آموزش نیروی انسانی

دانلود پایان نامه


فرهنگ‌سازی:
برنامه‌ریزی، سیاست‌گزاری و پیگیری عملکرد برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی هوشمند‌سازی مدارس در تمامی ادارت کل آموزش و پرورش استان‌ها (در استان‌های: تهران،اصفهان، کرمانشاه، قم، مشهد، زنجان، سمنان، قزوین وخراسان شمالی برگزار گردیده و بقیه استان‌ها از جمله گلستان، خوزستان، بوشهر،سیستان، هرمزگان و یزد نیز برنامه‌ریزی شده است و در دست اقدام می‌باشد).
تدوین دستوالعمل برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی هوشمند‌سازی مدارس کشور.
ارزیابی نمایشگاه‌های برگزار شده در زمینه هوشمندسازی مدارس کشور.
ترویج، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی طرح.
جزوات و بروشور‌های در نظر گرفته شده تا به حال به صورت چند رسانه‌ای و الکترونیکی بوده و از طریق پورتال اطلاع رسانی وزارت و یا سایت مرکز (CICTS.MEDU.IR) و پورتال هوشمند‌سازی مدارس ( HOOMAD.IR) قابل دسترسی بوده است.
توانمندسازی
تدوین دوره‌های تخصصی آموزش کوتاه مدت طرح یاد شده با مشارکت مرکز برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی به منظور اجرای دوره‌های توانمند‌سازی کارکنان.
مشارکت فعال در کمیته‌های تخصصی “فرهنگ وفاوا” و همچنین “آموزش الکترونیک” از کار گروه فاوای دولت به منظور توسعه محتوای آموزشی و پرورشی الکترونیکی مورد نیاز.
برنامه‌ریزی و تلاش جهت تسریع در تامین محتوای الکترونیکی، ابزارهای تولید محتوای معلم و برگزاری کلاس‌های الکترونیکی مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای.
برنامه‌ریزی ارائه محتوای الکترونیکی چند رسانه‌ای (آی پی مدیا) برای مدارس خارج کشور (فاز اول).
زیرساخت و اتصال
تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی اتصال مدارس
تدوین و ابلاغ الگوی تجهیز کلاس‌های طرح هوشمند‌سازی و ارائه مدل‌ها و راه کارهای عملیاتی متناسب با ویژگی‌های مجتمع‌ها و مدارس مشمول طرح
برگزاری جلسات کمیته مشترک اجرائی با نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های مجری توافقنامه اتصال در خصوص تحقق برنامه عملیاتی مفاد توافقنامه اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات و همچنین تجهیز کلاس‌های هوشمند.
مبادله تفاهم نامه سه جانبه اتصال به منظور ارائه تسهیلات ویژه به مدارس تابعه ادارات کل استان‌ها.
3-2-16 نرم افزار و مدیریتی و پورتال در مدارس هوشمند
طراحی سامانه برخط راهبری هوشمند‌سازی مدارس به منظور برنامه‌ریزی، عملکرد و ارزیابی توسعه طرح طراحی و استقرار پورتال شبکه هوشمند‌سازی مدارس و مجتمع های کشور ( HOOMAD.IR ) نوسازی سامانه های عملیاتی و همچنین برنامه‌ریزی استقرار نرم افزار یکپارچه مدیریت مدرسه (توسعه سامانه‌های دانش آموزی) و توسعه اتوماسیون اداری و مالی مدارس کشور.
محتوا
مشارکت فعال در کمیته‌های تخصصی”فرهنگ وفاوا” و همچنین “آموزش الکترونیک” از کار گروه فاوای دولت به منظور توسعه محتوای آموزشی و پرورشی الکترونیکی مورد نیاز.
برنامه‌ریزی و تلاش جهت تسریع در تامین محتوای الکترونیکی، ابزارهای تولید محتوای معل و برگزاری کلاس‌های الکترونیکی مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای
برنامه‌ریزی ارائه محتوای الکترونیکی چند رسانه‌ای (آی پی مدیا) برای مدارس خارج کشور (فاز اول)
وضعیت عملکرد اجرای طرح هوشمند‌سازی درسال تحصیلی 91-90
تعداد محتوای تولید شده به تفکیک مقطع

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.