مشتریان آموزش

7مشتریان آموزش
برای ارتقای کیفیت آموزش، نخست باید مشتریان را شناخت . این امر نیازمند تعریف و ارزیابی مشتریان، طرز تلقی، نیازها و خواسته های آنهاست . برای تحقق چنین امری، سازمان باید طوری برنامه های آموزشی خودرا نظم ببخشد که ضمن برآورده ساختن خواسته ها و نیازهای مشتریان،خدمات ارائه شده فراتر از انتظارات آنها باشد (لم وزائو،1997).
در اینجا این سئوال مطرح است که مشتریان نظام آموزشی چه کسانی هستند؟ شاید ساده ترین جواب به این پرسش آن باشد که دانشجویان مشتریان کلیدی فرایند آموزش محسوب می شوند(هوران وتئو،2001).
البته این نکته را باید در نظر داشت که گروهی معتقدند که دانشجویان محصول سیستم آموزشی هستند و گروه مشتریان واقعی یک موسسسه آموزشی، کارفرماها، والدین دانشجویان، وسازمان هستند(رهنورد وعباسپور،1383)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.