عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه

اهمیت و ضرورت موضوع
سوالات تحقیق
پیشینه تحقیق
فرضیه‌ها و نظریه‌های بدوی تحقیق
روش تحقیق
1-1- معرفی و تبیین موضوع
با توجه به شبهات و اتهاماتی که از سوی آقای اشرف الجیزاوی در کتاب «عقائد الشیعه» مبنی بر مشرک و اهل بدعت بودن به شیعیان نسبت داده شده و این شبهات ممکن است برای کسانی که کتاب مذکور را مطالعه می‌کنند موجب انحراف و بدبینی نسبت به مکتب تشیع گردد لذا بر آن شدیم تا در این رساله به پاره‌ای از این اتهامات و شبهات پاسخ داده و اثبات نمایم که عقاید شیعیان نه تنها شرک نیست بلکه چنین عقایدی عین توحید است و اصولاً توحید بدونه داشتن چنین عقایدی محقق نخواهد شد.
1-2- اهمّیت و ضرورت موضوع
اهمّیت پرداختن به چنین موضوعاتی از آنجا ناشی می‌شود که تشیع در عصر حاضر در بین جوامع غیر اسلامی و حتی اهل سنت از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و همین امر موجب نگرانی علمای مسیحی و اهل سنت و حتی حکام سیاسی کشور‌های جهان به ویژه اسرائیل و چند کشور عربی گردید است؛ زیرا مکتب تشیع بسیار عقلانی و معتدل بوده و پاسخگوی تمام نیازهای بشری است و از خصوصیات بارز این مکتب آزادگی و صلح و ظلم ستیزی و عدالت اجتماعی و حاکمیت خدا و قوانین الهی بر مردم است و چنین خصوصیاتی باعث گردیده تا تشنگان حقیقت و جوانان سرخورده اهل سنت به تشیع و یا حداقل دوستی با شیعیان گرایش پیدا کنند. علت چنین امری نیز آن است که مردم بیدار جهان مشاهده می‌کنند که حکومت شیعی ایران توانسته با وجود انواع و اقسام فشارها و تحریم‌ها و جنگ تحمیلی و شدیدترین نوع دشمنی‌ها نه تنها در برابر دشمنان ایستادگی نماید بلکه به پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه‌های علمی و سیاسی دست یابد و امروز به عنوان تنها کشور اسلامی‌ای مطرح باشد که غرب و تمام کشورهای عربی منطقه و به ویژه اسرائیل از آن حساب برده و برایش احترام قائلند و هیچ مشکل منطقه‌ای بدونه دخالت ایران قابل رفع نیست و از آن طرف مشاهده می‌کنند که چگونه در دهه‌های گذشته شش کشور عربی شکسته مفتضحانه‌ای را از اسرائیل نو پا متحمل شدند و موجبات تسلط کافران را بر ایشان فراهم آورده و اعراب و مسلمانان را خوار و ذلیل نمودند و کار بدان جا رسیده که امروز هیچ کشور سنی نشین و عربی قادر نیست بدونه اجازه اسرائیل آب بخورد. از آن طرف می‌بینند که یک گروه کوچک شیعه در لبنان چگونه در برابر حملات اسرائیل تا دندان مسلح مقاومت کرده و آنان را با حقارت تمام شکست دادند و هیمنه و هیبت پوشالی اسرائیل را فرو ریختند. آری چنین مشاهداتی باعث گردید تا اهل تسنن به تشیع گرایش یابند و همین امر موجبات نگرانی مستکبران و البته وهابیان را به دنبال داشته و ترس بزرگی را در میانشان پراکنده ساخته و این امر موجب گردید تا این دو دسته یعنی مستکبران و وهابیان دست به دست یکدیگر داده تا با ایجاد شبهه و منحرف و مشرک و کافر و نجس نشان دادن شیعیان اولاً از گرایش جوانان اهل سنت به تشیع جلوگیری نمایند و ثانیاً موجبات تفرقه و دشمنی این دو گروه با یکدیگر را فراهم سازند تا در سایه این دو هدف به هدف اصلی خود که همان حاکمیت بر جوامع مسلمین است دست یابند.
پس لازم است که ما به چنین شبهات و اتهاماتی پاسخ گفته و جوامع اهل سنت را از نظرات و عقاید خود که کاملاً منطقی و عقلانی است آگاه نماییم و بدین طریق نه تنها بدبینی آنان را مرتفع نماییم بلکه باعث وحدت و یکپارچگی جوامع مسلمین گردیم و دشمن را از بین خود بیرون رانیم.
جدای از آنچه بیان کردیم چنین شبهاتی در میان شیعیان کم اطلاع و بعضاً سست عقیده باعث می‌گردد تا آنان نیز به انحراف کشیده شده و به ظلالت و تباهی گرفتار آیند و یا اگر هم افرادی تحصیل کرده و معتقد باشند به علت آگاه نبودن به منطق و دلایلی که پشت اعتقاداتشان است در جوامع دانشگاهی و مناظرات و یا هر جای که چنین بحث‌های مطرح می‌گردد دچار مشکل و نوعی سرخوردگی گردند. پس لازم است که چنین کتاب‌ها و چنین شبهاتی بررسی شده و پاسخ داده شود تا شیعیان بر عقیده خود راسخ گشته و با افتخار مکتب خود را برای همگان نشر دهند.
1-3- سوالات تحقیق
1-3-1- سوال اصلی
آیا شیعه توحید در الوهیت را قبول داشته و به آن معتقد است؟
آیا اعمال شیعه از جمله توسل به ائمه و زیارت ایشان و مشروط بودن توحید توحید به ولایت و … با توحید در الوهیت ناسازگار است؟
1-3-2- سوالات فرعی
آیا استغاثه به ائمه و قبور آنان و توسل به ایشان شرک است؟
آیا تحلیل و تحریم ائمه مستقل از تحلیل و تحریم خداوند بوده و هست؟
چگونه ممکن است که مشتی خاک انسان را شفا دهد در حالی که شفا دادن امری خدای است؟
آیا دعا جز با بردن نام ائمه به اجابت پرورگار نمی‌رسد؟
آیا حتی هدایت افرادی همچون انبیاء الهی مشروط به پذیرش ولایت ائمه بوده است در حالی که ائمه در زمان انبیاء وجود نداشتند؟
1-4- پیشینه تحقیق

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.