ملاقات ظاهر خود را آراسته می کنند . معمولا ملاقات ها خوشایند است و باعث تقویت روحیه مددجو می گردد گرچه این احساس مطلوب کم دوام است و معمولا محدود به سه روز (روز ملاقات و روزهای قبل و پس از ملاقات ) می باشد ؛ اما طبق گفته های مصاحبه شوندگان ، داشتن ملاقات ( بسته به محتوا و تکرار آن ) باعث تقویت روحیه و القای احساس پذیرش از جانب خانواده می شود .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” وقتی میبینم خونوادم پشت منن ، مامانم دنبال کارمه روحیه میگیرم . خیلی از بچه های اینجا اصلا خونواده ندارن . ”
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” هرهفته کل خونوادمون میان ملاقاتم . روز ملاقات خیلی خوشحالم وقتی ملاقات تموم میشه منم دلم میخواد باهاشون برم . ”
ب : حمایت مالی
تامین لباس و پول مورد نیاز مددجو در مدت اقامت در کانون بر عهده خانواده می باشد . و خانواده ها در روز ملاقات پول و لباس مورد نیاز مددجو را تامین می کنند .
۳ : بافتار ملاقات
در ۲ قسمت ، محیط مادی ملاقات و نوع برخورد کارکنان با مددجو و خانواده مددجو به هنگام ملاقات توضیح داده می شود .
الف : محیط ملاقات
سالن مورد استفاده برای ملاقات ، همان سالن غذاخوری مددجویان پسر است که در زمان بعد از ظهر به عنوان سالن ملاقات ، مورد استفاده قرار می گیرد . ( در کانون اصلاح و تربیت استان تهران زمان ملاقات حضوری مددجویان با خانواده بعد از ظهر است . ) با توجه به این که سالن مورد نظر ۲ کاربرد دارد و صرفا برای ملاقات طراحی نشده است مجهز به اتاقک های خصوصی نیست و مددجویان و خانواده هایشان در زمان ملاقات در معرض دید مسوولین و سایر خانواده ها و مددجویان حاضر در سالن هستند .
ب : تعامل کارکنان با خانواده مددجو
در سالن ملاقات علاوه بر مددجویان و افراد ملاقات کننده ، تعدادی از مراقبین ( برای جلوگیری از رد و بدل وسایل ممنوع میان خانواده و مددجو ) و نیز مددکار برای تعامل با خانواده مددجو حضور دارند . مراقبین تعامل خاصی با خانواده مددجویان برقرار نمی کنند فقط گاهی اوقات راجع به رفتار مناسب یا نامناسب مددجو در کانون ، گفتگوی کوتاهی با خانواده خواهند داشت و وسایلی که خانواده (پول و لباس) برای مددجو آورده است را تحویل می گیرند . طبق مشاهدات و یافته های حاصل از مصاحبه ها ، در صورت رجوع خانواده به مددکار ، اهم محتوای گفتگوی مددکار با خانواده ی مددجو پیرامون پرونده قضایی مددجو می باشد و کمتر به سایر مسایل وی پرداخته می شود . طبق مشاهده گاهی اوقات که خانواده مددجو درباره مسایل ارتباطی میان خود و فرزندشان از مددکار در خواست مشاوره می کنند در صورت عدم برقراری تعامل عمیق میان مددکار و مددجو ( در طبقه تعامل میان مددجویان و کارکنان حرفه ای ، در زیر طبقه خنثی توضیح داده شده است ) پاسخ دقیقی دریافت نمی کنند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” روز ملاقات ، مامانم با مددکارم درباره فک قرارم۱۱۲ حرف زد اما مددکار جواب درست حسابی نداد ، میشه شما ازش بپرسی بعد یه جوری که من بفهمم خودت برام بگی ؟ ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” روز ملاقات ، مامانم با مددکارم در مورد پروندم حرف زده مددکار بهش گفته اگه یه فیش حقوقی سه میلیونی بذارم موقتا آزاد میشم . ”
۴ – ۵ – ۱ – ۲ : مددجویانی که فاقد ملاقات هستند
طبق مشاهدات پژوهشگر ، بیشتر مددجویان دختر مستقر در کانون اصلاح و تربیت تهران فاقد ملاقاتی بودند و در زیر طبقه مددجویان فاقد ملاقات قرار گرفتند ، پس از بررسی میزان ارتباط این مددجویان با خانواده به بررسی تبعات نداشتن ملاقاتی می پردازیم .
