روش های کاربردی جذب پول و ثروت

روش های درمانی با استفاده از مهارت­های R. E  

مشکل گشایی مشکل گشایی زمانی به کار می رود که موقعیت ناراحت کننده­ای وجود داشته باشد.  در مشکل­گشایی، رهبر یا درمانگر مهارت­های R. E  را مستقیماً و شخصاً با شرکت کنندگان بکار می­گیرد.... متن کامل

Read More
روش های کاربردی جذب پول و ثروت

عوامل مؤثر در پایداری انسجام  زندگی زناشویی

عوامل مؤثر در پایداری انسجام  زندگی زناشویی ادامه زندگی زناشویی موفق و سالم  و انسجام در زندگی زناشویی به عواملی بستگی دارد که تشکیل دهنده پایه‏های اساسی مشترک است و از اهمیت خاصی... متن کامل

Read More
روش های کاربردی جذب پول و ثروت

اختلالهای دوران کودکی در علم روانشناسی

اختلالهای دوران کودکی اکثر کودکان در جریان رشد، مشکلات هیجانی و رفتاری خاصی پیدا می کنند که معلول فشارهای رشد و انطباق با انتظارات خانواده و اجتماع است. کودکان در اثر رشد و نمو سریع،... متن کامل

Read More