مزایای اندازه گیری عملکرد

دانلود پایان نامه

چشم انداز آینده و سمت و سوی برنامه ها در فضای ملی و بین المللی
نحوه تخصیص منابع، امکانات ومنابع انسانی ومیزان مشارکت کارکنان دراجرای برنامه مصوب.
میزان پاسخگویی.
بنابر این بدون وجود سیستم ارزیابی عملکرد، نه تنها بهبودی اتفاق نمی افتد بلکه تحقق اهداف نیز در هاله ای از ابهام صورت می گیرد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1384: 25).
6-2- مزایای اندازه گیری عملکرد:
هفت مزیت مهم اندازه گیری عملکرد در زیر آورده شده است:
تشخیص این که آیا نیاز مشتریان برآورده شده است. چگونه می فهمیم که کالا و یا خدمات ارائه شده همان نیاز مشتریان بوده است؟
کمک به ما برای شناخت فرآیندها. ما چه چیزهایی را می دانیم و چه چیزهای را نمیدانیم؟ آیا ما می دانیم که مشکلات در کجا قرار دارند؟
اطمینان از اینکه تصمیم گیریها بر مبنای واقعیات هستند و نه بر پایه حدس و گمان. آیا تصمیمگیریها بر مبنای واقعیات مستند شده اند و یا بر مبنای احساسات هستند؟
نشان دادن مکان های مورد نیاز جهت بهبود. کجا بهتر می توانیم کار انجام دهیم؟ چگونه می توانیم کار را بهبود دهیم؟
نشان می دهد که که آیا بهبودها انجام میشوند؟ آیا ما شفاف عمل می کنیم؟
برملا کردن مشکلات اساسی و طولانی مدت که کتمان بوده اند. اگر ما مدت مدیدی است که کاری را بدون اندازه گیری انجام می دهیم، به طور حتم به نادرستی حدس می زنیم که کارها به خوبی انجام می شوند (آنها ممکن است درست یا غلط انجام شوند ولی بدون اندازه گیری هرگز قادر به بیان این موضوع نیستیم).
مشخص کردن اینکه آیا تأمین کنندگان نیازهای ما را برآورده می کنند؟ آیا تأمینکنندگان ما می دانند نیازهای ما برآورده می شود؟
1-6-2- آیا ما به اندازهگیری نیاز داریم؟
اگر ما نتوانیم فعالیتی را اندازه گیری نماییم قادر به کنترل آن نیز نیستیم. اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم نمی توانیم آن را مدیریت کنیم. بدون اندازه گیری نمی توانیم تصمیم گیریهای درستی انجام دهیم. بنابراین، اندازه گیری در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد :
کنترل: اندازه گیری باعث می شود که تغییرپذیری کم شود.
خود ارزیابی: برای تشخیص درجه خوب انجام شدن کارها از اندازه گیری استفاده می شود و شامل بهبودهای تعیین شده نیز می باشد.
بهبود مستمر: اندازه گیری برای شناخت منابع خطا، انحراف فرآیندها و جلوگیری از خطا و شناخت کارایی و اثربخشی فرآیندها استفاده می شود و فرصت های بهبود شناخته می شود.
ارزیابی مدیریتی: بدون اندازه گیری هیچ راهی برای اطمینان از رسیدن به اهداف دارای ارزش افزوده و داشتن کارایی و اثربخشی وجود ندارد. اصول اندازه گیری عملکرد شامل موارد زیر است:
طراحی و پیاده سازی اهداف و استانداردهای عملیاتی.
شناسایی انحراف از سطوح طراحی عملکرد و اهداف و استانداردهای عملیاتی.
نگهداری آن عملکرد در سطح سازمان و یا تعریف عملکرد جدید.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.