۱ : برقراری تماس تلفنی
معمولا بیشتر مددجویان دختر ( کوتاه مدت و بلند مدت ) به صورت تلفنی با خانواده در ارتباط هستند و ملاقات حضوری ندارند . در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ، مددجویان دختر فقط می توانند به یک شماره تلفن که در زمان ورود توسط مددکار تایید شده است ، تماس بگیرند . گفتگوی تلفنی ۲ نوبت در هفته و هردفعه به مدت ۷ دقیقه می باشد . مددجویانی که ملاقات حضوری ندارند می توانند مضاف بر ۲ نوبت زنگی خود ، در روز ملاقات ۳ دقیقه تماس تلفنی با اعضای خانواده خود داشته باشند . این مددجویان یا به دلیل مشکلات رفت و آمد خانواده ، محبوس بودن اعضای خانواده در زندان ، طرد از جانب خانواده و یا به دلیل نداشتن خانواده ( به ویژه در مورد برخی مددجویان افغان و مددجویان بی خانمان ) فاقد ملاقات حضوری بوده و یا به ندرت ملاقات حضوری دارند . محتوای گفتگو در تماس تلفنی در مورد مددجویان با اقامت کوتاه مدت معمولا به تقاضای دریافت پول و جویا شدن از نتایج حکم و زمان آزادی و در مورد مددجویان با اقامت بلند مدت بیشتر به احوال پرسی از اعضای خانواده و نیز درخواست پول ختم می گردد . معمولا مددجویانی که از جانب خانواده طرد شده اند و یا خود خانواده شاکی آنان می باشد تماس های خوشایندی ندارند که اغلب باعث ناراحتی ،گوشه گیری و یا پرخاشگری مددجو می شود .
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” ملاقاتم که نمیان ، هر وقت هم که زنگ میزنم به داداشم ، میگه چیه واسه پول زنگ زدی ، وقتی هم که زنگ نمیزنم میگن پولشو گرفت دیگه زنگ نزد حالا خوبه پول هم بهم نمیده ها .”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” بابام نمیذاره مامانم بیاد ملاقاتم . دیروز نوبت زنگیم بود زنگ زدم خونه از مامانم بپرسم کار آزادیم چی شد بابام گوشی رو قطع کرد نداد به مامانم . میگه هر وقت مامانت با تو حرف میزنه حالش بد میشه دیگه زنگ نزن . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” بابابزرگم هر وقت من زنگ میزنم تا صدای منو میشنوه گوشی رو قطع می کنه میگه آبرو واسم نذاشتی دیگه هم حق نداری بیای خونه من . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” مامانم راهش دوره نمیتونه بیاد ملاقاتم تازه صاحب کارش هم بهش مرخصی نمیده . با مامانم تلفنی حرف زدم نتونسته فیش حقوقی یا سند جور کنه برام تا آزاد شم ، هر وقت زنگ میزنم با مامانم و خواهر کوچیکم حرف میزنم صداشون که می شنوم حالم خوب میشه . ”
۲ : فاقد هر گونه ارتباط با خانواده
برخی مددجویان فاقد هرگونه ارتباط با خانواده خود هستند و حتی در زمان نوبت زنگی خود ، تماس تلفنی نیز با خانواده برقرار نمی کنند که مددجویان بی خانمان و یا برخی از مددجویانی که تمایلی به بازگشت به خانه خود را ندارند در این گروه قرار می گیرند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” بچه ها سر نوبت زنگی خیلی جوش میزنن من که اصلا زنگ نمی زنم بگم کجام. ” ( مددجو پس از برقراری ارتباط نزدیک تر با پژوهشگر ، بیان داشت که مادرش فوت کرده و با پدرش زندگی می کند و به دلیل آن که رابطه عاطفی نزدیکی میان او و پدرش برقرار نبوده ، علاقه ای به بازگشت به خانه ندارد . )
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” پدرم که مرده ، مادرم هم شوهر کرده همون افغانستانه ، تو ایران فقط عمه ام دارم که از دست اذیت بچه هاش فرار کردم . اینجا کس دیگه ای رو ندارم بهش زنگ بزنم . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “یکی از علتهایی که بچه ها با هم دعوا میکنن اینه که بچه ها یه خبر بدی از خونوادشون می شنون بعد میان تو خوابگاه سر بقیه خالی می کنن . ”
مددجو با اقامت طولانی مدت : “یه بار یکی از بچه ها نمی دونم چی پای تلفن شنیده بود با گریه اومد تو خوابگاه لوس بازی درآورده بود می خواست مایع ظرفشویی بخوره خودکشی کنه . ”
۳ : تبعات نداشتن ملاقات حضوری
الف : تضعیف روحیه
طبق مشاهدات معمولا مددجویان فاقد ملاقات حضوری در روز ملاقات احساس خجالت دارند و با حسرت به مددجویان دارای ملاقاتی نگاه می کنند . با توجه به مشاهدات پژوهشگر مددجویان با اقامت طولانی مدت در مقایسه با مددجویان با اقامت کوتاه مدت نسبت به نداشتن ملاقاتی کمتر بی تابی می کردند . البته مددجویان دختر بدون ملاقاتی هیچ تمایلی جهت ابراز احساسات خود در این زمینه نداشتند .
