پایان نامه با واژه های کلیدی کوتاه مدت، حمایت عاطفی، استفاده از زور، مواد غذایی

کارکنان و انجام کارهای مورد نظر آنان سعی در پرکردن اوقات خود دارند . مددجویان با اقامت کوتاه مدت روش های گوناگونی را برای مقابله با گذشت سخت زمان به کار می برند که طبق گفته های شرکت کنندگان مددجویان با اقامت طولانی مدت نیز در اوایل اقامت خود در کانون از این روش ها استفاده می کردند . اکثر شرکت کنندگان با اقامت کوتاه مدت اظهار داشتند که برای مقابله با گذشت سخت زمان از قرص ترامادول و سیگار ( روش ورود قرص ترامادول به داخل کانون در قسمت های مربوطه توضیح داده شده است . ) استفاده می کنند . شایان ذکر است که تعدادی از این شرکت کنندگان در پاسخ به پرسش پژوهشگر مبنی بر سابقه مصرف قرص در گذشته ( قبل از دستگیری و انتقال به کانون ) ، پاسخ منفی دادند. البته باید اذعان داشت همان طور که در قسمت نوع تعامل مددجویان و کارکنان توضیح داده شد مصرف قرص ترامادول و سیگار جز موارد مشمول تنبیه و تخطی از قوانین اصلی کانون اصلاح و تربیت محسوب می گردد و همان طور که مددجویان در مصاحبه ها بیان داشتند به طور پنهانی اقدام به مصرف می کنند . تعداد کثیری از مددجویان پسر شرکت کننده در پژوهش اعلام داشتند که برای فایق آمدن بر کسالت محیط یک یا چند بار اقدام به خودزنی کرده اند و یا شاهد خودزنی سایر مددجویان بوده اند . مددجویان معمولا با استفاده از تیغ های ژیلت که در بوفه کانون به منظور اصلاح صورت و بدن ، به فروش می رسد اقدام به خودزنی می کنند . طبق گفته ها برخی دیگر از مددجویان هم با شکاندن شیشه و یا آیینه های موجود در حمام و دستشویی ها ، با قطعات شیشه و آیینه خردشده ، خودزنی می کنند . مددجویان پسر نیز اذعان داشتند که گذشت زمان در صبح ها به دلیل سرگرمی در کارگاه های فنی حرفه ای به نسبت بهتر از بعد از ظهر ها است . طبق یافته ها اقدام به دعوا و درگیری میان مددجویان در زمان بعد ازظهر ( مصادف با زمانی که وقت مددجویان آزاد است و طبق اظهارات آن ها زمان سخت تر می گذرد ) بیشتر از صبح می باشد و بیشتر درگیری ها در خوابگاه و سایر قسمت هایی رخ می دهد که مددجویان به طور مشترک از امکانات عمومی کانون استفاده می کنند.
