بایگانی نویسنده: yazoa

پایان نامه درمورد رگرسیون، اثرات ثابت، تبدیل وجه نقد، سودآوری

شود متغیرهای (D1*CCC)، (D1*AP)، ((D1*AR و (D1*INV)، متغیرهای ساختگی تعاملی هستند که عملکرد متغیرهای CCC، AP، AR و INV را در موقعیت رکود اقتصادی نشان می دهند و متغیرهای (D2*CCC)، (D2*AP)، ((D2*AR و (D2*INV) متغیرهای... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه درمورد رگرسیون، اثرات ثابت، معنادار بودن، ضریب تعیین

ضرایب ثابت بوده، اما عرض از مبدأ برای عوامل مختلف، متفاوت است. ضرایب ثابت بوده، اما عرض از مبدأ برای عوامل مختلف و در طی زمان متفاوت است. عرض از مبدأ و تمامی ضرایب برای عوامل مختلف،... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه درمورد سودآوری، سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، دارایی ها

محافظه کارانه دارای بازدهی و سودآوری بالاتری بوده اند(فتحی و توکلی، 1388، 109).مزایای یک سیاست تهاجمی کاهش هزینه ها و افزایش سود می باشد. چندین هزینه با استفاده از یک سیاست تهاجمی ممکن... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، حساب های دریافتنی، وجوه نقد

دارائی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات کوتاه مدت از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در این دارائی ها را از طرف دیگر برطرف نماید(رحمان... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه درمورد سودآوری، سرمایه در گردش، تبدیل وجه نقد، مدیریت سرمایه

ی افزایش می‌یابد. افزایش قدرت پیش بینی شرایط اقتصادی آینده، برای اینکه شرکت ها را قادر به ارائه سرمایه گذاری کافی در سرمایه در گردش، در زمان رکود اقتصادی کند، برای شرکت ها مزیت هایی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه درمورد رگرسیون، آزمون فرضیه، هم انباشتگی، مدل رگرسیون

2-3-1-1. حاشیه سود ناخالص 482-3-1-2. نسبت سود عملیاتی خالص 482-3-1-3. بازده ناخالص دارایی های غیرمالی 482-3-1-4. حاشیه سود فروش 492-3-1-5. بازده کل دارایی ها(ROA) 492-3-1-6. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) 492-3-1-7.... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق رایگان درمورد جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، مطالعات کتابخانه ای، پایان نامه ها

پژوهش حاصل توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک پدیده یا یک موضوع می باشد) و از نوع هم بستگی(چون رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد) و به صورت مقطعی می باشد(چون برای... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق رایگان درمورد مشارکت مدنی، نرخ بهره، تسهیلات بانکی، تسهیلات بانک

ذخیره قانونی و با برنامه ریزی، آنها را به صورت وام و اعتبار در اختیار متقاضیان قرار داده و بهره دریافت کنند. بر خلاف سپرده های پس انداز و دیداری که چنین ثباتی نداشته و بانکها در حد... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق رایگان درمورد مطالبات غیرجاری، سیستم بانکی، تسهیلات بانک، منابع مالی

در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار درجریان جعاله و خرید دین) و مطالبات ارزی (شامل تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، ارز تنخواه... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، داده های تابلویی، مدیریت ریسک اعتباری، مدیریت ریسک

…………………………………………………….51-6 تعریف عملیاتی متغیرها... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید: