عرصه ی بین المللی

علاوه بر بهاییان، یهودیان ساکن ایران نیز بسیار فعال بودند و نقش موثری در ارتباط بین ایران و اسرائیل و حتی کمک های مالی به اسرائیل داشتند. برای نمونه می توان به این گزارش ساواک اشاره... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای عرصه ی بین المللی بسته هستند

قطع روابط دیپلماتیک

بدین ترتیب ایران در پی برداشتن گام های عملی بیشتری برای برقراری ارتباط با اسرائیل بود لذا در تاریخ 30/3/1333 زین العابدین خاکسار، وزیر مختار ایران در عمان، طی سفری به اسرائیل که یک هفته... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای قطع روابط دیپلماتیک بسته هستند

برقراری روابط دیپلماتیک

حضور یهودیان در ایران را می توان در سه مقطع زمانی تقسیم بندی نمود:الف) یهودیان ساکن ایران زمین که حضورشان از سالیان بسیار دور، و به دوره ی کوروش پادشاه هخامنشی باز می گردد. این مورد به... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای برقراری روابط دیپلماتیک بسته هستند

سازمان ملل متحد

پس از جنگ جهان سوز دوم گمان می رفت دول بزرگ عالم از این همه فجایع و آن همه اتلاف نفوس و اموال و خرابی ها و بیچارگی های بشری که سال های دراز جبران پذیر نیست، پند و عبرت گرفته و به جبران... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای سازمان ملل متحد بسته هستند

امپراطوری عثمانی

ت.» همچنین شایان ذکر است یکی دیگر از دستاورد های کنفرانس بال سوییس، پروتکل های یهود است که به نوبه ی خود بسیار جذاب و خواندنی است و زوایای بیشتری از برنامه های یهودیان در جهت تسلط بر... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای امپراطوری عثمانی بسته هستند

محمدشاه قاجار

صهیونیست های سیاسی به اشاعه و ترویج نگرش های مبتنی بر برتری رجحان قوم یهود بر سایر اقوام مبادرت ورزیدند و با توجه به گسترش ناسیونالیم در اروپا در پی تقویت موضع خود و به دست آوردن... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای محمدشاه قاجار بسته هستند

امپراطوری عثمانی

فلسطین از جمله سرزمین های باستانی جهان به شمار می رود که از زمان های بسیار دور محل اقامت مردم و اقوام گوناگون بوده است. گفته می شود که زندگی شهر نشینی در این قسمت از جهان سابقه ای بسیار... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای امپراطوری عثمانی بسته هستند

سیاست خارجی ایران

بدون شک یک رابطه ارگانیک و مستمر بین سیاست ملی و سیاست بین المللی وجود دارد، سیاست خارجی از دو مؤلفه اساسی شکل می گیرد: اهداف ملی که کشورها درصدد رسیدن به آنها هستند و اسباب و ابزار... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای سیاست خارجی ایران بسته هستند

سازمان های بین المللی

امیرمحمد حاجی یوسفی نیز اشاره می کند که «با استفاده از نظریه واقع گرایی ساختاری کنت والتز (یا نظریه نو واقع گرایی) می توان به مطالعه تأثیر نظام بین الملل بررفتار دولت ها، یعنی تغییر... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای سازمان های بین المللی بسته هستند

گفتمان ملی گرایی لیبرال

اصولاً سازه انگاران معتقدند برخلاف نئولیبرال ها که فقط می توانند همکاری را در عرصه بین الملل توضیح دهند و نئورئالیست ها که فقط می توانند تعارض منافع را در عرصه بین الملل توضیح دهند،... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای گفتمان ملی گرایی لیبرال بسته هستند