اصول طراحی

دانلود پایان نامه

برای به دست آوردن ابعاد صحیح برای پرده نمایش سینما باید به چندین مورد توجه کرد.
ارتفاع به پهنای طولی پرده ها در نظر گرفتن نسبتی از 1 به 2/2 می تواند اندازه مناسبی باشد که البته این خود بستگی به نوع فیلم دارد.
سطح پرده تقریباً می تواند تمام عرض جلوی سالن را بگیرد.
پهنای طولی پرده نبایستی کمتر از نصف و بیشتر از 4/0 فاصله ماکزیمم نقطه دید و یا بزرگترین فاصله بین پرده و آخرین ردیف باشد.
اگر پهنای طولی را (b) و ارتفاع آن را (h) و فاصله ماکزیمم نقطه دید یا طول سالن را (L2) در نظر بگیریم روابط زیر راهگشایی در تعیین ابعاد پرده خواهد بود.
بزرگ کردن بی حد و حساب سطح تصویر نتیجه نامطلوبی را تولید می کند زیرا ذرات سطح تصویر به صورت نمایانی مشاهده می گردد. نه تنها بزرگی تصویر ،‌بلکه روشنایی در تعیین ماکزیمم ابعاد تصویر نقش مهمی را ایفا می کنند . رسیدن و برگشت نور قاعده ای دارد و نمی توان به طور دلخواه اندازه و ابعاد اکران را بزرگ کرد ،‌مگر آنکه بخواهند پروژکتورهای بسیار قوی به کار ببرند که اقتصادی و به صرفه نخواهد بود.
6-2-13-1- نسبت ابعاد پرده های سالن نمایش :
1 به 33/1 ابعادی برای نمایش فیلم های معمولی 35 میلیمتری
1 به 35/2 ابعادی برای نمایش فیلم های سینما اسکوپ
1 به 65/1 ابعادی برای نمایش فیلم های به اصطلاح مسطح یا (FLAT)
1 به 85/1 واید اسکرین
1 به 2/2 ابعادی برای نمایش فیلم های واید اسکرین 70 میلیمتری
شکل 6-26- نسبت ابعاد پرده های سالن سینما. ماخذ: اصول طراحی سینما
در محاسبه ابعاد پرده باید تمام اطراف پهنای پرده حدوداً15CM بزرگتر از خود تصویر و کادر و قاب آن نیز 15CM بزرگتر از اصل پرده باشد.
6-2-13-2- انحنا پرده :
در صورتی که پرده را صاف اختیار کنیم ،‌شعاعی منعکسه آن به اطراف پراکنده شده و در نتیجه دید کاملی نخواهد داشت . انحناء پرده باید به طرف داخل سالن باشد که نور به طرف حاضرین منعکس گردد. نکته ای که باید در این رابطه در نظر گرفت این است که پرده های مات نباید خم شوند زیرا شعاع های منعکس شده در روی قسمت هایی از پرده افتاده و در نتیجه اختلالاتی در نمایش فیلم ایجاد خواهد کرد. یکی دیگر از دلایل انحنای پرده سینما ، ‌پخش نور به صورت یکنواخت بر روی پرده می باشد. زیرا اگر فاصله پرده تا مرکز نور متفاوت باشد روشنایی پرده تغییر می کند ، ‌لذا حفظ کردن فاصله یکنواخت پروژکتور یک امر اجباری است و با انحنا پرده به دست می آید . در نتیجه به دلیل قوانین نوری بهتر است عوامل زیر را در نظر بگیریم :
– در مورد فیلم های 35 میلیمتری اگر قوس تصویر Bb فرض و h ارتفاع تصویر باشد روابط زیر بین این اندازه ها برقرار خواهد بود :
30CM+Bb = پهنای پرده 30cm +H = ارتفاع پرده
– پرده فیلم های 70 میلیمتری قابل ملاحظه تر از 35 میلیمتری هستند و باید دارای یک شکل سهمی گون باشند که انحنا آن از پرده فیلم های 35 میلیمتری بیشتر است.
– شعاع انحنا پرده پانورامیک هر سالن نمایش ،‌ باید برابر با فاصله عدسی دستگاه نمایش تا پرده باشند. ولی معمولاً شعاع انحنا افقی پرده نمایش 1/1 برابر طول سالن انتخاب می شود. برای سینماهایی که طول سالن آن ها زیاد و عرضش کم است پیشنهاد می شود شعاع انحنا پرده پانورامیک را معادل 5/1 برابر فاصله عدسی دستگاه نمایش تا پرده انتخاب کرد.
– در پرده های مسطح بزرگ فاصله وسط پرده از دوربین کمتر از فاصله دو ضلع مجاور از دوربین می باشد. لذا اگر فیلم را برای وسط پرده تنظیم کنیم ،‌ دو طرف پرده خارج از تنظیم می باشد و اگر دو طرف را تنظیم کنیم وسط واضح دیده نمی شود. لذا انحنای پرده یک امر ضروری می باشد. پرده فیلم های سینما اسکوپ و سینه راما باید قوس داشته باشد.
شکل 6-27- انحناء پرده. ماخذ: اصول طراحی سینما

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.