وجود خداوند

دانلود پایان نامه

قال الحاکم تفرد به علی بن جابر عن محمد بن خالد عن محمد بن فضیل ولم نکتبه إلا عن ابن مظفر وهو عندنا حافظ ثقه مأمون
اما مقصود کلامِ امام از عبودیت ائمه تسلیم در برابر اوامر ایشان است؛ زیرا عبادت یعنی اطاعت، به عبارتی دیگر عبادت خداوند متعال در صورتی محقق می‌گردد که وی را اطاعت نماییم و روشن است که اطاعت او نیز محقق نمی‌شود مگر با اطاعت از رسول خدا و اوصیای ایشان؛ بنابراین مقصود ائمه این نیست که ما را در کنار خدا و یا مستقل از خدا پرستش کنید بلکه مقصود این است که ما را اطاعت نماید تا اطاعت خدا برای شما محقق شود.
نتیجه حاصل از این پژوهش
معلوم گردید که شیعیان نه تنها مشرک نیستند بلکه از خود وهابیان و اهل سنت موحد تر می‌باشند.
تعیین امام امری است الهی و با انتخاب از سوی اهل حل و عقد کسی نمی‌تواند امام بر مردم باشد.
چون قرار است شخص امام جانشین رسول خدا بوده و تمام اهدافی را که او دنبال می‌کرده دنبال نماید لذا لازم است که شخص امام معصوم باشد و احدی هم جز خداوند متعال از عصمت اشخاص آگاه نیست لذا انتخاب امام بر عهده خداوند متعال است.
بر اساس آیات قرآن و روایات موجود در منابع اهل سنت اولاً علی بن ابیطالب معصوم بوده و ثانیاً از سوی خداوند متعال به عنوان جانشین رسول خدا و امام مردم تعیین شده است و بالطبع فرزندان آن جناب یعنی سایر ائمه نیز معصوم بوده یکی پس از دیگری جانشین رسول خدا می‌باشند.
تمام امورات عالم با واسطه انجام می‌گیرد خواه این امورات بین خدا و خلقش باشد خواه بین خود مخلوقات. پس توسل به ائمه بلا مانع است و موجب شرک نمی‌گردد، بلکه اگر کسی بخواهد بی‌واسطه با خدا ارتباط بر قرار نماید دچار شرک بلکه دچار کفر می‌گردد؛ زیرا اولاً هرگز نتوانسته با خدا ارتباط بر قرار نماید و ثانیاً از دستور خداوند متعال سرپیچی کرده است زیرا می‌خواهد خدا را آنگونه بخواند که خودش می‌خواهد نه آنگونه که خدا خواسته و فرمان داده است.
ائمه به دلیل آنکه واسطه بین خدا و خلق او هستند و به دلیل آنکه اسماء خداوند متعال بوده و از چنین مقام عظیمی برخوردار می‌باشند به اذن خداوند متعال قادرند کارهای خدایی انجام دهند، تحلیل و تشریع نمایند و بنا به خواست خداوند متعال به تدبیر امور عالم اقدام نمایند بلکه خود ایشان مقامشان اجل از آن است که چنین کنند بلکه ملائکه تحت امر ایشان به تدبیر عالم می‌پردازند (فلمدبرات امرا)
چون رسول خدا اول ما خلق الله و ائمه نیز از نور و طینت او هستند و لذا چون او اوال ما خلق الله هستند لذا اول کسانی بودند که خبر از خداوند متعال دادند و ایشان بودند که انبیاء را از وجود خداوند متعال باخبر کردند و فیوضات خداوند متعال از طریق ایشان به انبیاء می‌رسیده، لذا تا انبیاء اخبار آنان و مقامات آنان را نمی‌پذیرفتند هدایت نمی‌شدند؛ پس هدایت جمیع خلایق وابسته به پذیرش ولایت ائمه است.
اهل سنت اگر مغرض نباشند و از دید انصاف بنگرند در خواهند یافت که تمام آنچه وهابیان و مستکبران حامی آنان در رسانه ها بر علیه شیعیان می‌گویند دروغی بیش نیست و هدفی جز ایجاد اختلاف و تفرق بین مسلمین ندارند
جوانان شیعه و حتی بسیاری از افراد تحصیل کرده و متدینین متوجه می‌شوند که عقاید شیعه از استحکام بسیاری برخوردار بوده هرگز دچار شک و تزلزل نشده و یا احادیث مشکل را انکار نکرده و جعلی قلمداد نمی‌کنند
فهرست منابع
(ابن عساکر) الحافظ ابی القاسم الشافعی، تاریخ مدینه الدمشق، (تحقیق: علی شیری) و (تحقیق: عمرو بن غرامه العمروی) ، بی چا، دارالفکر، بیروت، 1415 ق
ابراهیم مصطفی – احمد الزیات- حامد عبد القادر- محمد النجار، معجم الوسیط، چ چهارم، مکتبه الشروق الدولیه، مصر، 1425 ق
ابن أبی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، چ اول، دار إحیاء الکتب العربیه، بی جا، 1378 ق
ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، بی چا، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، 1404 ق
ابن احمد بن حنبل، عبدالله، السنه، بی چا، بی نا، بی جا، بی تا
ابن السکیت اهوازی، ترتیب اصلاح المنطق، تحقیق: شیخ محمد حسن بکائی، چ اول، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد، 1412 ق
ابن تیمیه، زیارت القبور و الاستنجاء بالمقبور، چ اول، دار المسلم للنشر و التوزیع، ریاض، 1410ق
ابن حجاج نیشابوری، مسلم، صحیح مسلم، چ اول، دار الفکر، بیروت، 1421 ق
ابن حجر عسقلانی(هیثمی)، احمد بن علی، الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزنادقه، چ اول، بی نا، قاهره، 1415 ق
ابن خلدون، مقدمه، بی چا، دارالقلم، بیروت، 1978 م
ابن رجب حنبلی، زین الدین عبد الرحمن، اهوال القبور، تحقیق: عاطف صابر شاهین، چ اول، دار الغد الجدید، المنصوره، مصر، 1426 ق
ابن سلام، غریب الحدیث، چ اول، تحقیق: محمد عبد المعید خان، دار الکتاب العربی، بیروت، 1384

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.