مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی یکی از شاخه­های دانش مدیریت است. این دانش پس از جنگ جهانی اول در سطح بین­المللی مطرح شده، پس از جنگ جهانی دوم سریعا رشد یافته و اکنون قلمرو و حدو آن به جایی رسیده که... متن کامل

Read More

سوماتوتایپ چیست

تیپ بدنی که سوماتوتایپ نیز نامیده می­شود، عبارت است از تعدادی از خصیصه­ها یا ویژگی­هایی که مرتبط با شکل و ترکیب بدن است (49). حدود چهارصد سال قبل از میلاد یک پزشک یونانی به نام بقراط به... متن کامل

Read More

ابعاد مدل ICF

الف: وضعیت تندرستی شامل نوع CP، اختلالات آناتومیکی، شدت اختلالات حرکتی درشت و ظریف می باشد (118, 119). ب: کارکردها و ساختارهای بدن کارکردهای بدن به کارکرد فیزیولوژیکی سیستم بدن و ساختار... متن کامل

Read More