بایگانی نویسنده: mitra8--javid

منابع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، حقوق جزا

مفاهیم جهل و غفلت و اشتباه دارند و به دلیل نداشتن نسبت تساوی، گاهی به لحاظ اشتراک آثار و احکام به ویژه جهل و نسیان مورد تردیدند که نمونه هایی از آنها را به لحاظ معذر بودن یا نبودن مورد... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، قوه قاهره، سن ازدواج

عاقلانه و متعارف نخواهد بود. 2-3-1-3- بلوغ و رابطه آن با رشد الف- معنوی لغوی و اصطلاحی بلوغ بلوغ در لغت به معنی “رسیدن” است ، بلغ المکان بلوغا : وصل الیه او شارف علیه، یعنی رسید به... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا، مسلوب الاراده، حسن و قبح

عامل ‌رافع مسئوولیت کیفری ، صرفا ‌همان بیماری‌های روانی حاد (روان پریشی) است که در آن فرد قوه‌ی اراده و قوه‌ی تمیز خود را از دست می‌دهد و خود فرد نمی‌فهمد که بیمار است. 2- در... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، دفاع مشروع

سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئوولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است ؛ 3- پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا، جبران خسارت، اراده آزاد

مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئوول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئوول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درمورد پرسش نامه، پرخاشگری، دوسوگرا

مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیرمقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت. آزمودنی ها به هر یک از... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درمورد خودپنداره

. این نظام به محض تولد نوزاد در رابطه با اشخاص مورد دلبستگی فعال می‌شود.نوزاد با کودک خردسال هنگام بروز اضطراب می‌خواهد در کنار شخص مورد دلبستگی به ویژه مادرش باشد این احساس ممکن است... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، رشد اجتماعی، سبک دلبستگی

بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان 7تا 11 سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 1حساس امنیت ندارد. محققین این کودکان را «دارای امنیت عاطفی »... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق با موضوع پرسش نامه، پرخاشگری، دوسوگرا

مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیرمقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت. آزمودنی ها به هر یک از... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق با موضوع خودپنداره

. این نظام به محض تولد نوزاد در رابطه با اشخاص مورد دلبستگی فعال می‌شود.نوزاد با کودک خردسال هنگام بروز اضطراب می‌خواهد در کنار شخص مورد دلبستگی به ویژه مادرش باشد این احساس ممکن است... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید: