موضوع

دانلود پایان نامه

ت: ̊اوهوم̊
امیرعلی: کارش مثلاً::::ان بده.خوبه. بعضی وقتا شاید نیت کرده ولی مخالف اونم باشه.
ت: دیگه نبود؟ ((واکنشی نمیدهند بچهها)) خب بچهها به این سؤال فکر کردین. حالا با توجه به حرفهایی که زدیم به این سؤال جواب بدین: آیا هرکس میتونه تصمیم بگیره چه کاری نادرسته؟و چه کاری درسته؟
(( اغلب بچهها برا ی پاسخ دست بلند میکنند))
ت: ببینم کی حرف نزده:::::ه خوب ماهان بگو.
ماهان: خانو::::وم، شما گفتید چهجوری میفهمیم کدوم کار درسته، کدوم نادرسته؟
ت: بله اینم میتونه تو اون سؤال باشه که آیا هرکس میتونه خودش تصمیم بگیره که چه کاری درسته و چه کاری نادرسته.
ماهان: نه خانو::م. حتماً باید با دیگری یه مشورتی، یه سؤالی، یه تحقیقی بکنه(0.1) تا مطمئن شه.
شایان ح ((با اشاره تسهیلگر)): من مخال::لفم.(0.4) شاید مسئله خصوصی باشه. نبایدههه به دیگران بگیم. پس هر آدمی حق داره کههه یه نظری رو داشته باشه ولیههههه حق داره، صد در صدم حق داره کههه یه نظری رو بده یا() حق داره خودش تصمیم بگیره چه کاری درسته یا نه.
شایان بین دو نوع کار خصوصی و عمومی تمایز قائل میشود و اینکه مفهوم درست برای هرکدام متفاوت تعریف میشود.
تسهیلگر: همه موافقن؟ هرکسی حق داره که خودش تصمیم بگیره چه کاری درسته یا نه؟
((خود شایان اصرار به پاسخگویی دارد و بدون اشاره تسهیلگر پاسخ میدهد))
شایان: اگه اون کار مثلاً بد باشههههه شاید مثلاً به زبون نیا::::اره ولی شاید مثلاً اگه اون کار مثلاً یه جورایی عادلانه باشهههه به بقیه میگه.
ت: ((با توجه به کسانی که دست بلند کرده‌اند))بگو سید.
سید: به نظر ما بستگی داره(0.4) اگه بتونه واسه اون کاری که انجام داده دلیلی بیاره که هیچ‌کسِ هیچ‌کس نتونه رد کنه و به نظرههههههه هیچ‌کس نتونه ردش کنه و اگه هیچ‌کس نتونه ردش کنهههههه یعنی منطقی باشههه یعنی واسه کارش دلیل بیار::::ره یعنی کارش درسته. ولی حتی اگر یه نفر بتونه حرفش رو رد کنه (0.2)دلیلش رو رد کنه واسه اون کارش، یعنی اون کار ̊غلطه̊.
سیدمحمد داشتن دلیل منطقی برای ادعای درستی یک کار را مهمتر از سایر ملاکها میداند که در ادامه بحث، این ملاک توسط دانش‌آموزان بررسی میشود.
ت: <راجع به نظرش فکر کنید و جواب بدین>
، (0.6) آرش بگو.
آرش: میخوام نظر بدم، من میگم خی::::ر.(0.3) آدم نمیتونه واسه خودش نظر بده چی درستهههه آخه شاید دیگران از نظر اون ناراحت[بشن چون
آرش نظر و قضاوت سایرین را ملاک درستی کار میداند.
شایان ح: خوب منم گفتم دیگه (0.5) ببخشید (( با دست اشاره به جمع میکند که بی‌اجازه حرف زده و عذرخواهی میکند و تسهیلگر هم اجازه ادامه می‏دهد)) م:منم گفتم که، شاید اون نظر رو پیش خودش نگه داره >اگه احساس کنه بقیه بدشون میا:::ادههه< مثلاً شاید یه بار قبلاً یه موضوعی مطرح شده بقیه بدشون میا:::اد. الآن فهمیدین تا اینجا؟

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.