اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی/ جدول جدید معافیت ها

آخرسر امروز رئیس جمهور قانون جعیت نظام وظیفه که شامل معافیتها هم می شه رو واسه اجرا ابلاغ کرد.

اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی/ جدول جدید معافیتا

به گزارش آلامتو به نقل از خبرآنلاین؛ تا الان اخبار متفاوتی از تغییر قانون نظام وظیفه و معافیتها ابلاغ می شد تا اینکه آخرسر رئیس جمهور قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی رو واسه اجرا ابلاغ کرد.
براساس این قانون، هر فرد ذکور ایرونی در ماهی که طی اون ماه به سن هیجده سال تموم می رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومیه.

مدت خدمت دوره ضرورت (۲۴) ماهه و درصورتی که مشمولان مازاد و یا کمتر از تعداد لازم باشه ستادکل با کسب اجازه از فرماندهی کل اون رو به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می دهد و همه مشمولین قادر به خدمت و بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام می شن و پس از فرا گرفتن آموزش های نظامی لازم در ابتداء خدمت، بقیه خدمت دوره ضرورت رو انجام میدن.
– سپاه می تونه مشمولین لازم خود رو در هر دوره طبق قوانین خاص پذیرش سپاه، از بین بسیجیان دارای برگه اعزام به خدمت به اندازه سهمیه ای که ستاد کل تعیین می کنه، انتخاب کرده و قبل از تاریخ اعزام اونا فهرست اسامی اونا رو به واحدهای تابعه سازمان اعلام کنه. این مشمولین واسه انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سپاه قرار می گیرند و نیروهای مسلح می تونن مشمولین متخصص لازم خود رو در سطح کارشناس و بالاتر به اندازه سهمیه ای که ستاد کل تعیین می کنه به عنوان مشمول خاص از ستاد کل درخواست کنن.

