روش های کاربردی جذب پول و ثروت

مفهوم سلامت روان  از دیدگاه  مکتب های مختلف

مفهوم سلامت روان  از دیدگاه  مکتب های مختلف: مکتب روان کاوی: به عقیده فروید ویژگی خاصی که برای سلامت روانشناختی ضروری است خودآگاهی  است.یعنی هر                 آنچه که ممکن است در... متن کامل

Read More
روش های کاربردی جذب پول و ثروت

شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی و ابعاد ان

مبانی نظری   2-1-1- شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی   شایستگی‌های عاطفی و اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه‌های عملکرد موفق سازمانی شناخته شده است. ریشه اصلی این خصوصیت در تلقی مثبت افراد از... متن کامل

Read More
روش های کاربردی جذب پول و ثروت

اختلالهای مرتبط با مواد و اختلال های یادزدایشی

اختلال های یادزدایشی بیماری هایی هستند که به موجب آنها، افراد نمی توانند اطلاعات قبلاً آموخته شده را به یاد آورند یا خاطرات جدید را ثبت کنند. این اختلال ها ناشی از مصرف مواد یا بیماری... متن کامل

Read More