استانداردها

دانلود پایان نامه

6-2-3 سقف :
شکل 6-12- تأثیر سقف های بازتاب صوت در تقویت جهت صدا. ماخذ : نقطه دید در سینما
شکل 6-11- توزیع یکنواخت صوت بازتاب با طراحی مناسب سقف. ماخذ : نقطه دید در سینما
سقف ها افزون بر نقشی که به عنوان پوشش سالن دارند ، مهمترین عنصر شکل دهی و طرح سالن نیز می باشند .سقف معمولاً در یک سالن نقش صداگیر را ایفا می کند . سقف ها محلی برای نصب لامپ های روشنایی هم می باشند ،‌به منظور بهبود بخشیدن شرایط اکوستیکی ، مصالح متعددی در ساختمان سقف به کار برده می شود که ساده ترین و ارزانترین آن ها روکش جذب صدا می باشد. می توان سیستم روشنایی اضطراری ،‌ روشنایی اضطراری یدکی و روشنایی ویژه را به انضمام بلندگوها و سیستم های اعلام خبر آتش سوزی در سقف ها نصب کرد.
6-2-4- کف :
شکل 6-13- شیب کف و موقعیت پروژکسیون. ماخذ : نویفرت
ارتفاع سالن بستگی به هوای لازم (تقریباً 5 متر مکعب به ازای هر نفر) و کارکردهای عملی آن دارد کف پایین ترین صندلی جلو می تواند تقریباً یک متر زیرتر از کف سن و بالاترین ردیف صندلی تقریباً‌2 متر بالاتر از آن قرار گیرد. شیب قسمت نشیمن تقریباً 1:20 است که نسبت به ارتفاع صحنه ، ‌پرده و موقعیت – بالکن تغییر می کند. برای اطمینان بیشتر شیب نباید از شیب های حقیقی و معین تجاوز کند.
وضع شیب نباید طوری باشد که سرهای تماشاچیان با شعاع های منتشره از پروژکتور برخورد کند. فاصله چشم تماشاگر در وسط اولین ردیف تاپرده باید کمتر از 55 درصد عرض پرده اسکوپ و یا کمتر از 95 درصد عرض پرده نرمال باشد.
فاصله دورترین تماشاگر به پرده ، واقع در وسط آخرین ردیف تا پرده نباید از 3 برابر عرض پرده اسکوپ و یا 5 برابر پرده نرمال بیشتر باشد.
شکل 6-14- تأثیر شیب کف در شنیدن. ماخذ : نقطه دید در سینما
زاویه بین خط واصل از چشم تماشاگر وسط اولین ردیف به لبه بالای پرده و خط افق نباید از 40 درجه بزرگتر گردد. زاویه بین خط واصل از چشم تماشاگر وسط اولین ردیف به مرکز پرده و خط افق نباید از 25 درجه بزرگتر شود.
زاویه بین خط واصل از چشم تماشاگر وسط آخرین ردیف در بالاترین نقطه سالن به لبه پایین پرده و خط افق نباید از 20 درجه بزرگتر گردد . سطح شیب دار سالن باید به جای سطح شیب دار معمولی به شکل ردیف های پله دار ساخته شود.
6-2-5- بالکن :
در برخی از سینماها با یک بالکن بزرگ گنجایش سالن را افزایش می دهند. در این حالت نباید لبه ی بالکن مانعی برای دید تماشاگران ردیف های عقبی بالکن شود. به عبارت دیگر تماشاگران اولین ردیف های بالکن باید نقطه ی بالا و پایین پرده را به راحتی ببینند. سرازیری شیب بالکن معمولاً تندتر از شیب سالن اصلی است. نکته مهمتر اینکه اگر اتاق نمایش فیلم در آخرین حد بالکن در سطحی چنان بالاتر قرار گیرد. تصویر نامطلوب به هم فشرده و با زاویه تابش از بالا ارائه خواهد شد. برای دریافت نتیجه ی بهتر اگر امکان داشته باشد ، ‌بهتر است اتاق نمایش فیلم بین بالکن و سالن اصلی قرار گیرد تا شعاع تصویری پروژکتور هر چه افقی تر به نمایش در آید و تماشاچیان بالکن بتوانند زیر فیلم را با یک زاویه کمتر از 30 درجه ببینند. به دلایل اکوستیکی بهتر است فضای زیر بالکن را گودتر از 2/5 برابر ارتفاع جلوی بالکن با کف نسازیم. ارتفاع دست اندازه بالکن نباید از 105 سینما کمتر باشد.
6-2-6- چیدمان صندلی ها در سالن :
شکل 6-15- چیدمان صندلی ها در سالن
تاکنون قانون کاملاً ‌دقیق و معینی در مورد توزیع صندلی ها در سطح سالن ارائه نشده است اما یک قاعده که از جانب محققان و دست اندرکاران طراحی سالن های سینما پیشنهاد می شود حاکی از این است که فاصله ی نزدیک ترین ردیف صندلی های سالن نسبت به پرده سینما نباید از فاصله پرده تا آخرین ردیف صندلی های سالن کمتر باشد هر چند با مراعات این قاعده مقداری از فضای اصلی بدون استفاده باقی خواهد ماند ، ولی به هر حال حفظ فاصله ی مزبور ضرورت کامل دارد.
با توجه به نیازهای فطری و فرهنگی استفاده کنندگان باید تا سرحد ممکن به سمت آسایش روانی آن ها پیش رفت . در این رابطه ابتدا استانداردهای معمول اندازه های صندلی و فاصله ی ردیف ها بیان می شود.
A : فاصله ی پشت یک ردیف صندلی از پشت ردیف دیگر (صندلی پشت دار ) : حداقل 76 سانتیمتر
B : فاصله ی پشت یک ردیف صندلی از پشت ردیف دیگر ( صندلی بدون پشتی ) : حداقل 61 سانتیمتر
C : عرض صندلی های با دسته : حداقل 51 سانتی متر
D : عرض صندلی های بدون دسته : حداقل 46سانتی متر

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.