– وزارت آموزش و پرورش موظفه فارغ التحصیلان تربیت معلم در مراکز آموزشی، از راه سازمان اونا رو به مراکز آموزشی نظامی واسه طی دوره آموزش رزم مقدماتی اعزام کنه و دولت موظفه همه ساله اعتبارات لازم رو واسه آموزش های فوق در اختیار سپاه بذاره.
– اون عده از محصلین مراکز آموزش کادر ثابت نیروهای مسلح که قبل از پایان دوره آموزش مستعفی یا اخراج شن، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می شن، لکن باید خدمت دوره ضرورت رو بکنن. درصورتی که محصلین به دلیل مریضی یا نبود صلاحیت که ناشی از اعمال ارادی اونا نباشه برکنار شن، مدت تحصیل جزو خدمت دوره ضرورت اونا حساب می شه و افسران و درجه داران نیروهای مسلح، اگر قبل از رسیدن به درجه به موجب مقررات استخدامی مربوط از خدمت مستعفی یا اخراج شن، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می شن لکن باید خدمت دوره ضرورت رو بکنن و اگه بعد از پایان دوره آموزش از خدمت مستعفی یا اخراج شن و خدمت اونا از مدت دوره ضرورت کمتر باشه بقیه دوره ضرورت رو انجام میدن.
– مشمولین و کارکنان وظیفه داوطلبی که با داشتن دست کم گواهینامه پنجم ابتدائی و سپردن پنج سال تعهد خدمت نظامی یا شش سال تعهد خدمت کارمندی، به صورت پیمانی در نیروهای مسلح استخدام می شن، خدمت اونا به معنی انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می شه و پس از پایان تعهد از کارت پایان خدمت بهره مند می گردند. اگر قبل از پایان تعهد از خدمت مستعفی یا برکنار گردند، اگر مشمول معافیت های قانونی نباشن، خدمت دوره ضرورت به نسبت چهار ماه خدمت یه ماه از خدمت دوره ضرورت اونا حساب می شه و بقیه خدمت دوره ضرورت رو برابر قانون انجام میدن، مگه این که دلیل رهایی، مریضی یا نبود صلاحیت به وجود اومده بوسیله اعمال غیر ارادی اونا به تشخیص هیأت اولیه سازمان مربوط باشه که در این صورت مدت تعهد انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت کسر می شه.
– کسائی که به سن هیجده سال تموم می رسند، پس از منتشر کردن آگهی احضار، موظفند ظرف شش ماه خود رو به سازمان معرفی کنن و سازمان مکلفه، بیشترین حد در مدت شش ماه تکلیف مشمولین وظیفه رو تعیین کنه و اونا رو به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف کنه.
هم اینجور سازمان ثبت احوال کشور مکلفه صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان ها و بخش هایی رو که در سال بعد باید به وضع مشمولیت اونا رسیدگی شه به صورت جدا شده از هم هرماه س به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کنه.
– علم آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تأیید اون وزارت و دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه های علوم و بهداشت و طلاب حوزه های علمیه که در بین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می رسند، تا وقتی که به تحصیلات خود ادامه میدن، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می باشن.
– ارسال معافیت تحصیلی علم آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل اونا از راه مراجع ذی ربطه و مدت اعتبار اون تا یه سال پس از فرستان گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع می باشه.
– مشمولین دیپلم که بیشترین حد یه سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا بیرون مرز کشور که مورد تأیید وزارتخانه های علوم و بهداشت می باشن پذیرفته شن تا وقتی که وفق تبصره (۱) ماده (۳۳) به تحصیل اشتغال دارن، می تونن به شرط این که دارای غیبت غیرموجه نباشن از معافیت تحصیلی استفاده کنن. این معافیت واسه هر مقطع فقط یه بار داده می شه.
– مشمولین دارای مدرک کارشناسی و بالاتر و برابر اون در بخش های علمیه علاقمند به تحصیل درخارج از کشور اگر از نظر مقررات این قانون و وزارتخانه های علوم و بهداشت، دارای شرایط ادامه تحصیل در خارج ازکشور باشن و دانشگاه ها و رشته های اونا مورد تأیید وزارتخانه های فوق باشه، می تونن با سپردن تضمین های لازم با به کار گیری مقررات این قانون واسه تحصیل به بیرون مرز کشور مسافرت کنن.
براساس این قانون، ایرانیان ساکن بیرون مرز کشور، فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در بیرون مرز کشور و هم اینجور کسائی که قانوناً تحت کفالت، یا ولایت قانونی اونا می باشن، اگر در بین تحصیل در مدارس ایرونی موجود در بیرون مرز کشور و یا مؤسسات آموزشی کشورای خارج مورد تأیید آموزش و پرورش و طلاب بخش های علمیه مورد تأیید شورای عالی بخش های علمیه به سن مشمولیت برسن از معافیت تحصیلی بهره مند می گردند و ادامه تحـصیل اونا تا سقف یه سال پس از فراغت از تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشورکه مورد تأیید وزارتخانه های علوم یا بهداشت هستن بلامانع می باشه.
– همه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت بوسیله یه دکتر از نیروهای مسلح معاینه شن و در صورت نبودن دکتر از نیروهای مسلح، بوسیله پزشکان غیرنظامی معتقد که صلاحیت اونا از طریق نیروی انتظامی تأیید شده باشه، معاینه شن.
بر این پایه ، اگر رئیس سازمان یا نماینده اون اطمینان حاصل کنه که رأی شورای پزشکی برابر مقررات صادر نشده، پرونده رو واسه بررسی به شورای عالی پزشکی که از سه دکتر متخصص نیروهای مسلح تشکیل می شه برگشت می دهد. نظر این شورا قطعی و لازم الاجراءه.

 

معافیتا

براساس این قانون، مشمولین زیر طبق مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستن:

 

ردیف نوع معافیت
۱ تنها بچه ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشه.
۲ تنها مراقب یا نگهدارنده مادر بدون شوهر
۳ تنها داداش تنیِ سرپرست آبجی بدون پدر، همسر و بچه ذکور غیرمحجور
۴ تنها داداشِ سرپرستِ داداشِ کبیرِ نیازمندِ مراقب و بدون پدر و همسر و بچه ذکور غیر محجور و بدون شغل
۵ تنها سرپرست داداش کمتر از هیجده سال تموم
۶ تنها نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد بدون بچه یا جده بدون شوهر و بچه
۷ مشمولی که همسرش فوت کرده و از اون دارای بچه صغیر بوده تا وقتی که ازدواج دوباره نکرده و یا همسری داره که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشه.
۸ از چند داداش دارای شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران می تونه تا اتمام خدمت اون از تعویق اعزام استفاده کنه.
۹ در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یه نفر از فرزندان خونواده ای که دو داداش اونا خدمت سربازی رو انجام داده ان، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم گیری می کنه.
۱۰ یکی از فرزندانِ پسر سربازی که در بین خدمت سربازی فوت کنه و یا یکی از فرزندان ذکور خونواده ای که یه بچه اون خونواده در بین انجام خدمت سربازی فوت کرده باشه.
۱۱ یکی از فرزندان ذکور مادران بدون شوهر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی از انجام خدمت دوره ضرورت معافه.
۱۲ مشمولانی که دست کم یه بچه معلول داشته باشن از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشن.
۱۳ تنها پسر خونواده هایی که دارای سه بچه اناث یا بیشتر باشن از انجام خدمت دوره ضرورت معافند.
۱۴ مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی ازدواج کنن به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شن و پس از گذشت پنج سال از ادامه ازدواج اونا معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می شه.
۱۵ همه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران(مفقودین) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستن.
۱۶ به ازاء هرشهید یا آزاده با دست کم بیست و چهار ماه سابقه اسارت یا جانباز با دست کم (۲۵%) جانبازی یا جاویدالاثر(مفقود) بدون بچه ذکور یه نفر از برادران اونا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شن.
۱۷ به ازاء هر بیست و چهار ماه جوونمردی، (۲۵%) جانبازی و سی ماه سابقه حضور در جبهه یه نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف می شه.
۱۸ همه مشمولین جانباز دارای دست کم ده درصد (۱۰%) جانبازی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستن.
۱۹ یه بچه خونده قانونی ذکور جانبازی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب بچه نمی شه از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شه.
۲۰ مشمولانی که با جانبازان اناث دارای درصد جانبازی ۲۵درصد و بالاتر ازدواج کنن به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شن و پس از گذشت پنج سال از معافیت موقت اونا در صورت ادامه ازدواج معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می شه.

