کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه

صندلی ها باید دارای دسته بوده دسته های صندلی نباید از حد نشیمن صندلی – هنگامی که به صورت قائم قرار می گیرد – جلوتر برود.
چنانچه شیب سالن باعث گردد که ارتفاع پشتی صندلی ها نسبت به کف راهرو ردیف عقب از 60 سانتی متر کمتر شود باید دست اندازی به ارتفاع حداقل 60 سانتی متر نسبت به کف راهروی عقب در پشت صندلی ها نصب گردد. مرتفع کردن پشت صندلی ها برای دستیابی به ارتفاع حداقل 60 سانتیمتر بلامانع است.
مصالح به کار رفته در صندلی ها باید مقاوم ، ‌قابل شستشو ،‌ غیر قابل اشتعال باشد و از نظر آکوستیکی مقدار صدائی که آن ها جذب می کنند نباید به وجود و یا عدم وجود تماشاچی در آن ها وابسته باشد.
قسمت زیرین کف نشیمن صندلی ها در مواقعی که به صورت تاشده قرار دارد باید قابلیت جذب صدا را داشته باشد.
صندلی های سینماهای کودکان و نوجوانان از ضوابط عمومی صندلی ها تبعیت می نماید.
صندلی های سینماهای فضای باز ،‌باید مقاوم در برابر عوامل جوی باشند.
توصیه : بهتر است کف نشیمن و پشتی صندلی ها در سینماهای باز قابلیت جابجایی را داشته باشند.
توجه : در سینماهایی که ممکن است برای جشنواره استفاده شوند ،‌ تعدادی از صندلی ها در یک بخش مجزا ،‌ واحد دسته تاشو قابل استفاده برای نوشتن ، ‌نور متمرکز بر روی دسته و گوشی جهت شنیدن گفتار فیلم به زبان های مختلف باشند.
کلیه صندلی ها در سالن نمایش باید دارای شماره باشند.
انتظام راهروها در سالن نمایش باید با توجه به محل ورودی ها و خروجی های سالن و نیز حرکت راحت تماشاگران در سطح سالن ،‌صورت گیرد.
فاصله راهروها از یکدیگر باید با توجه به حداکثر مجاز تعداد صندلی ها در ردیف و نیز حداکثر مجاز تعداد ردیف ها بین دو راهرو عرضی تعیین گردد.
انتظام راهروها بهتر است به گونه ای باشد که حتی الامکان کمترین سطح را از سطوحی که در آن ها دید خوب به پرده میسر است اشغال کند.
راهروهای سالن نمایش نباید انتهای بسته داشته باشند و همواره باید به یک در خروجی یا فضای باز جلوی سالن و یا یک راهرو دیگر منتهی شوند. راهروهای سالن نمایش می توانند به راهروهای باریک کنار دیوارها نیز ختم شوند.
انتظام راهروهای بالکن ها نیز از ضوابط انتظام راهروهای سالن ها پیروی می کند.
چنانچه به دلیل شیب کف سالن در قسمت پشت پشتی صندلی ها دست انداز در نظر گرفته شود فاصله مورد نیاز عبور در ردیف ها عبارتست از فاصله بین دست انداز و لبه نشیمن صندلی ، ‌این فاصله بین دو خط شاقولی از لبه نشیمن تا دست انداز اندازه گیری می شود.
در راهروی بین ردیف های صندلی در سالن نمایش نباید هیچ گونه اختلاف سطحی وجود داشته باشد.
در محل اتصال راهرو بین ردیف های صندلی و راهروی سالن نمایش نباید پله وجود داشته باشد.
تعداد صندلی ها در ردیف ،‌در سالن های نمایش باید بر اساس جدول زیر متناسب با فاصله ردیف صندلی ها از یکدیگر انتخاب گردد.
جدول (6-5-) تعداد و فاصله ی صندلی ها در یک ردیف. ماخذ : معیارهای طراحی سینما
تعداد صندلی ها در ردیف با دو راهرو در طرفین
تعداد صندلی ها در دریف با یک راهرو در یک طرف
حداقل فاصله ردیف صندلی ها ( سانتی متر)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.