پایان نامه با واژه های کلیدی کوتاه مدت، پرخاشگری، خانواده ها، مشاهده مشارکتی

مددجو می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
نصیحت مددجو
صحبت هایی که ملاقات کننده به مددجو می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
پرسش درباره وضعیت زندگی مددجو در کانون
صحبت هایی که ملاقات کننده به مددجو می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
جدول ۴ – ۸
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با خانواده گروه دختران و پسران
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
ابراز دلتنگی و علاقه به مددجو
صحبت هایی که ملاقات کننده به مددجو می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
دلداری به مددجو
صحبت هایی که ملاقات کننده به مددجو می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
صحبت در مورد مسایل روزمره
صحبت هایی که ملاقات کننده به مددجو می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
بیان خاطرات و مسایل خنده دار برای مددجو
صحبت هایی که ملاقات کننده به مددجو می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
صحبت درباره نتایج حکم و آزادی
صحبت هایی که ملاقات کننده به مددجو می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
جدول ۴ – ۸
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با خانواده گروه دختران و پسران
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
تهدید به تنبیه مددجو پس از آزادی
صحبت هایی که ملاقات کننده به مددجو می گوید
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
گریه و ناراحتی مددجو
تاثیر صحبت های ملاقات کننده بر مددجو
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
احساس شرمساری در مددجو
تاثیر صحبت های ملاقات کننده بر مددجو
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
احساس امیدواری در مددجو به آینده
تاثیر صحبت های ملاقات کننده بر مددجو
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
احساس پذیرش از جانب خانواده
تاثیر صحبت های ملاقات کننده بر مددجو
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
احساس طرد وعدم پذیرش از جانب خانواده
تاثیر صحبت های ملاقات کننده بر مددجو
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
احساس ترس در مددجو
تاثیر صحبت های ملاقات کننده بر مددجو
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
امید به آزادی زودتر
تاثیر صحبت های ملاقات کننده بر مددجو
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
جدول ۴ – ۸
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با خانواده گروه دختران و پسران
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
ترک اعتیاد مددجو
تاثیر صحبت های ملاقات کننده بر مددجو
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
اقدام به خودزنی
( مددجویان پسر)
تاثیر صحبت های ملاقات کننده بر مددجو
محتوای ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی دارند
پرخاشگری
تضعیف روحیه
تبعات نداشتن ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی ندارند
گوشه گیری
تضعیف روحیه
تبعات نداشتن ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی ندارند
عدم تامین پول و لباس مورد نیاز مددجو
کاهش حمایت مالی
تبعات نداشتن ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی ندارند
هم دستان در بزهکاری
حمایت مالی از جانب دوستان
تبعات نداشتن ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی ندارند
هم خرج شدن با مددجویان کانون
حمایت مالی از جانب دوستان
تبعات نداشتن ملاقات
مددجویانی که ملاقاتی ندارند
۴ – ۵ : شناخت نوع تعاملات مددجویان با خانواده
۴ – ۵ – ۱ : گروه دختران { د / الف / ط & ک}
۴ – ۵ – ۱ – ۱ :مددجویانی که دارای ملاقات هستند
کدهای بدست آمده از مشاهده مشارکتی و مصاحبه با مددجویان و کارکنان کانون اصلاح و تربیت تهران گویای آن است که تعاملات مددجویان مقیم کانون با خانواده شان به دو زیرطبقه مددجویانی که ملاقاتی دارند و مددجویانی که ملاقاتی ندارند تفکیک می شود . منظور از داشتن ملاقات ، ملاقات حضوری با اعضای خانواده است . طبق قوانین ، صرفا اقوام درجه اول مددجو اجازه ملاقات حضوری با وی را دارند و در صورت نبود اقوام درجه یک سایر اقوام با نظر مدیریت اجازه ملاقات می یابند . نتایج مطالعه نشان داد که تنها عده کمی از مددجویان ( به طور منظم و یا گهگاه ) دارای ملاقات کننده حضوری بودند . در زیر طبقه مددجویانی که ملاقاتی دارند ، به استناد داده های بدست آمده ؛ پنج زیر گروه انواع ملاقات ، محتوای ملاقات ، کارکرد ملاقات و بافتار ملاقات قابل بحث است .
۱ : محتوای ملاقات
باتوجه به داده های گرد آوری شده در حوزه ی محتوای ملاقات ، سه زیر گروه :
الف : صحبت هایی که مددجو به ملاقات کننده می گوید .
ب : صحبت هایی که ملاقات کننده به مددجو می گوید .
ج : تاثیر صحبت های ملاقات کننده بر مددجو ، حاصل گردید .
الف : صحبت هایی که مددجو به ملاقات کننده می گوید
معمولا مددجویان ( به ویژه مددجویان با اقامت طولانی مدت ) برای جلوگیری از ناراحتی خانواده از مشکلات و ناراحتی های اقامت در کانون ، چیزی بروز نمی دهند . بیشتر صحبت های مددجویان با اقامت کوتاه مدت پیرامون حکم و آزادی وی است . همچنین هردو گروه مددجویان مدت زیادی از زمان ملاقات ، از حال اقوام و اخبار آنان از خانواده پرسش می کنند . برخی مددجویان (بیشترمددجویانی که از جانب خانواده مورد پذیرش واقع شده اند ) ابراز دلتنگی و علاقه به خانواده می کنند . گاهی اوقات برخی مددجویان خانواده خود را مسبب بزهکاری خود می دانند و آن ها را مورد سرزنش قرار می دهند . معمولا بیشتر مددجویان در ملاقات با خانواده درخواست پول می کنند . همچنین در صورتی که ملاقات با خانواده ادامه داشته باشد در خواست تامین لباس هم به آن اضافه می گردد . طبق مشاهدات برخی مددجویان ( بیشتر مددجویان با اقامت کوتاه مدت ) به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده معمولا کمتر درخواست پول می کنند .
