون نسخه از آن به چاپ رسیده است.
وى در دیباچه جزء اول ترجمه خود از آشنایى‌اش با نهج البلاغه چنین مى‌نویسد:
«از سال‌هاى دراز این کتاب مقدس مورد مطالعه این بنده بود، روز به روز شوقم به خواندن و اندیشه در آن زیادتر مى‌شد، گویا چیزى نمى‌دیدم مگر کتاب نهج البلاغه و سخنى نمى‌شنیدم مگر فرمایش‌هاى امیر المؤمنین على ـ × ـ و هرگاه با فضلا و دانشمندان ملاقاتى پیش مى‌آمد، قبل از شروع به هر سخن، در باب عظمت و بزرگى نهج البلاغه سخن گفته به آنان یادآورى مى‌نمودم که سید شریف رضى ـ &ـ یکى از شاهکار هاى تألیف را در این کتاب به کار برده … و گاهى در بعضى از مجالس دینى و مذهبى پاره‌اى از کلمات این کتاب را خوانده و معناى آن را بیان مى‌کردم، شنوندگان به شگفت آمده مى‌گفتند اگر علما و رجال دینى ترجمه فرمایش‌هاى امام على ـ × ـ را در کتاب نهج البلاغه به طورى که در خور فهم هر فارسى زبان باشد، نوشته بودند همه از آن بهره‌مند مى‌شدند … بنابر این بر نگارنده واجب شد که دست از هر کار بردارم (حتى از ترجمه و تفسیر قرآن کریم که از مدتى به نوشتن آن مشغول بوده براى اتمام آن سعى و کوشش بسیار داشتم) و این کتاب جلیل را به زبان فارسى سلیس و روان ترجمه نموده»
…گفته شده که تنها جمع آورى مدارک و یاد داشت بردارى ترجمه و شرح او بر نهج البلاغه مدت هفده سال طول کشید و تحریر آن در شش سال یعنى از (1365 ﻫ. ق. تا 1371 ﻫ. ق) انجام پذیرفته است.
مرحوم فیض الاسلام در پایان تألیف، ترجمه و شرح نهج البلاغه بیانیه بسیار مهمى تحت عنوان «چاره نگرانى امروزه مردم دنیا» آن هم در آن روزگار خفقان صادر مى‌کند و همگان را به نهج البلاغه و ولایت علوى که همان ولایت خداوند در تمام شئون زندگى است دعوت مى‌کند. گرچه از آن روزها، سال‌ها گذشته است؛ اما به یقین مى‌توان یافت که این روزها، زندگى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى بشر بیش از هر زمان دیگر نیازمند چنین دعوتى است. آن چه او در بیش از پنجاه سال پیش نوشته و فریاد کرده است امروز سخن دل هزاران اندیشمند دلسوز دنیاى اسلام است.
از این رو وبا توجه به اهمیت موضوع وهمچنین مقام علمی ـ اخلاقی ایشان، منشور بازگشت به نهج البلاغه را که فیض الاسلام در روزهاى سیاه سلطه نوشت، با هم مرور می‌کنیم:
چاره نگرانى امروزه مردم دنیا؛ همه پریشانند و در فکر علاج، لکن چاره را نمى‌دانند، تنها رهاننده بشر از پریشانى به دقت خواندن و عمل به فرمایش‌هاى حضرت امیر المؤمنین ـ × ـ در نهج البلاغه است که همه نگرانى‌ها را برطرف نموده، مردم را به راه سیادت و سعادت سوق مى‌دهد.
دنیاى امروز را تباهکارى، ستمگرى، دورویى، خود خواهى و بدبختى بجایى رسانده که زندگى افراد آن تیره و تار شده. آسایش، دادگرى، یگانگى، آشتى و نیکبختى در جهان برقرار نمى‌گردد، مگر به پیروى جهانیان از گفتار و کردار امیرالؤمنین ـ × ـ که نمونه‌اى از آن را سید شریف رضى در کتاب مقدس نهج البلاغه گرد آورده و چون در همین مختصر از جمیع شئون زندگى چیزى فروگذار نشده، سیادت و سعادت عمل کننده را ضامن است؛ زیرا این کتاب نتیجه گفتار همه پیغمبران و راهنماى درک معانى و حقائق قرآن کریم و نجات دهنده گمراهان و گرفتاران است.
