طبقه بندی کالا

دانلود پایان نامه

بدین لحاظ قراردادهای مهمی را در زمینه های مختلف پیش بینی و به تصویب رساندند که به شرح ذیل به آنها خواهیم پرداخت :
1 – کنوانسیون پاریس : عدم استقبال از نمایشگاه اختراعات وین در سال 1874 توسط مخترعان و اعتراض آنها مبنی بر عدم وجود حمایت های بین المللی ، دولت اتریش را بر آن داشت تا از دولت ها درخواست نماید به توافقات مهم بین المللی در حمایت از اختراع و مخترع بوجود بیاورند و این پیشنهاد منجر به تشکیل دو جلسه در سال های 1880 و 1883 شد که در سال 1383 منجر به معاهدهایی گردید که امروز به کنوانسیون پاریس در حمایت از اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم تجاری ، طراحی مدل کالاها و … مشهور می باشد . این کنوانسیون در سالهای 1900 در بروکسل ، 1911 در واشنگتن ، در لاهه 1925 ، 1934 در لندن ،در 1958 در لیسبون ، در سال 1967 در استکهلم و نهایتأ در 28 سپتامبر 1979 مورد تجدید نظر واقع و اصلاحاتی در مفاد آن صورت گرفته است .
2 – معاهده برن : در حمایت از آثار ادبی و هنری در سال 1886 در شهر برن سوئیس منعقد شد و در سال های 1908 در برلین ، در 1914 در برن ، در 1928 در رم ، در 1948 بروکسل ، در 1967 در استکهلم ، پاریس 1971 ،1986 در پاریس و در 1989 مجدداٌ در پاریس مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت .
3 – معاهده رم : وظیفه این معاهده حفاظت از حقوق تهیه کنندگان آثار صوتی ، اجرا کنندگان و نیز برنامه های رادیوئی و تلویزیونی است . این معاهده در سال 1961 به تصویب رسیده است . این معاهده در تلاش است تا توازنی میان مجموعه ای از صاحبان حقوق تهیه کنندگان آثار صوتی و اجرا کنندگان و توزیع کنندگان برقرار نماید .
4 – معاهده مادرید و پروتکل الحاقی آن : این معاهده در باره ثبت بین المللی علائم و حفاظت از حق استفاده از یک مارک بین المللی است این معاهده در سال 1891 به تصویب رسید و پروتکل آن در سال 1989 وضع شد . این پروتکل شامل اصلاحاتی با هدف افزایش انعطاف و فراگیری موافقت نامه مادرید بود .
5 – معاهده مادرید : طبق این معاهده کشورهای عضو موظف هستند از درج جعلی نام کشور سازنده یک کالا برکالای دیگر ممانعت بعمل آورند . این معاهده در سال1989 از تصویب گذشت .
6 – معاهده بروکسل : این کنوانسیون که معروف به کنوانسیون ماهواره است کشورهای متعهد را ملزم به انجام اقدامات مناسب جهت جلوگیری از پخش بدون مجوز سیگنالهای حامل برنامه بوسیله ماهواره در و یا از سرزمینشان می نماید ، در صورتیکه سازمان تصمیم گیرنده در رابطه با چگونگی برنامه که نوعا سازمان پخش هستند مجوزی نداده باشد آن پخش بدون مجوز تلقی می شود . الزمات کنوانسیون بر سازمانهای تابع دول متعهد حاکم است .
با این وجود مقررات این کنوانسیون در رابطه با سیگنالهای منتشره که توسط پخش مستقیم ماهواره ای صورت می گیرد قابل اعمال نیست . این معاهده از سال 1974 تاکنون در حال اجرا می باشد .
7 – معاهده نایروبی : معاهده فوق مربوط به حفاظت از سمبل المپیک و جلوگیری از سوء استفاده از نشان المپیک می باشد . این معاهده در سال 1981 تصویب و تاکنون اجرائی است .
8 – معاهده همکاری در حفظ حق ثبت انحصار : این معاهده در سال 1970 تصویب و از سال 1978 تاکنون در حال اجرا است . هدف آن تسلط یافتن بر برخی مشکلات در نظام ثبت اختراع ملّی و کاستن از نسخه برداری های غیر قانونی است . هم چنین این معاهده از ثبت اختراع مکرر در کشورهای مختلف جلوگیری به عمل می آورد .
9 – معاهده بوداپست : این معاهده شامل حفاظت از حق استفاده از میکرو ارگانیسم های جدید می باشد . برای این منظور دولت های عضو متعهد هستند که سپرده گذاری میکروارگانیسم ها را برای ثبت حق اختراع پذیرفته یا مقرر می دارند ، برای این منظور باید سپرده گذاری میکروارگانیسم نزد هر مرجع سپرده گذاری بین المللی را به رسمیت بشناسد . اعم از اینکه این مرجع در داخل یا خارج از قلمرو دولت مربوطه قرار داشته باشد . این معاهده در سال 1977 به تصویب رسیده است .
10 – معاهده قانون حفاظت از نشان های تجاری : این معاهده در سال 1994 تاکنون به تصویب و در حال اجرا می باشد .