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” دلم میخواست هر هفته ملاقاتی داشتم که جز زندانی های بی ملاقاتی نبودم. ”
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” از بس نرفتم سالن ملاقات یادم رفته سالن ملاقات چه جوریه . ”
مراقب : “مددجوهایی که ملاقاتی ندارن معمولا آروم تر و گوشه گیرتر از بقیه مددجو ها هستن . ”
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” ما دیگه به نداشتن ملاقاتی عادت کردیم . ”
ب : عدم حمایت مالی
برخی از مددجویان فاقد ملاقات ( آن دسته ای که مطرود و یا بی خانمان هستند ) از لحاظ مالی نیز در مضیقه هستند . البته مددجویان با اقامت طولانی مدت به اصطلاح هم خرج یکدیگر می شوند و بخشی از نیاز مالی یکدیگر را برطرف می کنند . در کانون دختران لباس مورد نیاز مددجو توسط کانون تامین می شود و استفاده از این لباس به معنی مددجوی بی ملاقات است .
۴ – ۵ – ۲ : مقایسه ۲ گروه { د / الف / ط} و گروه {د / الف / ک }
شباهت ها :
۱ : هر دو گروه از لحاظ کارکرد و بافتار ملاقات مشابه یکدیگر هستند .
۲ : در هر دو گروه ، مددجویان فاقد ملاقات وجود دارد .
۳ : در هر دو گروه تبعات نداشتن ملاقات حضوری تقریبا یکسان است .
تفاوت ها :
۱ : محتوای ملاقات میان خانواده و مددجویان ، در دو گروه با اقامت طولانی و اقامت کوتاه مدت متفاوت است . در گروه طولانی مدت که نتیجه حکم تقریبا مشخص است و یا قابل پیش بینی است محتوای ملاقات بیشتر پیرامون سایر مسایل مطرح شده در قسمت مربوطه می باشد و اما محتوای ملاقات مددجویان با اقامت کوتاه مدت بیشتر پیرامون نتایج حکم و پرونده قضایی می باشد . مددجویان با اقامت کوتاه مدت نسبت به مددجویان با اقامت طولانی مدت بیشتر در معرض ملامت و سرزنش خانواده خود قرار می گیرند .البته در مورد مددجویان با اقامت طولانی مدت باید این مساله توضیح داده شود که چنانچه اعضای خانواده از شاکیان پرونده باشند وضعیت به همین صورت خواهد بود و طی هر ملاقات مددجو را مورد عتاب قرار می دهند . با توجه به این تفاوت ها ، تاثیر ملاقات بر مددجویان در این دو گروه هم نسبت به یکدیگر متفاوت خواهد بود .
۲ : مددجویان با اقامت طولانی مدت بدون ملاقات ، معمولا خوددارتر از این مددجویان با اقامت کوتاه مدت هستند و تقریبا به نداشتن ملاقات عادت کرده اند .
۴ – ۵ – ۳ : گروه پسران { پ / الف / ط & ک}
۴ – ۴ – ۳ – ۱ : مددجویانی که دارای ملاقات هستند
در گروه پسران ، نتایج مطالعه نشان داد که برخی از مددجویان ( به طور منظم و یا گهگاه ) دارای ملاقات کننده حضوری بودند .
۱ : محتوای ملاقات
الف : صحبت هایی که مددجو به ملاقات کننده می گوید
در اینجا به مانند گروه دختران ، محتوای مکالمات پیرامون پرونده قضایی و … ، است و با صحبت در مورد اخبار بیرون و اقوام مددجویان ادامه می یابد . درخواست پول و لباس نیز از جانب مددجویان مطرح می شود .

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید