فضاهای عمومی

دانلود پایان نامه

1. سالن تماشاچیان به انضمام جایگاه رو به روی پرده نمایش که فیلم از پروژکتور خانه بر روی آن تابیده می شود .
2. مجاورت با فضاهای عمومی برای پیش بینی محل ورود ،‌گردش ،‌سرویس های ضروری و عملکردهای فرعی که به پیچیدگی پروژه بستگی دارد .
3. فضاهای اداری لازم جهت اداره و نگهداری و تعمیر سینما
4. خدمات مهندسی
عمده ترین این عوامل سالن نمایش فیلم و پروژکتورخانه است. سالن نمایش فیلم نیاز به نسبت های منطقی و میانگین قابل قبول برای ورود و خروج دارد. رابطه بین ورودی و سالن نمایش فیلم (شکل 2-4) وقتی دارای اهمیت ویژه است که سینما بخشی از یک مجموعه باشد که کاربردهای مستقل دیگری را نیز داراست. بهای یک ملک شهری ممکن است برای سالن نمایش فیلم بهره اقتصادی نداشته باشد. در واقع استفاده محدود از سینما ایجاب می کند که در طول ساعات کار عادی به طور مفیدی از محل استفاده شود در غیر این صورت تلفیق سینما با فروشگاه که از طریق استفاده از طبقه همکف آن و به سهولت دسترسی به خیابان ، ادارات ، هتل یا آپارتمان های طبقات بالاتر و یا رستوران در قسمت فوقانی و تحتانی سینما ضروری است. با وجود این می توان برای دسترسی به یک سینما در سطح زیرزمین ، ‌سطح همکف و سطح طبقه اول محل های مناسبی تهیه کرد ، ‌اگرچه احداث سینما در طبقه اول مشکلاتی را به دنبال دارد احتمال نمی رود افراد زیادی برای خروج از سینما و ورود به آن در طبقات بالاتر از آسانسور استقبال کنند. هیچ یک از آن ها آسانسور و پله برقی را راه چاره نمی دانند. روش جدید گنجاندن چندین سالن نمایش در یک پروژه مستلزم طراحی دقیق ورودی می باشد. (به بخش فرعی در پیش فضای ورودی مراجعه کنید.) در پیش فضاهای ورودی باید محوطه ای برای راهنمایی مشتریان به سالن نمایش پیش بینی شود.
بدیهی است شرایط محیطی حائز اهمیت است. عوامل صوتی ترافیک های سنیگن یا فرآیندهای صنعتی می توانند آزار دهنده باشند هر چند برای غلبه بر چنین گرفتاری هایی راه های زیادی وجود دارد. محل استقرار به سبک مورد نظر برای سینما نیز مربوط می شود ، ‌آیا قرار است سوپر سینما با فیلم های جداگانه یا سینمای استاندارد مردمی با برنامه مداوم برای مورد اول اندازه لازم برای سالن نمایش ،‌پرده نمایش عریض/ محدب ،‌ جایگاه لوکس ، ‌کافی شاپ فرعی ، صندلی راحتی بالش دار و پیش فضای ورودی وسیع که با سینمای استاندارد مردمی با پرده نمایش مقرون به صرفه ،‌حداکثر صندلی و پیش فضای ورودی با وسعت کم اختلاف فاحشی دارد.
6-1-2- دستورالعمل ساخت و مدیریت سالن ها :
با زیاد شدن چشمگیر سالن های سینما نخستین دستورالعمل سااخت و مدیریت این سالن ها نگاشته شد که بندهایی از آن در ذیل می آیند :
مساحت : لژ سینماهای درجه 1 می بایستی اقلاً‌ برای یک لژ چهار نفری دو متر و لژهای شش نفری سه متر در دو متر می باشد.
کلیه موسسات سینما مکلف اند همه قسم وسایل جلوگیری از حریق را پیش بینی و ‌فراهم کند.
دستگاه های نمایش دهنده و سینماهای درجه 1 و 2 باید طوری باشد که در موقع احتراق فیلم به خودی خود ،‌ فیلم را خاموش نماید.
سیم های الکتریک باید به وسیله روپوش های مخصوص که مانع از حریق است محفوط شوند.
فاصله موتور الکتریک از محل نمایش باید اقلاً ‌40 متر بوده و یا محل نصب آن طوری ساخته باشد که در صورت وقوع حریق به هیچ وجه سرایت به محل نمایش نکند.
در هر دو طرف سالن نمایش سینماهای درجه 1 و 2 به تناسب هر چهار ردیف صندلی باید یک درب خروجی قرار دهند که به وسیله فنر باز و بسته شده و عموماً به سمت خارج باز گردد و برای ورود بیش از 4 درب نمی توان اختصاص داد.
قرار دادن هر چیزی در راهروها به طوری که مانع عبور باشد ممنوع است و نیز درب ورودی از خیابان را همیشه باید باز نگاه داشته و هیچ قسم چیزی که باعث زحمت عبور و مرور باشد در مدخل سینما قرار ندهد.
در داخل سالن راهروها باید به حد کافی وسایل اطفاء حریق نصب شود.
اطراف محلی که دستگاه نمایش دهنده در آن قرار گرفته باید به وسیله مواد نسوز محصور و از استعمال درب چوبی و یا گذاردن مواد محترقه و یا فیلم های پراکنده خودداری شود.
حداقل درجه حرارت سالن زمستانی نباید از 16 درجه سانتی گراد کمتر و مدیران سینما موظفند حداقل دو عدد میزان الحراره درداخل سالن نصب نمایند که همیشه میزان حرارت را معین کند.
موسسان سینماهای درجه 1 موظفند به نسبت تعداد هر یکصد صندلی یک مستراح مطابق دستور و نقشه شهرداری در داخل محوطه خود بسازند و همچنین محل مناسبی با تصویب بلدیه برای رختکن زمستانی بسازند.
در سینمای درجه 1 موظف است به اندازه ربع وسعت سالن خود محلی جهت منتظرین و موقع تنفس اختصاص دهد.
هیچ سینمایی اجازه ندارد بیش از 2 ردیف لژ تخصیص دهد.
حداقل فاصله بین پرده سینما و اولین ردیف مقابل آن در سینماهای درجه یک و درجات دوم 4 متر و درجات سوم 3 متر خواهد بود.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.