این گفتار روى دو پایه برهان عقل و علم، استوار است و ما لاف نزده و گزاف نگفته‌ایم. اگر باور ندارید برجستگان و دانایان خود را در مجلسى گرد آورد؛ تا اثبات نموده به خواص و عوام بفهمانیم: هر که طالب خیر و نیکویى و آسایش و خوشى است بایستى کتاب نهج البلاغه را (که پس از قرآن کریم و سخنان پیغمبر اکرم در جهان مانند ندارد) مورد مطالعه و سرمشق و دستور زندگانى خویش قرار دهد، بنابر این باید: پادشاهان و وزراء و رجال سیاسى بخوانند تا استقلال و تمامیت کشور را حفظ نموده و به وظائف خود و طرز سلوک با رعیت پى برند، وکلاى مجلسین: سنا و شورى بخوانند تا از بدعت (احداث چیزى در دین که از دین نبوده) دورى گزیده و به دستور دین رفتار نمایند، حکمرانان و رؤساء هر شهر بخوانند تا رفاه و آسایش خود و کسانى را که با آنان سپرده شده فراهم سازند، امراء لشکر و افسران و سربازان بخوانند تا آماده حفظ حدود و ثغور کشور بوده و در کارزار همیشه فتح و فیروزى را دریابند، ستمگران و بیچارگان بخواند تا کیفر ستم و پاداش شکیبایى را دانسته عبرت گیرند، اغنیا و فقرا بخوانند تا کبر و سرافرازى و رشک و پستى را از خود دور سازند، علما و دانشمندان بخوانند تا از همه دانش‌ها بهره مند گردند، مجتهدین عظام بخوانند تا راه استنباط احکام الهى را بیاموزند، مبلغین و تربیت کنندگان مردم عوام بخوانند تا دین را به دنیا نفروخته رضا حق را به دست آورده سعادتمند شوند، وعاظ و گویندگان بخوانند تا طریقه وعظ و خطابه را آموخته، وقت خود و شنونده را با سخنان بیهوده و ژاژ تلف نکنند، مؤلفین و تربیت کنندگان مردم عوام بخوانند تا مهمل نبافند و عفت قلم را حفظ نموده مطالبى بنویسند که خود و اعقابشان به آن فخر نمایند، فصحا و بلغا و ادبا و خطبا بخوانند تا از خرمن فصاحت و بلاغت و شیرینى کلام آن خوشه‌ها بردارند، تجار و کسبه و اطباء بخوانند تا در داد و ستد و طبابت خدا را در نظر داشته، سود حلال به دست آورند که نزد خدا و خلق شرمنده نباشند، قضات و وکلاء دادگسترى و صاحبان محاضر رسمى بخوانند تا در دادرسى‌ها و معاملات براى چند ریال پول، حکم به ناحق ندهند و خلافى ننویسند و از عاقبت آن بپرهیزند، دانشجویان و هوشمندان بخوانند تا از شاخه هاى درخت دانش میوه چیده غولان و نادانان و گمراهان و گمراه کنندگان را در هر لباس بشناسند، جوانان بخوانند تا طراوت جوانیشان را در راه‌هاى بیهوده از دست ندهند، کارگران و رنجبران و بیابان گردان و رانندگان (که کمتر وسیله وقت کسب اطلاع دارند) بخوانند تا از خواندن آن همه چیز به دست آورند، طبیعیین و مادیین و فلاسفه بخوانند تا از تاریکى‌هایى که به آن گرفتارند رهایى یافته با مبدأ و معاد آشنا گردند، یهود و نصارى و مجوس بخوانند تا راه سعادت را در آن دیده با کتاب‌هاى خود مطابقه کرده حق و حقیقت را دریابند، گمراه کنندگان بخوانند تا از بدعاقبتى و رسوایى ترسیده بیش از این در اغفال ساده لوحان سعى ننمایند، گمراه شدگان بخوانند تا از راه کجى که آن‌ها را به آن سوق داده‌اند بازگشته گرد هر نادرست هواپرست نگردند، زهاد و پارسایان بخوانند تا زهد و تقواى حقیقى را در روش پیشواى متقیان دیده و به راه‌هاى کج پا ننهند و از رنج خود نتیجه بگیرند، با سوادان براى بیسوادان بخوانند تا آنان را به تحصیل دانش و بردن لذت سواد و اطلاع به وظائف دین و دنیا آگاه سازند، خلاصه جمیع افراد بشر باید بخوانند تا سعادت همیشگى و ترقى دنیا و آخرت را از آن بیابند.
آنچه در این سطور می‌توان مشاهده نمود این است که نهج البلاغه و تعالیم عالیه‌ی آن با روح ایشان آمیختگی دارد چرا که به وضوح می‌توان حس کرد و دید که آنچه را ذکر می‌نماید از درونی آکنده از مهر به خلق که همان دستور صاحب نهج البلاغه به مالک است که مردم در دسته اند یا برادر دینی تو ویا در خلقت با شما مساویند؛ می‌باشد، می‌جوشد.
جایگاه و مقام ایشان از منظر بزرگان و دانشوران:
مقام مقام معظم رهبرى حضرت آیه الله خامنه‌اى: جز دانشوران و خواص، کسى از نهج البلاغه جز نامى نمى‌دانست. اولین ترجمه‌اى که (در عصر حاضر) از آن شده، از مترجم روحانى محترمى است که اول بار، نهج البلاغه را «همه فهم» کرده و به دست مردم داد. (خامنه ای ،1360)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.