بایگانی نویسنده: مدیر سایت

طبقه بندی کالا

بدین لحاظ قراردادهای مهمی را در زمینه های مختلف پیش بینی و به تصویب رساندند که به شرح ذیل به آنها خواهیم پرداخت :1 – کنوانسیون پاریس : عدم استقبال از نمایشگاه اختراعات وین در سال 1874... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای طبقه بندی کالا بسته هستند

نشانه های جغرافیایی

مالکیت صنعتی : غرض از مالکیت صنعتی ، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای نشانه های جغرافیایی بسته هستند

نشانه های جغرافیایی

4 – طرحهای صنعتی ؛5 – حق ثبت اختراع ؛6 – طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه ؛7 – حفاظت از اطلاعات افشا نشده ؛ چنانکه مشهود است ؛ اینکه بخش های فوق را می توان در دو حوزه کلی تقسیم بندی نمود ... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای نشانه های جغرافیایی بسته هستند

حقوق مالکیت ادبی و هنری

اصطلاح حقوق مالکیت فکری برای اولین بار توسط یک حقوقدان بلژیکی بکار رفت و از آن به عنوان ” مالکیت های غیر مادی” نیز یاد شده است . در کتب حقوقی ما بیشتر از آن به عنوان « حقوق مالکیت... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای حقوق مالکیت ادبی و هنری بسته هستند

کنوانسیون های بین المللی

ز )روش تحقیق :روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی و توصیفی است که نگارنده با استفاده از کتاب ها و مقالات مختلف در کتابخانه ها و نیز اینترنت به جمع آوری آنها پرداخته و سپس با... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون های بین المللی بسته هستند

سازمان جهانی تجارت

در روزگاران کهن آثاری که توسط یک اندیشمند و یا هنرمندی پدید می آمد تنها در محدودهای جغرافیایی بسیار کوچک انتشار و توزیع می شد و این اثر تنها با انگیزه ارائه خدماتی هنری و فرهنگی صورت... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای سازمان جهانی تجارت بسته هستند

فرهنگ اسلامی

طاهری خرم آبادی، سید حسن، پاسخ به شبهات وهابیت، چ اول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1384 طباطبایی، محمد حسین، المیزان، (چ پنجم، موسسه اسماعیلیان ایران، قم، 1371 ش) و (ترجمه: محمد باقر موسوی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای فرهنگ اسلامی بسته هستند

غریب القرآن

البیضاوی، ناصر الدین، انوار التنزیل و اسرار التأویل، تحقیق: محمد عبدالرحمن المرعشی، چ اول، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1418 قتفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد،تحقیق: عبدالرحمن... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای غریب القرآن بسته هستند

مصباح الهدایه

ابن طاوس، سید عبد الکریم، فرحه الغری بصرحه القری، بی چا، دار الرضی، بی جا، بی تاابن قولویه قمی، کامل الزیارات، بی چا، مرتضوی، نجف، 1356 ق ابن منظور، لسان العرب، چ اول، دار احیاء التراث... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای مصباح الهدایه بسته هستند

وجود خداوند

قال الحاکم تفرد به علی بن جابر عن محمد بن خالد عن محمد بن فضیل ولم نکتبه إلا عن ابن مظفر وهو عندنا حافظ ثقه مأموناما مقصود کلامِ امام از عبودیت ائمه تسلیم در برابر اوامر ایشان است؛... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای وجود خداوند بسته هستند