گونه های مشارکت اجتماعی

کانیون[1] به مشخص نمودن گونه های مشارکت اجتماعی در ورزش می پردازد. او با ترسیم نموداری تحت عنوان طبقه بندی گونه های مشارکت در ورزش سعی کرده است نقش های مردم، به لحاظ مشارکت نسبی آنها در نظام ورزش را طبقه بندی و تبیین کند. کانیون شرکت در ورزش را به دو نوع تقسیم کرده است: یکی مشارکت اساسی که بیانگر شرکت عملی در ورزش است، مانند بازیکن ، مربی ، مدیر و … و دیگری مشارکت ثانوی که دیگر انواع و گونه های مشارکت در ورزش را در برمی گیرد. این طبقه بندی چارچوب قابل قبولی را به دست می دهد ، گرچه به لحاظ مثبت و توصیف نیاز به تلاش و جدیت بیشتری دارد(سعیدی، حیدری چروده و قدیمی،1390).

 

 

جدول2- 1طبقه بندی کانیون از گونه‌های مشارکت در ورزش

مشارکت اساسی در ورزش

مستقیم غیرمستقیم
بازیکن رهبر و دستیاران مدیر رهبر بیانی
1. ستارگان ورزش

2. کاپیتان تیم

3. بازیکنان اصلی

4. بازیکنان ذخیره

5. ورزشکارانی که بعد از صدمه دیدن یا کناره گیری، در عرصه ورزش فعالیت می کنند.

1. مربی

2.مدیر تیم

3. پزشک

4. ماساژور

1.مسئولان دولتی

2.کمیته های فنی و وضع قوانین

3. مدیران ورزش

4. داوران و قاضیان

5.ثبت کنندگان

6.وقت نگه داران

7. دستیاران

1.مسئوا روابط عمومی

2. رهبر تشویق کنندگان

3. جمعیت شعار دهنده

4. اعضای پیشکسوت و برجسته تیم

2.مشارکت ثانوی در ورزش

مستقیم غیرمستقیم
تولید کننده مالی تولید کننده متعهد/پیمانکار مصرف کننده غیرشرکت کننده
1. ورزش­های حرفه ای -مالک-کارشناس ارشد و توسعه

2. ورزش های آماتور

– موسسه ای تربیتی

فارغ التحصیلان دانشگاه ها

1. تجار عمده فروش کالاهای ورزشی

2. تجار خرده فروش

3. فروشندگان

4.صاحبان امتیاز و نمایندگی ها

5.ورزشکاران علاقمند

1. خویشاوندان و دوستان نزدیک فعالان در سطح اساسی

2. هواداران متعصب و تشویق کنندگان،حامیان و علاقمندان پرشور

3.شرکت کنندگان در مناسبت های ورزشی به قصد تفریح

1. آشنایان به ورزش اما غیر موثر در آن مانند:

مهاجران جدید که با ورزش های جامعه انس و عادت ندارند.

شهروندان بی اعتنا یا کم اعتنا به ورزش

2.ناآشنایان به ورزش

عقب مانده های ذهنی

افراد ازخودبیگانه و منزوی

1.Kenyon

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.