نکته: امتیازات معافیت ایثارگران واسه بهره مندی از تسهیلات اون بند قابل جمعه و در مورد معافیت کسائی که مدت جانبازی یا حضور در جبهه یا مدت جوونمردی و اسارت اونا در حد معافیت یه بچه اونا نیس، با درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه می شه.

وظایف دولت

هم اینجور دولت موظفه اعتبارات لازم واسه زیست، پوشاک، خوراک، بهداشت و درمان سربازان وظیفه رو به توضیح زیر در اختیار نیروهای مسلح و بقیه دستگاه های به کارگیرنده کارکنان وظیفه بذاره:
• خوراک کارکنان وظیفه به اندازه دوبرابر خوراک کارکنان دولت
• پوشاک و زیست سربازان وظیفه به اندازه سه هزاربرابر ضریب ریالی
• هزینه های بهداشت و درمان برابر سرانه مصوب دولتی
افسران و درجه داران وظیفه در صورت اعزام به مأموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا و مناطق عملیاتی مشمول مقررات فوق العاده و امتیازات مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به حقوق اونا می باشن. بقیه کارکنان وظیفه در موارد نامبرده از دوسوم فوق العاده ها و امتیازات درجه گروهبان دومی کادر ثابت بهره مند می شن.
– براساس این قانون، دولت موظفه اعضاء خونوادهِ تحتِ تکفلِ کارکنان وظیفه رو در طول مدت خدمت تحت پوشش بذاره و به اونا مستمری پرداخت کنه.

– هم اینجور مشمولین خدمت دوره ضرورت اگر در مدت آموزش اولیه و یا در بین خدمت مرتکب غیبت یا فرار گردند طوری که ادامه خدمت اونا لازمه تجدید دوره آموزش باشه، ضمن رسیدگی قانونی به غیبت یا فرار اونا، دوبارهً به دوره آموزش اعزام می شن و پس از پایان آموزش در یگان قبلی به خدمت ادامه میدن. مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت اونا حساب نمی شه.
– همه کارکنان وظیفه که در اجراء ماده فوق در اختیار دستگاه های دولتی و نه هاده ها قرار می گیرند باید قبل از به کارگیری، دوره های آموزش نظامی لازم رو در نیروهای مسلح طی کنن.
براساس این قانون، به منظور ارتقا منزلت و بهینه سازی اوقات فراغت کارکنان وظیفه باید زمینه های ادامه آموزش های نظامی، عقیدتی، سیاسی، ورزشی، خدماتی، فنی و حرفه ای و سوادآموزی اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین خدمت جفت و جور شه.
هم اینجور در مراکز و پادگان های آموزشی و یگان ها دفتر مشاوره و راهنمایی واسه کمک به سربازان و رابطه با خونواده اونا در موارد لازم تشکیل می شه. این دفاتر موظف ان به محض ورود سرباز به پادگان و یگان محل خدمت براساس فرم های از پیش طراحی شده محل آموزش و محل خدمت فرد و چگونگی رابطه خونواده با مشمول و یگان رو به خونواده اطلاع دهد و نظرات خونواده رو در مورد استعدادها، توانایی ها و ویژگی های خاص فرد جویا شه.
بر این پایه ،همه کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل اونا برابر آیین نامه ای که از طرف وزارت دفاع با همکاری وزارتخانه های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی جفت و جور می شه و پس از تأیید ستادکل به تصویب هیأت وزیران می رسد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار می گیرند.

جدول معافیتای وظیفه عمومی خبرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *