No category

پایان نامه با واژه های کلیدی خانواده ها، نوجوانان بزهکار، تغییر رفتار، استان تهران

طلبد . در حالی که یافته ها نشان داد تعامل عمیقی میان این متخصصین و مددجویان به جز موارد بسیار خاص برقرار نمی شود و همین امر باعث می شود که برای کنترل مددجویان بیشتر از روش های تنبیهی... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع واجب الوجود، قاعده الواحد

اوضاع و حرکات و مواضع طبیعی آنها تغییر نمیکند، مگر به علت اینکه آنها از طبیعت واحد نیستند، بلکه از طبیعتهای پراکنده هستند، هر چند به حسب قیاس به طبایع عنصری طبیعت خامسی، آنها را جمع... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی یافته های پژوهش، کوتاه مدت، تغییر رفتار، خانواده ها

بود . و ارتباط سطحی با خانواده مددجویان ، بیشتر در روز ملاقات برقرار می کردند که در این ارتباط هم بخش عمده گفتگوها به مسایل قضایی مددجو مربوط می شد و کمتر درباره سایر مشکلات مددجو... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد کارکنان، یافته های پژوهش، تعلیم و تربیت، تشویق و تنبیه

زندان و نیز فرآیندی که فردی در داخل زندان برای اولین بار محکوم شده و چگونگی شکل گیری شخصیت مجرمانه استفاده نمود . فردی که برای نخستین بار به زندان می رود ، در همان ابتدای ورود برخورد... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی یافته های پژوهش، مهارت های ارتباطی، پرخاشگری، تعاملات روزمره

می کردند . اقدام به خودزنی و خالکوبی علاوه بر قرار گرفتن تحت تاثیر یکدیگر ، دلایل دیگر هم داشت . طبق یافته ها پذیرش فرهنگ زندان ، یادگیری از یکدیگر ، تقویت قدرت و تظاهر به خلافکار بودن... متن کامل

Read More
No category

دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع منطقه گرایی، پهنه بندی، عوامل طبیعی، فرهنگ عشایری

هرهای پیرامون شهر بزرگ تر که زمانی در پیوستگی تاریخی با شهر برتر منطقه قرارداشتند تحت تاثیر عوامل گفته شده پیوندهای عاطفیشان متاثر از جهت گیریهای افراطی به منظور تاریخ سازی برای شهر... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی یافته های پژوهش، خانواده ها، زنان زندانی، زنان زندان

خلال مدت حبس واکنش نشان می دهند. همچنین در این مقاله مطرح شده است ، از آنجایی که تقریبا همه متجاوزان جنسی زندانی ، دگر جنس خواه هستند ، هم از نظر هویت و هم عملکرد خارج از زندان به... متن کامل

Read More