11 – معاهده لیسبون : حق استفاده از القاب مشخص کننده کشور محل ساخت یک کالا ، برای صنایع مستقر در آن کشور از نظر جغرافیایی را به رسمیت شناخته و در سال 1958 به تصویب رسیده است . این معاهده سپس در سال 1967 در استکهلم مورد تجدید نظر و در سال 1979 نیز مجدداٌ اصلاح گردید .
12 – معاهده لوکارنو : این معاهده طبقه بندی طراحی های صنعتی را تحت حمایت قرار داده و در سال 1968 به تصویب رسیده است ؛ اما نسخه های جدیدتری از این طبقه بندی به جامعه صنعتی کشور ارائه گردیده است . « دبیرخانه وایپو در اجرای موافقت نامه لاهه در باره سپرده گذاری بین المللی طرحهای صنعتی و اداره طرحهای نیلوکس نیز از این طبقه بندی استفاده می نمایند .»
13 – معاهده نیس : معاهده فوق شامل طبقه بندی کالاها و خدمات برای سهولت در ثبت علائم تجاری و خدماتی می باشد . هر عضو در هنگام ثبت علائم تجاری باید شماره طبقه کالا را بیان کند . این معاهده در سال 1957 به تصویب رسیده است . در طبقه بندی اولیه 34 طبقه برای کالا و 8 طبقه برای خدمات پیش بینی شده است . این معاهده در سالهای 1976 استکهلم و 1977 در ژنو مورد بازنگری قرار گرفته و در سال 1979 اصلاحاتی را پذیرفت .
14 – معاهده استراسبورگ : شامل طبقه بندی بین المللی حقوق ثبت انحصاری می گردد و در سال 1971 به تصویب رسیده است .
15 – معاهده وین : طبقه بندی عناصر مشخصه ی مارک ها از وظائف این معاهده به شمار می رود و از سال 1973 در حال اجرا است .
16 – معاهده ژنو: معاهده مذکور با یک مقدمه و هفده بند در بیست آوریل 1989 در شهر ژنو به تصویب رسید . هدف این معاهده مقابله با سرقت آثار سمعی و بصری ومحتویات آن و ایجاد امنیت قانونی درتبادل آثار سمعی و بصری در عرصه بین المللی است که زمینه گشترش تبادلات بین المللی آثار سمعی و بصری و افزایش خلق آثار سمعی و بصری را فراهم می آورد.
بدین منظور معاهده اتحادیه ای را تحت عنوان اتحادیه ثبت بین المللی آثار سمعی و بصری پیش بینی کرده است و ایجاد بایگانی بین المللی آثار سمعی و بصری را به منظور ثبت بین المللی مقرر داشته است .این بایگانی بعنوان شعبه اجرایی سازمان جهانی مالکیت فکری در کشور اطریش تا زمانی که معاهده مربوط به مقر این بایگانی بین سازمان جهانی مالکیت فکری و کشور اطریش مجری است مستقر است ودر غیر اینصورت به شهر ژنو منتقل می گردد .
17 – معاهده واشنگتن : هدف از این معاهده حفاظت از دانش فنی مدارهای متمرکز می باشد.
18 – معاهده کپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکری : مطابق این معاهده حفاظت از مالکیت فکری آثار رایانه ای باید مطابق مفاد کنوانسیون های پاریس و برن رعایت شود . این معاهده در سال 1996 به تصویب رسیده است .
19 – معاهده جهانی حفاظت از حقوق ثبت انواع گیاهان . مجمع بین المللی برای حفاظت از انواع جدید گیاهان) ، یک سیستم بین المللی تصدیق مالکیت معنوی را برای حفاظت از انواع جدید گیاهان پایه گذاری کرد. مجمع ، قوه ابتکار و خلاقیت پرورش دهندگان انواع جدید گیاهان را تشویق و ترغیب می کند. هر کس که یک نوع جدید از گیاهانی را که مقاوم در برابر بیماری، خشکسالی و بردبار در برابر سرما است، یا بسیار زیبا و چشم نواز است پرورش دهد کمتر از کسی که موتور اتومبیل می سازد یا یک داروی پزشکی جدید درست می کند، مخترع نیست. تنها تفاوت این است که پرورش دهندگان گیاه با موجودات زنده به جای مواد بیجان سرو کار دارند.
20 – پیمان نامه حفاظت از آثار نمایشی و فونوگرام وایپو.
همانطور که پیش تر نیز بیان شد دو کنوانسیون پاریس و برن در حمایت از آفرینش های فکری پا به عرصه ظهور گذاشتند و در سال 1970 این سازمان توسعه یافته و با روزآمد شدن با نام وایپو آغاز بکار نمود و در سال 1974 این سازمان یکی از آژانس های وابسته سازمان ملل شناخته شد . جان کلام در این که می توان موافقت نامه تریپس را به عنوان نقطه تلاقی اسناد گوناگون مالکیت فکری دانست ؛ زیرا این موافقت نامه در قسمت های مختلف از اسناد قبلی خود الهام گرفته است .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.