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” بچه ها مخشون به حبس نمی کشه به خاطر همین هی پاچه همدیگه رو میگیرن . حالا شاید این استخره راه بیفته اوضاع بهتر شه . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” من وقتی حالم بده زنگ میزنم با مامانم حرف میزنم حالم خوب میشه . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” خانوم یه ترامادول بدی همه بچه ها روزا رو راحت میگذرونن . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” میرم پیش روان شناس بهم آرام بخش بده بعد نمی خورم یواشکی نگه میدارم چن تا که بشه یه دفعه می خورم بی خیال شم نفهمم چه طوری می گذره . از وقتی اومدم اینجا قرصی شدم . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” هر وقت به این فکر می کنم قراره ۵ سال اینجا بمونم خودزنی می کنم . نمی تونم اینجا رو تحمل کنم . دارم دیوونه می شم . ”
برخی از مددجویان با اقامت کوتاه مدت : ” وقتی خودزنی می کنم آروم میشم . درد خودزنی باعث میشه احساس آرامش کنم . ”
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” اوایل خیلی بهم سخت می گذشت . اعصابم خرد بود همش با بچه ها دعوام می شد می رفتم اندرزگاه . بعد یه مدت رفتم به آقای … گفتم من تایپم خوبه بدین من کارهاتون تایپ کنم. اونم قبول کرد . الان سرم گرم شده انگار یه کاریه ام . حالا دیگه برام بهتر می گذره . رفتارم عوض شده سرسنگین شدم . حالم بهتره . دیگه دعوا نمیکنم برم اندرزگاه . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” از اینجا خسته شدم خودزنی کردم برم اندرزگاه یه خرده با خودم خلوت کنم حالم بهتر شه ، اونجا بیشتر کتک خوردم . ”
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” من اوایل که اومدم اینجا اصلا برام نمی گذشت . قرص مصرف می کردم که راحت تر بگذره . یه سالی بود قرص مصرف می کردم . اما الان ۲ ساله گذاشتم کنار دیگه به اینجا عادت کردم . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” با چایی خشک و کاغذ سیگار درست می کنم می کشیم . تو کیسه فریز چسب مایع میریزیم بعد یه نفس عمیق می کشیم آدم منگ منگ میشه یه ، یه ساعتی گیجی نمی فهمی کجایی. از وقتی اومدم اینجا قرص ترامادول می خورم بهتر بگذره . ”
۲ مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” دیشب ۴ نفر بودیم قرص خوردیم که نفهمیم کجاییم . بعد تا صبح خوابم نبرد ان قدر خندیدیم . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” قرص می خورم برم فضا . چن ساعت هم فضا باشیم راحت تر می گذره ، نمی فهمم کجام . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” یه بار اعصابم خرد بود حوصلم سر رفته بود خالکوبی کردم . ”
۴ – ۴ – ۴ : مقایسه دو گروه { پ / الف / ک } و گروه { چ / الف / ط }
شباهت ها :
۱: هر دو گروه محیط و امکانت را به طور نسبی مطلوب ارزیابی کردند .
تفاوت ها :
۱: مددجویان با اقامت طولانی مدت به دلیل استفاده بیشتر از امکانات عمومی کانون کمبود آن ها را کمتر مطرح کردند . اما مددجویان با اقامت کوتاه مدت چون به دلیل رابطه قدرت کمتر می توانند از وسایل عمومی کانون استفاده کنند ، کمبود آن را بیشتر احساس می کنند .
۲ : مددجویان با اقامت بلند مدت نسبت به مددجویان با اقامت کوتاه مدت خود را بیشتر با شرایط کسالت بار و کمبود های کانون وفق داده اند .
۳ : مددجویان با اقامت کوتاه مدت نسبت به کسالت محیط بیشتر ناسازگاری می کنند . استفاده از قرص ترامادول ، قرص آرام بخش و خواب ، سیگار و اقدام به خودزنی بیشتر در این گروه دیده می شود . طبق گفته های مددجویان با اقامت طولانی مدت ، بیشتر آن ها نیز این تجارب را در اوایل اقامت خود در محیط داشتند .
۴ : مددجویان با اقامت بلند مدت با سو استفاده از رابطه قدرت برای تخلیه ناراحتی خود به برخورد با مددجویان با اقامت کوتاه مدت می پردازند .
۴ – ۴ – ۵ : مقایسه دو گروه دختران و پسران
شباهت ها :
۱ : هر دو گروه محیط و امکانات را مطلوب ارزیابی کردند .
۲ : در هر دو گروه مددجویان با اقامت طولانی مدت با عادت به محیط و زورگویی به مددجویان با اقامت کوتاه مدت به مقابله با شرایط کسالت آور محیط می روند .
۳ : هر دو گروه از کیفیت پایین مواد غذایی ( آشپزخانه کانون و بوفه ) اظهار نارضایتی کردند .
۴ : در هر دو گروه ، مددجویان با اقامت کوتاه مدت نسبت به شرایط کسالت بار محیط بیشتر ابراز نارضایتی کردند .
