مفهوم عدالت

دانلود پایان نامه

4-1-2 تحلیل مکالمه و مشاهدات همراه با مشارکت
از میان مشاهدات صورت گرفته در بیش از 200 جلسه کلاس «فلسفه‎برای‏کودکان»، چند جلسه برای پیاده‎سازی و تحلیل مکالمه برگزیده شد. از آنجا که مهارت‎های گفت‌وگویی نیاز به ممارست و تکرار دارد، گفت‌وگوهای دانش‌آموزان کلاس‎های پایه پنجم انتخاب شد. این افراد حداقل چهار سال تحصیلی در حلقه‏های کندوکاو گفت‎وگویی این کلاس‌ها حضور داشتند. موضوعات قابل بحث در کلاس «فلسفه‎برای‏کودکان»، غالباً درون‎مایه‎های اخلاقی، اجتماعی، روان‌شناختی، فلسفی و … دارند. در این پژوهش، ملاک انتخاب موضوعات محوری برای تحلیل مکالمه پرداختن به غالب درون‏های مذکور است.
4-1-2-1 گفتوگو پیرامون مفهوم «درستی و نادرستی»
با توجه به فرایند فوقالذکر، در مشاهدات کلاسهای پایه پنجم دبستان پسرانه، تسهیلگر پس از نمایش یک تصویر، از دانشآموزان می‌پرسد که چه چیزی را در این تصاویر، شگفت‌آور، جالب یا مبهم یافتند؟ صحبت‌های بچههای این کلاس‌ها در خصوص عکس، غالباً پیرامون مفهوم عدالت، کمک، فقر، مهربانی و … بود. در ادامه، تسهیلگر از آنان می‌خواهد سؤالات ایجادشده در ذهنشان را مطرح و سپس طبقهبندی موضوعی کنند. با توافق نظر گروه، موضوع «عادلانه بودن یا نبودن یک کار» برای گفتوگو در جلسات آتی انتخاب شد.
سوال: اگر کسی از شما دزدی کند، عادلانه است که شما هم از او چیزی بدزدید یا خیر؟
………
امیرحسین: بستگی داره چی بدزده؛ اگه بری همون چیز که اون دزدیده رو بدزدی عادلانه است دیگه، چون رفتی همون پولای خودت رو برداشتی.
طرح ایده در پاسخ به سؤال با ذکر دلیل
………
مانی: من ازحرف بچهها فهمیدم توی این شرایط دو تا موضوع وجود داره. مثلاً فرض کنید یه ترازو وجود داره، دو نفر روی اون هستند. هردوتاشون به یه مقدار پول دارند. بعد اگه یکی بیاد پول اون یکی رو برداره بذاره روی ترازوی خودش، از تعادل خارج میشه میفته زمین. حالا اگه اون یکی بیاد برداره دوباره از اینور میفته. بعد اگر اندازه همون پول خودش برنداره دوباره اون میاد از این میگیره و هی این باید بیاد یه چیزی از این یکی بدزده و این تعادلش دیگه هیچ وقت درست نمیشه.
پارسا: اگه عین همون چیز رو برداره اصلاً دزدی نیست، پس گرفتن مال خودشه. (این) آدم رو از تعادل خارج نمیکنه که.
مخالفت با ایده قبلی با ذکر دلیل؛ نکته قابل توجه این است که دانشآموزان میتوانند در پیوند با یکدیگر صحبت کنند و بر پایه نظرات نفر قبلی، نظر خود را بیان کنند و این موجب میشود گفتوگو رو به جلو باشد و بحث به حاشیه نرود.
علی: ولی من میگم اصلاً عادلانه رو باید از اینجا خط بزنید برای اینکه، این دزدی اصلاً کارِ بدیه.
دانش‌آموز با ذکر دلیل برای مخالفت با ایده سؤال، در واقع ملاکی برای کار عادلانه ذکر میکند.
تسهیلگر: اوهوم، بچهها پیشفرض علی میدونید چیه؟ راجع به کار عادلانه چهجوری فکر میکنه که این رو میگه؟
محمدجواد: علی میگه که کار عادلانه، کاریه که کار درستی باشه. هر کار بدی اصلاً عادلانه نیست. اصلاً از خودش داره میاد، عدل. عدل یعنی چی، یعنی کار درستی باشه.
شناسایی پیشفرض نفر قبلی کمک می‌کند، ملاک برای همه شفاف شود و گفتوگو یک گام دیگر به جلو برود
علی: بله ما تا فردا صبحم درباره این بحث کنیم نمیتونیم بگیم عادلانه است یا ناعادلانه. باید اول بگیم غلطه بعد.
(مشاهده کد 30)
همانطور که مشاهده کردید، در این گفتوگو، دانشآموزان با طرح مخالفت و بیان مثال مناسب، پیامد دیدگاه‌های دوستشان را روشن و با توجه به سؤال تسهیلگر، پیشفرض پوشیده صحبت وی را آشکار می‌سازند. با پیوند برقرار کردن بین این دو ایده، دانشآموزان در مرحله بعدی قادر شدند استنباط مربوط را انجام دهند و با پذیرش ملاک «درست بودن» برای «کار عادلانه»، در گام بعدی به شفاف‌سازی آن بپردازند.
پذیرش انتقادات منصفانه و تصحیح نظر خود، یکی از مواردی است که به پیشبرد گفتوگوها در کلاس کمک می‌کند و نشان از مهارت سطح بالا در گفتوگوی انتقادی و همچنین مراقبت از جریان گفتوگو دارد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.