نشانه های جغرافیایی

دانلود پایان نامه

مالکیت صنعتی : غرض از مالکیت صنعتی ، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل برگ توتون ، میوه و دام و گل و مواد معدنی و آب های معدنی ، آب جو ، آرد و دانه نیز شمول دارد .
حق اختراع : قانونگذار ایران حق اختراع را نتیجه فکر فرد یا افراد دانسته که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن حل می نماید .
در تعریفی دیگر ، حق اختراع را مجموعه انحصاری می دانند که یک دولت به ثبت کننده اختراع برای مدتی معین در قبال افشاء اختراع اعطاء می کند .
علائم تجاری : نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که موسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصراٌ برای تعیین منشأ کالا یا خدمات خود برای مصرف کننده و همین طور متمایز کردن آنها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند .
قانونگذار ایران نیز در تعریفی علائم تجاری را عبارت از هر نشان قابل رؤیتی می داند که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد .
موافقت نامه تریپس نیز علائم تجاری را شامل هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند دانسته است .
طرح صنعتی : طرح صنعتی یک هنر کاربردی است که بوسیله آن جنبه های زیبایی شناختی و کاربردی محصول برای بازار پسندی و تولید ، بهبود پیدا می کند .
مطابق با قانون ایران ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بُعدی یا خطوط ، رنگها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد ، طرح صنعتی محسوب می شود .
طرح صنعتی از نظر شورای بین المللی انجمن طرحهای صنعتی ، یک فعالیت خلّاقانه است که هدف آن ایجاد کیفّیات چند وجهی برای اشیاء ، فرآیندها ، خدمات و سیستم های مربوط به آنها در کل چرخه زندگی است .
در موافقت نامه تریپس هیچگونه تعریفی از مالکیت صنعتی نشده است و تنها به شرائط حمایت از آن پرداخته که در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .
نشانه های جغرافیایی : نام یا سمبلی است که برای معرفی برخی کالاها که به محل یا مبدأ جغرافیایی خاصی (مانند شهر ، منطقه یا کشور ) تعلّق دارند به کار می رود .
نشانه ای جغرافیایی در قوانین ایران به نشانه هایی اطلاق می شود که مبدأ کالائی را به قلمرو یا منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب سازد ، مشروط بر اینکه کیفیّت و مرغوبیّت ، شهرت یا سایر خصوصیّات کالا اساساٌ قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد .
در موافقت نامه تریپس ، نشانه های جغرافیایی ، نشانه هایی هستند که مشخص می کنند مبدأ یک کالا واقع در قلمروی یک عضو یا منطقه یا ناحیه ای در قلمروی مزبور است ، مشروط بر اینکه کیفیّت معیّن ، شهرت یا دیگر مشخصات کالا اساساٌ قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد .
در تعریفی دیگر ، نشانه های جغرافیایی یعنی منطقه ، مکان خاص یا ، در موارد استثنایی ، نام کشوری که برای توصیف یک محصول کشاورزی یا یک ماده غذایی بکار می رود که :
الف ) مبدأ آن همان منطقه ، مکان خاص یا کشور است ،
ب ) دارای کیفیّت ، شهرت یا سایر خصوصیّات خاص است که قابل انتساب به آن منطقه جغرافیایی هستند و تولید و یا فرآوری و یا تهیه آن در آن منطقه جغرافیایی تعیین شده ، انجام می شود .
اسرار تجاری : فرمول ، رویّه ، فرآیند ، طرح ، ابزار ، الگو یا مجموعه اطلاعاتی است که در یک کسب وکار برای به دست آوردن مزیّت نسبت به رقبا مورد استفاده قرار می گیرد . در برخی از نظام های حقوقی به این اسرار ، اطلاعات « افشاء نشده » نیز اطلاق می گردد .
مدار یکپارچه : یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست . طراحی های نقشه ، جانمایی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 01/04/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 14/04/1337 مورد حمایت می باشد .
فصل دوم : تاریخچه مالکیت فکری
مبحث نخست : مروری بر تاریخچه مالکیت فکری
گفتار نخست : تاریخچه مالکیت فکری در جهان
واقعیتی که باید به آن اذعان نمود این است که به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری برای صاحبان فکر و اندیشه ، بحث نوینی نبوده و در طول تاریخ مورد توجه و عنایت بوده است . « علل پیدایش مسئله (حق مولف ) عمدتاً رشد صنعت چاپ و توسعه سوادآموزی و در نتیجه تقاضای نسخه های بیشتری از آثار مولفان است . بدیهی است که در شرایط جدید قواعد سنتی مربوط به استنساخ دستی از آثار دیگران که قاعدتاً با اجازه مولف صورت می گرفت ، پاسخگو نبود ؛ زیرا استنساخ یک نسخه از اثر دیگری برای استفاده شخصی ، ماهیتی بسیار متفاوت از چاپ و نسخه برداری گسترده از آثار دیگران برای فروش و تجارت دارد .
احترام به حقوق مالکیت فکری و احترام به آثار علمی ، ادبی و فنی به تمدنهای باستانی باز می گردد . آندره موریو در این باره می گوید : « حقوق معنوی مولّف از زمانی که انسان توانست قلم مویی در دست بگیرد وجود داشته است . مبدا چنین حقی ، در ظلمات اعصار ناپدید است . به محض اینکه ادبیاتی بوجود آمد ، سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اینکه قوانین تدوین شد ، مرتکب این سرقت مجازات گردید .»
می توان گفت که نخستین قانون حمایت از حقوق ادبی و هنری در سال 1709 میلادی در کشور انگلستان تحت عنوان « قانون ملکه » به مولفّین تعلّق گرفت . پس از آن در فرانسه در سال 1777 به فرمان لویی شانزدهم پیش بینی و لازم الاجرا شد . در امریکا ابتدا به عنوان قانون محلی در سال 1783 شروع و سپس در سال 1789 بصورت یکی از قوانین ملی و در قالب قانون اساسی متجلّی گشت . در زمینه علائم تجاری نیز با گسترش بازرگانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و رواج سوء استفاده ها و تقلیدها ، اولین قانون حمایت از علامت تجاری در فرانسه در سال 1857 و در انگلستان در سال 1862 و در امریکا 1870 و در 1871 در آلمان به تصویب رسید .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.