اقتباس سینمایی

6 – حق اقتباس ، تنظیم یا سایر اصلاحات دیگر ؛ 7 – حق اقتباس سینمایی و تکثیر و توزیع و انتقال عمومی چنین اقتباسی ؛ 8 – حق برخورداری از منافع حاصل از منافع فروش ؛ الف 1 ) حق تکثیر و انتشار ... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اقتباس سینمایی بسته هستند

وسایل ارتباط جمعی

کند ». در قوانین ایران دو مصداق از مصادیق حقوق معنوی را برشمرده است . ابتدا در ماده 18 قانون حمایت حقوق مولّفان ، مصنّفان و هنرمندان به اصل حق ولایت پرداخته است . « انتقال گیرنده و ناشر... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای وسایل ارتباط جمعی بسته هستند

اثر ادبی و هنری

د ) آثار معماری که در ایران بنا شده اند و سایر آثار هنری گنجانده شده در بناهای واقع در ایران .گفتار دوم : حقوق معنوی ( اخلاقی )در قوانین ایرانحقوقدانان تعاریفی را از حقوق معنوی یا اخلاقی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اثر ادبی و هنری بسته هستند

در حقوق ایران

در پیش نویس لایحه قانون جامع ، حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در فصل دوم تحت عنوان انواع حقوق ، ضمن تقسیم بندی این حقوق به مادی و معنوی به وضوح و گستره بیشتر موارد و مصادیق... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای در حقوق ایران بسته هستند

رادیو و تلویزیون

بودن آن . الف 1 )قابلیت نقل و انتقال داشتن : یعنی پدیدآورنده اثر ادبی و هنری می تواند حقوق مادی خود را که نسبت به اثر تولیدی به او تعلق می گیرد ، به دیگری منتقل نماید . مالکیت فکری هم مثل... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای رادیو و تلویزیون بسته هستند

روش های رایانه ای

در بند 8 ماده 2 آمده است : حمایت این معاهده شامل اخبار روز یا وقایع متنوع که واجد جنبه اطلاع رسانی مطیوعاتی صرف هستند نمی شود . در بند 1 ماده 2 مکرر بیان شده است « در اختیار قانون گذاران... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای روش های رایانه ای بسته هستند

حقوق مالکیت ادبی و هنری

کدهای دیدنی (ماشینی)پایگاه های اطلاعاتیتالیفات راجع به داده هااجاره آثار سینمایی و برنامه های کامپیوتریآثار مربوط به فرهنگ عامه و فولکلورفصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایتمبحث نخست :... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای حقوق مالکیت ادبی و هنری بسته هستند

اثر ادبی و هنری

بند 4 ماده 15 آثار مربوط به فرهنگ عامه یا آثار فولکلوریک نیز شامل حمایت می شود . اما در این میان می توان دو نمونه از آثار را نام برد که در کنوانسیون برن نامی از آنها به میان نیامده ولی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اثر ادبی و هنری بسته هستند

اثر ادبی و هنری

15 – اثر ترکیبی به شرطی که از حیث آرایش و گزینش ، اصیل باشند ؛ اما در این لایحه جامع که هماهنگی بیشتری با موافقت نامه تریپس و کنوانسیون برن دارد ، اساتید معززی که در تدوین آن زحمات... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اثر ادبی و هنری بسته هستند

قانون مطبوعات مصوب

در ماده 160 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هم به تعدادی از اثرهای تولیدی اشاره و آنها را مشمول قانون حمایت از حقوق مولفّان و مصنّفان و هنرمندان نموده است . « گزارشهای... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای قانون مطبوعات مصوب بسته هستند