No category

پایان نامه با واژگان کلیدی واجب الوجود، خواجه طوسی، ادراک عقلی، خوشگذرانی

اند و از سرگرمی ها و موانع حسی روی گردانند، در حالی که پیوند با بدن دارند از آن لذت، بهره ای بسیار می یابند که گاهی استمرار و تمکن از آن، آنان را از همه چیز باز می دارد. دوم: به تحقیق... متن کامل

Read More
No category

دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع طبقه بندی، پهنه بندی، منطقه گرایی، پهنه بندی اقلیمی

از ۱۰۰۰متر،۱۰۰۰تا۱۸۰۰متر،۱۸۰۰ تا۲۰۰۰متر وبیشتر از ۲۰۰۰ متر طبقه بندی شد.(نقشه شماره۴) ۴-۵-۲-۲ . منطقه توپوگرافیک۱۲۰ (Topo-Region) اهمیت منطقه زمین شناسی از این جهت واضح به نظر می رسد که... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع واجب الوجود، مصادره به مطلوب، قاعده الواحد، قرآن کریم

ذاتی تحقق پیدا نمیکند (چون برطرف شدنش قابل فرض است.) (دوم:) و اگر آن غیر ممتنع الزوال باشد (هرگز از بین نرود اینجا نیز دو حالت پیش میآید: ۱) این زائل نشدن غیر یا به خاطر ذاتش میباشد پس... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع واجب الوجود، امکان استعدادی، زمان گذشته، امکان ذاتی

حکم عقل به تأثیرگذاری با وجود مرجح به خاطر ممکن الوجود بودن امر حادث است. ۹- اگر علت نیاز به مؤثر حدوث باشد باید وصف متحرکیت، در حالی که دوام دارد از حرکت بینیاز باشد (چون قائلین به... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی کوتاه مدت، یافته های پژوهش، پرخاشگری، تجاوز جنسی

انتقام جو ، سرسخت و حادثه جو هستند . معمولا از جامعه طلبکارند و از هنجارها و قدرت قانونی سرپیچی می کنند . از لحاظ اجتماعی و فرهنگی اغلب بیش از گروه شاهد در خانواده هایی رشد یافته اند که... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی ادراک عقلی، ادراک حسی، ترک فعل، قضا و قدر

دسته اول: صاحبان علوم بسیار و اخلاق فاضل. دسته دوم: کسانی که تهی و خالی از معلوم و اخلاق فاضل هستند. دسته سوم: کسانی که دچار عقائد باطل و اخلاق آزار دهنده هستند. اما قسم اول: صاحب... متن کامل

Read More
No category

دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع شهرستان کاشمر، منطقه گرایی، استان خراسان، پوشش گیاهی

شده وتا اواخر فروردین ماه ادامه دارد. سرعت باد جهت باد با توجه به توپوگرافی منطقه وپدیده های جوی فرق می کند. بادهایی که از مناطق کوهستانی به سمت دشت می وزند دارای سرعت کم وملایم بوده... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع واجب الوجود، اثبات واجب، برهان صدیقین

خود، میباشد۹۰ اگر اینمصدر بودن برای غیر به خاطر وجود باشد پس هر وجودی اینچنین است (یعنی باید هر وجودی حتی اخس الاشیاء نیز باید بتواند مبدأ باشد) یا مصدریتش به خاطر این است که قید سلبی... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی واجب الوجود، وجود خارجی، اتحاد عاقل و معقول، صفات خداوند

شدن فساد شیء، محل باقی خواهد ماند و از بین نمیرود.) و وجود شی در صورت فساد (و نابودی) محل، غیر ممکن الحصول است. (یعنی حصولش امکان پذیر نیست.) پس محل، چیز دیگری (غیر از خودشی) است که در او... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی کوتاه مدت، خانواده ها، یافته های پژوهش، جامعه شناسی

خانواده شان بود . برخی نیز در قبال به زحمت افتادن خانواده شان به دلیل حبس خود اظهار شرمساری و عذاب وجوان داشتند . مددجوبا اقامت طولانی مدت : ” از این که خونوادم این همه راه و به خاطر... متن کامل

Read More