۵ : هر دو گروه از نظر دسترسی به امکانات عمومی ، تفریحی و آموزشی در کانون تقریبا برابر هستند .
۶ : هر دو گروه محیط کانون را در قیاس با زندان و کلانتری توصیف می کنند .
تفاوت ها :
۱: مددجویان پسر بیشتر از مددجویان دختر از شرایط کسالت بار ابزار نارضایتی کردند .
۲ : طبق یافته ها استفاده از زورگویی برای فایق آمدن بر شرایط کسالت بار محیط در گروه پسران به نسبت بیشتر از گروه دختران است .
۳ : روش های مقابله با کسالت در گروه دختران با اقامت کوتاه مدت در مقایسه با این روش ها در مددجویان پسر با اقامت کوتاه مدت متفاوت است . در مصاحبه با مددجویان دختر به مواردی چون مصرف قرص ( ترامادول ، آرام بخش ) و سیگار ، اقدام به خالکوبی و خودزنی اشاره نشد .
۴ : مددجویان دختر به دلیل محدودیت نوبت زنگی نمی توانند برای مقابله با کسالت هر زمان که خواستند با خانواده خود تماس برقرار کنند . اما این محدودیت در محیط نگهداری پسران به دلیل قرار گیری تلفن ها در داخل خوابگاه ها وجود ندارد .
۵ : یک مورد اقدام به خودکشی در مصاحبه با مددجویان دختر مطرح گردید که در گفتگو با مددجویان پسر مطرح نشد .
۶: مددجویان دختر فاقد مدرسه هستند .
۷ : به دلیل قرار گیری بوفه در محیط نگهداری پسران ، مددجویان پسر دسترسی بیشتری به بوفه دارند .
۸ : کانون پسران برخلاف کانون دختران مجهز به دوربین های مدار بسته است .
۹ : خوابگاه دختران ( به دلیل تعداد اندک مددجویان دختر ) بر خلاف خوابگاه پسران به گروه های مختلف تفکیک نشده است . و تمام مددجویان دختر صرف نظر از سن و جثه متفاوت در یک خوابگاه نگهداری می شوند .
نمودار ۴-۵
جدول ۴ – ۸
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با خانواده گروه دختران و پسران
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
دریافت حمایت عاطفی از جانب خانواده
بهبود روحیه
کارکرد ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
احساس شادی و غرور از داشتن ملاقات
بهبود روحیه
کارکرد ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
احساس خوشایند و مطلوب اما کم دوام پس از ملاقات
بهبود روحیه
کارکرد ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
دریافت پول و لباس
حمایت مالی
کارکرد ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
قرص ترامادول و مواد مخدر خوراکی ، سیگار (مددجویان پسر)
ورود وسایل ممنوع
کارکرد ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
وسایل خالکوبی
(مددجویان پسر)
ورود وسایل ممنوع
کارکرد ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
عدم ابراز ناراحتی از اقامت در کانون به خانواده
صحبت هایی که مددجو به ملاقات کننده می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
جدول ۴ – ۸
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با خانواده گروه دختران و پسران
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
پرسش درباره حکم و آزادی
صحبت هایی که مددجو به ملاقات کننده می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
پرسش از حال اقوام و خانواده و اخبار بیرون از کانون
صحبت هایی که مددجو به ملاقات کننده می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
ابراز دلتنگی و علاقه به خانواده
صحبت هایی که مددجو به ملاقات کننده می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
سرزنش خانواده و ابراز ناراحتی از آن ها
صحبت هایی که مددجو به ملاقات کننده می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
درخواست پول و لباس
صحبت هایی که مددجو به ملاقات کننده می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
جدول ۴ – ۸
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با خانواده گروه دختران و پسران
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
سرزنش خانواده بابت گمراهی خود
صحبت هایی که مددجو به ملاقات کننده می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
سرزنش مددجو بابت ارتکاب بزه
صحبت هایی که ملاقات کننده به مددجو می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
طرد مددجو
صحبت هایی که ملاقات کننده به

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید