بایگانی نویسنده: مدیر سایت

در حقوق ایران

در پیش نویس لایحه قانون جامع ، حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در فصل دوم تحت عنوان انواع حقوق ، ضمن تقسیم بندی این حقوق به مادی و معنوی به وضوح و گستره بیشتر موارد و مصادیق... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای در حقوق ایران بسته هستند

رادیو و تلویزیون

بودن آن . الف 1 )قابلیت نقل و انتقال داشتن : یعنی پدیدآورنده اثر ادبی و هنری می تواند حقوق مادی خود را که نسبت به اثر تولیدی به او تعلق می گیرد ، به دیگری منتقل نماید . مالکیت فکری هم مثل... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای رادیو و تلویزیون بسته هستند

روش های رایانه ای

در بند 8 ماده 2 آمده است : حمایت این معاهده شامل اخبار روز یا وقایع متنوع که واجد جنبه اطلاع رسانی مطیوعاتی صرف هستند نمی شود . در بند 1 ماده 2 مکرر بیان شده است « در اختیار قانون گذاران... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای روش های رایانه ای بسته هستند

حقوق مالکیت ادبی و هنری

کدهای دیدنی (ماشینی)پایگاه های اطلاعاتیتالیفات راجع به داده هااجاره آثار سینمایی و برنامه های کامپیوتریآثار مربوط به فرهنگ عامه و فولکلورفصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایتمبحث نخست :... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای حقوق مالکیت ادبی و هنری بسته هستند

اثر ادبی و هنری

بند 4 ماده 15 آثار مربوط به فرهنگ عامه یا آثار فولکلوریک نیز شامل حمایت می شود . اما در این میان می توان دو نمونه از آثار را نام برد که در کنوانسیون برن نامی از آنها به میان نیامده ولی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اثر ادبی و هنری بسته هستند

اثر ادبی و هنری

15 – اثر ترکیبی به شرطی که از حیث آرایش و گزینش ، اصیل باشند ؛ اما در این لایحه جامع که هماهنگی بیشتری با موافقت نامه تریپس و کنوانسیون برن دارد ، اساتید معززی که در تدوین آن زحمات... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اثر ادبی و هنری بسته هستند

قانون مطبوعات مصوب

در ماده 160 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هم به تعدادی از اثرهای تولیدی اشاره و آنها را مشمول قانون حمایت از حقوق مولفّان و مصنّفان و هنرمندان نموده است . « گزارشهای... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای قانون مطبوعات مصوب بسته هستند

مجلس شورای ملی

آثار الحاق در حوزه مالکیت ادبی و هنریفصل نخست : اثرهای قابل حمایت مبحث نخست : در قوانین ایران همانطور که پیش تر بیان شد اولین قانون حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران در تاریخ 11/10/1348 تحت... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای مجلس شورای ملی بسته هستند

اصل دولت کامله الوداد

« جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در معاهدات دو جانبه از این اصل استفاده نموده است که بیشتر موارد استفاده ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اصل دولت کامله الوداد بسته هستند

کنوانسیون های بین المللی

مجلس شورای ملی در مورخ 10/12/1337 قانونی را به تصویب که بر اساس آن مصوبه ، دولت مجاز به الحاق به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی می باشد .... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون های بین المللی بسته هستند