ارزیابی عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه

بهره وری انعطاف پذیری رضایت مشتری

هزینه زمان فرایند تحویل سفارش کیفیت

شکل 10-2 ) هرم عملکرد یا سیستم اسمارت (زالی، 1382: 22)
13-2-11-2- الگوی منشور عملکرد :
نیلی و دیگران (2001) بر این عقیده‌اند که این باور عمومی که شاخص های عملکرد بایستی اکیداً از راهبرد منشا بگیرند ناصحیح است. اولین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد خواسته‌ها و نیازهای ذینفعان است و سپس راهبردها می‌توانند شکل بگیرند. بنابراین شکل دادن یک راهبرد مناسب پیش از مشخص کردن صریح خواسته‌های ذینفعان مقدور نیست.
پروفسور نیلی استاد دانشگاه مدیریت دانشگاه کرنفیلد برای پوشش و ارزیابی ابعاد مختلف عملکرد سازمانی مدل چند بعدی منشور عملکرد را ارائه نمودند این منشور پنج بعد دارد بعد فوقانی و تحتانی به ترتیب رضایت و مشارکت صاحبان منافع، سه بعد کناری بیانگر استراتژی ها، فرآیندها و قابلیت ها می باشند مهمترین فلسفه سنجش عملکرد در آن، استخراج شاخص ها از استراتژی می باشد (زالی، 1382: 24).
در بعد اول به سؤال «صاحبان منافع چه کسانی هستند و نیازشان چیست؟» پاسخ داده می شود.
در بعد دوم به سؤال «سازمان برای تأمین خواسته ها و نیازهای صاحبان منافع به چه نوع استراتژی نیاز دارد؟» پاسخ داده می شود.
در بعد سوم به سؤال «برای اجرای استراتژی به چه نوع فرآیندهایی نیاز داریم؟» پاسخ داده می شود.
در بعد چهارم به سؤال «برای اجرای فرآیندهایمان به چه نوع قابلیت هایی از افراد، عملیات، تکنولوژی و زیر ساخت ها نیاز داریم؟» پاسخ داده می شود.
در بعد پنجم به سؤال «به چه میزان سرمایه، اعتبار، ریسک پذیری و پشتیبانی از صاحبان منافع جهت برآورده نمودن خواسته هایشان و نیازهای سازمان نیازمندیم؟» پاسخ داده می شود.
در نگاهی اجمالی می توان گفت که مدل BSC از پایه ها و مفاهیم این روش در توسعه روش نوین خود سود جسته است.
استراتژی ها فرآیندها

رضایت صاحبان منافع
مشارکت صاحبان منافع
قابلیت ها
شکل 11-2 ) منشور عملکرد
بر اساس این چهارچوب بین رضایت و مشارکت صاحبان منافع و سایر جنبه ها، ارتباط دو طرفه وجود دارد و مهمترین مزیت آن تلاش برای تلفیق اهداف شرکت با شاخص های عملیاتی می باشد. اما مکانیزمی برای شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد از قبیل کیفیت، زمان چرخه، هزینه و تحویل کالا و خدمات ارائه نمی نماید (موسویان، 1385: 75و76).
منشور عملکرد پس از مرور تمامی چارچوب های ارزیابی عملکرد و بررسی توانایی ها و محدودیت های هر یک، توسط اعضای CBP مدل طراحی شد و با این کار چارچوبی جامع و کامل درباره عملکرد سازمان و شاخص های آن ارائه گردید. دلیل تشبیه این موضوع به منشور اینست که ، همانطوری که منشور، نور به ظاهر سفید را تجزیه کرده و پیچیدگی های آن را مشخص می سازد و اجزاء سازنده آن را نمایان می سازد، این مدل نیز مبحث به ظاهر ساده ارزیابی عملکرد سازمانی را تجزیه نموده و جنبه های آن را آشکار می نماید (نیلی و آدامز، 2002: 122).
مدل منشور عملکرد دیدگاهی بسیار جامع‌تر از دیگر مدل ها ازذینفعان مختلف دارد. توسعه‌ دهندگان، این مدل رابه عنوان نسل دوم چارچوب مدیریت عملکرد که بر مبنای مدل های نسل اول نظیر کارت امتیازی متوازن وچارچوب خودارزیابی مدل تعالی EFQM استوار است معرفی می‌کنند.
زمینه موضوعی هر یک از 5 نمای مدل منشور عملکرد به صورت زیر تشریح شده است:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.