ارزشهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

به طور کلی با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت قدرت زمانی ناپسند و زمینه ی بسیاری از ناهنجاریها خواهد بود که:
1- زمینه ی استبداد گردد، به طوری که «هرکس قدرت به دست آورد، زورگویی کند.
2- قدرت برای گمراه کردن وهجوم بر مردم باشد، به گونه ای که اختیار و عقل از مردم گرفته شود.
3-نسبت به قدرت، وآنچه در اختیار حاکمان و … است نگاه امانتداری نباشد و در جهت خدمت به خلق به کار گرفته نشود. چنین افراد وجامعه هایی با خیانت خویش، درهای خواری را برای خود می گشایند. لذا از زیانکاران به شمار می آیند.
نتیجه نهایی اینکه رقابت های سرسختانه برسر احراز و حفظ قدرت، خرده گیری و تعصب های حزبی و جناحی، رفتارهای غیراخلاقی با رقبای سیاسی، دوچهرگی، دوگونه سخن گفتن، نفاق پنهان و آشکار، استفاده از تبلیغات گمراه کننده وکذب ودر پی آن تحمیل یک سری رفتارها برای پیروی اکثریت جامعه ازآنها از عوامل مهم قدرت وزور درایجاد رفتار نابهنجار است.
3-4-3 . همشکلی با اکثریت برای کسب رضایت عموم جامعه
برخی مردم تصور می کنند انسان باید به گونه ای رفتار کند که هیچ کسی از او آزرده خاطر نشود، و حال آنکه این طرز برخورد نوعی “نفاق و بی تفاوتی در برابر مسئولیتها” است.
کسانی که می خواهند تمام اقشار مردم از آنها راضی باشند و در دوران عمر خود حتی یک دشمن هم نداشته باشند در واقع افرادی چند چهره هستند که از فضایل انسانی و اخلاقی بهره ای نبرده و مزه ی ایمان و اخلاق را نچشیده اند.آنها عقیده دارند : «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»
گرچه از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام بهترین روش در بازسازی جامعه “فراهم نمودن رضایت عموم مردم” است. اما باید در نظر داشت که رضایتی که منجر به خشم الهی گردد پسندیده نیست. به عنوان مثال رضایت خواص جامعه با رضایت عموم مردم در تضاد است. و مورد تأیید خداوند نیز نمی باشد. در این راستا تنها گسترش عدالت، به جلب رضایت مردم به عنوان محبوبترین امور منجر می شود و جامعه را از عقب ماندگی وهمشکلی های غیر اخلاقی می رهاند.
از جمله همشکلی ها و همرنگی های غیر دینی وغیر اخلاقی که منجر به رفتار ناشایست وناهنجار می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
3-4-3-1.انتخاب نادرست الگوها
از آنجایی که نفس آدمی خوپذیر است، هر گاه در مجاورت نیکان قرار گیرد، تحت تأثیر آنان قرار گرفته و جزء نیکان به شمار خواهد آمد، و بالعکس اگر با بدان همنشین گردد، همرنگ آنان خواهد شد. لذا تحقق هنجارگریزیها از طریق معاشرت و همنشینی با دوستان صورت می پذیرد، و رفتار انحرافی از راه معاشرت، تعامل و همشکلی با کسانی که بر خلاف هنجارها وارزشهای اجتماعی رفتار می کنند، آموخته می شود.
در این باره می توان گفت: «دوست وهمنشین، از عوامل سازنده شخصیت آدمی است» حضرت علی علیه السلام در این باره می فرمایند : « ازدوستی با بی خبران بپرهیز چرا که مقیاس سنجش شخصیت هر کس دوستان ویاران او هستند.»
این است که در کتاب و سنت ترغیب فراوان به دوستی با افراد پاک و بندگان صالح خدا شده و از برقراری دوستی با افراد ناپاک شدیدا نهی شده است.
حضرت علی علیه السلام در نامه ی مبارک 31 به فرزندشان دستور فرمودند :«قارن اهل الخیر تکن منهم؛با نیکوکاران همراه شو که از آنان خواهی شد.»
لذا در انتخاب همنشین والگوها اگر دقت نشود، آثار نا مطلوبی از جمله :بدگمانی نسبت به نیکان وحقیر وکوچک شدن آنان را به همراه خواهد داشت. البته همین آثار زمینه ی ناهنجاریهای دیگری را به دنبالمی آورد.
روی همین خاصیت تأثیر پذیری همنشینی و معاشرت است که در روایات اسلامی و آیات قرآنی، تأکید فراوان شده است تا بدون توجه به همنشین، نسبت به کسی قضاوت نکنید.
بنابراین تا زمانی که جامعه در انتخاب الگوها فریب خورد ، افراد ، با شخصیتی قلابی معیار سنجش قرارمی گیرند وسبب ناهنجاری می شوند.
3-4-3-2. عدم رعایت حد و مرزها
« اشتباه در تشخیص حد و مرز وقتی رخ می نماید که الگو و مرجعی به حق در زمینه ای معین، صاحب نظر است، در سایر زمینه ها نیز الگوی خویش بپذیریم یا برعکس کسی را تنها به دلیل آنکه در زمینه ای خاص کاردان و متخصص نیست، لایق الگو بودن در هیچ قلمرویی ندانیم.»
اگر انسان سخن یا نظر و یا اعمال فرد یا گروهی را به جهت آنکه تعلق به آن فرد و گرو

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.