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” من به خونوادم میگم اینجا خوبه از ناراحتی های اینجا نمی گم که ناراحت بشن.”
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” هر وقت میرم ملاقات مامانم تو زندان ، برام یه چیزی درست کرده مثل کیک و ترشی . بعد از اول برام تعریف می کنه که چه طوری کیک و ترشی رو درست کرده منم فقط نگاش میکنم یا بعضی وقت ها از کانون میگم البته از سختی هاش نمی گم که ناراحت بشه اونم به من میگه زندان خوبه راحته . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “وقتی مامانم اومد ملاقاتم خیلی گریه کردم خیلی ازش معذرت خواهی کردم . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” همش تقصیر پدر و مادرمه اگه من الان اینجام . من تاساعت یک شب بیرون بودم هیچ کدومشون به من نمی گفتن کجایی چی کار می کنی ؟ هیچ کدومشون جلوی من و نمی گرفتن . ”
ب : صحبت هایی که ملاقات کننده به مددجو می گوید
بررسی یافته ها نشان می دهد ، نوع تعاملات خانواده و مددجو در زمان ملاقات ، بیشتر بستگی به نوع بزه ارتکابی مددجو دارد . اکثر مددجویان دختر به دلیل فرار از خانه و ارتکاب به روابط نامشروع دستگیر می شوند و معمولا خانواده هایشان آن ها را طرد می کنند و یا خود مددجویان علاقه ای به بازگشت مجدد نزد خانواده ندارند . طبق مشاهدات در مورد برخی از مددجویان که خود خانواده شاکی آنان است معمولا ملاقات های خوشایندی ندارند . و محتوای ملاقات بیشتر پیرامون ملامت و تهدید مددجو است . معمولا اولین جملاتی که خانواده های مددجویان ( با اقامت کوتاه مدت ) در زمان ملاقات مطرح می کنند ، ( در صورتی که خانواده و مددجو در بزه ارتکابی همدست نباشند ) سرزنش مددجو است . سپس در صورتی که پذیرای مددجو باشند به نصیحت وی می پردازند در غیر این صورت بیان می کنند که مددجو را طرد خواهند کرد . در ادامه در صورتی که پیگیر آزادی مددجو باشند به سوالات وی در زمینه ی نتایج حکم و آزادی پاسخ می دهند . در باقی زمان ملاقات ، خانواده در مورد وضعیت زندگی مددجو در کانون ( غذا ، اوقات فراغت و … ) سوال می کند و بابت دوری مددجو از خانه ابراز دلتنگی می کنند و مددجویان را دلداری می دهند همچنین برای کاهش ناراحتی مددجو درباره مسایل خنده دار و خاطرات شیرین گذشته با وی سخن می گویند ( بیشتر در مورد مددجویان با اقامت طولانی مدت ) .
مددجو با اقامت طولانی مدت : “مامان بابام از اینجا می پرسن ، مثلا بابام میگه وکیل بندتون خوبه اذیت نمی کنه ، بچه ها رو نمیزنه . منم میگم نه خیلی خوبه با بچه ها مهربونه . بعد ازم می پرسن غذا چی میخوری ، روزاتو چه طوری میگذرونی ، منم از بیرون می پرسم از فامیلا می پرسم . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “مامانم گریه می کرد می گفت چرا این کار رو کردی چرا آبرو مون بردی ؟ با این کاری که کردی از درس و مدرسه ات عقب افتادی . ”
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” مامان بابام هر دو هفته یه بار میان دیدن من . جوک برام میگن حرف های خنده دار میزنن که من بخندم . دلداریم میدن . ”
ج : تاثیر صحبت های ملاقات کننده بر مددجو
همان طور که در قسمت قبلی توضیح داده شد ، صحبت های ملاقات کننده بیشتر منجر به گریه و احساس شرمساری در مددجو می شود . سرزنش یا طرد مددجو از جانب خانواده حس خشم را در آن ها متبلور می کند . با توجه به گفته های مددجویان ، ملاقات خوشایند ( حمایت خانواده و تلاش برای آزادی هر چه سریع تر مددجو ) احساس شیرین پذیرش از جانب خانواده ، و امید به آزادی را در آن ها زنده می کند . اما ملاقات های ناخوشایند ( تهدید مددجو به تنبیه پس از بازگشت به خانواده و یا طرد وی ) طبیعی است که باعث ترس و ناراحتی مددجو می شود . طبق یافته ها مددجویان دختر پس از ملاقات های ناراحت کننده با محتوای اخبار بد در مورد نتایج حکم یا طرد از جانب خانواده و عدم پیگیری آن ها برای آزادی از کانون ، بیشتر به پرخاشگری ( دعوا و درگیری با سایر مددجویان ) یا گوشه گیری می پردازند . یافته ها نشان می دهد که ملاقات حضوری با محتوای خوشایند بیش از ملاقات با محتوای ناخوشایند است .
مراقب : ” اگه ملاقاتشون خوب باشه اون روز و خوشحالن فرداش عادی میشه . اگه ملاقاتشون خوب نباشه چند روزی ناراحتن بعد براشون عادی می شه . ”
۲: کارکرد ملاقات
طبق یافته ها کارکرد ملاقات تقریبا بستگی به محتوای ملاقات دارد . نتایج مطالعه نشان داد کارکرد ملاقات در گروه دختران در دو زیر گروه بهبود روحیه و حمایت مالی قابل بررسی است .
الف : بهبود روحیه
مشاهدات نشان می دهد که مددجویان از داشتن ملاقات ( در روز ملاقات ) احساس شادمانی می کنند ، قبل از

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید