فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

840
20
از مجموع 3660 مدرسه‌ی عنوان شده‌، حدود 20 مدرسه جزء مدارس نیمه‌هوشمند، 840 مورد به عنوان مدرسه الکترونیک و 2800 مدرسه به عنوان مدرسه نیمه‌الکترونیک تلقی می‌شوند.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد مطابق برنامه عملیاتی وزارت آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه پنجم توسعه کشور، کلیه مدارس کشور می‌بایست تا پایان سال 1394 در یکی از مراحل پنج‌گانه هوشمند‌سازی قرار گیرند.
طبق آمار ثبت شده مهرماه 1390 در پایگاه‌ داده آماری مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، بالغ بر 120هزار مدرسه فعال در سطح کشور وجود دارند و حدود نیمی از آن‌ها در قالب مجتمع‌های آموزشی فعالیت می‌کنند.(پورتال آموزش و پرورش)
3-2-4 نگاهی به برخی از شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی:
در تداوم برنامه‌های ارائه شده در طول سال‌های برنامه‌ی سوم توسعه، مقرر شده بود تا پایان برنامه‌ی چهارم پنجاه ‌هزار مدرسه به شبکه اینترانت ملی متصل شوند که تا پایان سال تحصیلی 90-89 تنها اتصال پانزده ‌هزار مدرسه محقق شده است. مطابق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال 1390، بیست‌ هزار مدرسه طی فازهای اول و دوم طرح اتصال به اینترانت ملی متصل می‌شوند. در حال حاضر بیش از 120 هزار مدرسه فعال در کشور وجود دارند که حدود نیمی از آن‌ها تحت پوشش مجتمع‌های شهری و روستایی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. جدول 2 نشان‌دهنده‌ی نتایج احصای شاخص‌های کمّی حوزه‌ی ICT در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم می‌باشد. احصای این شاخص‌ها در پایان سال تحصیلی 88-87 و با روش نمونه‌گیری از مدارس استان‌های مختلف کشور انجام شده است.
جدول 1: احصای شاخص‌های کمّی برنامه چهارم توسعه
همچنان‌که در جدول2 دیده می‌شود در سال تحصیلی 88-87، به طور متوسط 8/2 رایانه به ازای هر 100 نفر دانش‌آموز در مدارس کشور وجود داشته است. در عین‌حال به دلیل استهلاک سیستم‌ها و تجهیزات قدیمی مدارس، آمار ثبت شده در پایگاه‌ داده‌ی بکفا در سال جاری، رشد منفی را برای شاخص مذکور نشان می‌دهد به طوری‌که متوسط این شاخص در بسیاری از مناطق کشور به عددی کمتر از 2 رسیده است. شایان توجه است که میزان همین شاخص در سال 2006 در انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی، بیش از 20 رایانه به ازای هر 100 دانش‌آموز بوده است. در کره‌جنوبی نیز شاخص در مناطق شهری در حدود 50 و در مناطق روستایی عدد 20 را نشان می‌دهد.
3-2-5 مقایسه شاخص‌های فاوای برخی از کشورها در حوزه آموزش وپرورش:
در جدول 3 وضعیت شاخص «تعداد رایانه به ازای هر 100 نفر دانش‌آموز» و «درصد مدارس متصل به شبکه اینترنت یا اینترانت» به عنوان دو شاخص جهانی قابل مقایسه در سال 2009 نشان داده شده است. وضعیت کشورهای منطقه با توجه به هدف‌گذاری انجام شده در سند چشم‌انداز 1404 شایان توجه است.
کشور
تعداد رایانه به ازای هر 100 نفر دانش‌آموز
درصد مدارس متصل به اینترنت
درصد مدارس برخوردار از خطوط ارتباطی پرسرعت
اردن
5
82
73
ایران
2.8
20
بحرین
17
100
100

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.