روش های کاربردی جذب پول و ثروت

اختلالات روانی در متقاضیان جراحی زیبایی

– اختلالات روانی در متقاضیان جراحی زیبایی در جامعه به شدت پویا و پرشتاب کنونی که اولین برداشت­ها و تأثیرات در طرف مقابل مهم هستند، ظاهر افراد، نمادها و نشانه­های خارجی، منزلت و... متن کامل

Read More
روش های کاربردی جذب پول و ثروت

مداخلات و رویکردها در زمینه پرخاشگری

مداخلات در زمینه پرخاشگری         اگر چه کودکان و نوجوانان گاهی رفتار پرخاشگرانه از خود نشان می­دهند، نگرانی در مورد پرخاشگری زمانی پیش می­آید که شدید باشد و مکررا و در موقعیت­ها و... متن کامل

Read More