فضایل اخلاقی

* «این مال و منال مفتی همچی هلو برو تو گلو گیر نیومده، حاصل یه عمر جوب گردیه، آقامون ظروفچی بود خودمون شدیم جوبچی …» (مرکز: 576) در قسمتی از فیلمنامه میبینیم که پسر بچهای وارد... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای فضایل اخلاقی بسته هستند

ویژگیهای شخصیتی

1. مجید: در واقع اصلیترین شخصیت فیلمنامه که بیشترین حضور را در داستان دارد و داستان حول شخصیت و زندگی او میچرخد. «مجید» فرزند «حاجی ظروفچی» مرحوم است. اعضای خانوادهاش شامل... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ویژگیهای شخصیتی بسته هستند

اعتقادات مذهبی

ایمان «مجید» مانند ایمان کودکان است؛ ایمانی بدون چون و چرا که تنها به اعتبار «من قال» سندیت مییابد. اعتقاد دینی در شخصیت «حبیب آقا» نیز کاملا مشاهده میشود. در ابتدای فیلمنامه... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اعتقادات مذهبی بسته هستند

اعتقادات مذهبی

* «حبیب: تو عروس بزرگهای، خودت صاحب اختیاری، برو شبونه میون ابروتو وردار که فردا دو عروس در خانه داریم. داماد هم که از موی سفیدش حیا نمیکنه، که با تو سفید شده این مو، فروغ زمان» (مرکز:... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اعتقادات مذهبی بسته هستند

ویژگیهای شخصیتی

مرگ «مجید» باعث گره گشایی داستان فیلمنامه میشود.«شخصیتپردازی» در فیلمنامهی «سوته دلان» 24 شخصیت حضور فیزیکی دارند، از میان اینها، دو تن شخصیتهای اصلی و شش تن شخصیتهای فرعی داستان... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ویژگیهای شخصیتی بسته هستند

انتخاب عاقلانه

«مجید» و «اقدس» تصمیم به ازدواج میگیرند، ولی «حبیب»به دلیل سابقهی ناپسند «اقدس»، با این وصلت مخالفت میکند. «مجید» بدون اطلاع و اجازهی «حبیب»، «اقدس» را به عقد خود درمیآورد و... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای انتخاب عاقلانه بسته هستند

مراسم عروسی

نقش6. مجید پیدایش میشود. نقش صفر صفر: کریم از کردهی خود پشیمان میشود، از مجید حلالیت میطلبد و راه صحرا را در پیش میگیرد. پارهی هشت: نقش صفر: فروغالزمان از وصال حبیب ناامید شده و... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای مراسم عروسی بسته هستند

نقد ساختارگرا

3- آنچه در صحنههای یک فیلمنامه اتفاق میافتد، باید آنقدر گویا باشد که بتواند برساند که در فاصلهای که میان صحنههای مختلف و جداگانهی آن وجود دارد چه رخ داده است؛ اما رماننویس فاصلۀ... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای نقد ساختارگرا بسته هستند

ادبیات داستانی

«حالت و احساس کلی که اثر هنری در خواننده ایجاد میکند و باعث میشود تا خواننده حال و هوای اثر را دریابد و حس کند. گاهی همان براعت استهلال است، مثلاً حالتی که از همان صحنهی آغازین... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ادبیات داستانی بسته هستند

میزان تحصیلات

«گفتگو: Dialoque» گفتگو یا مکالمه، سخن گفتن دو یا چند شخصیت با یکدیگر یا یک شخصیت در ذهن خود است. از طریق گفتگو میتوانیم به اندیشهها، عقاید و احساسات، میزان تحصیلات، محل تولد و بسیاری از... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای میزان تحصیلات بسته هستند