پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره حقوق مالکیت فکری

الف : مسئولیت کیفری نقض کپی رایت 109الف / نشر و پخش و عرضه غیر قانونی 109ب / بکاربردن غیر قانونی معرف اثر 112ج / اقتباس غیر قانونی 113د / تغییر یا تحریف اثر 114ه / جرائم مربوط به نرم افزارهای... متن کامل

Read More