اعتقادات مذهبی

دانلود پایان نامه

برابری جنسی زن و مرد
اعتقاد به برابری شغلی، برابری تحصیلی، اعتقاد به برابری در کنترل نفس و اعتقاد به برابری قصور در آسیب‌های جنسی
4
تنفر از جنسیت زنانه
رفتارهای مردانه و ابراز انزجار از زنان(زنان مردسان)
5
برتری‌طلبی زنان
جنسیت زنان را برتر از مردان می‌دانند و با ترکیبی از برخی قوانین اسلامی مدافع زنان مثل مهریه و نفقه و غیره با برخی افکار فمنیست رادیکال به دنبال برتری زنان در عرصه‌های خانوادگی و اجتماعی نسبت به مردان هستند.
جمع‌بندی: رویکرد نسبت به جنسیت و سبک‌زندگی
در مجموع می‌توان عنوان کرد که در سه سبک‌زندگی مشاهده شده در نمونه‌های این تحقیق رویکرد افراد نسبت به جنسیت خود متفاوت است و به شکل ذیل قابل مشاهده است:
سبک‌زندگی جسورانه: در این نوع سبک‌زندگی افراد بیشتر یا مدافع برابری جنسیتی هستند و در برخی موارد برتری‌طلبی جنسی نیز مشاهده می‌شود. علاوه بر اینکه تنفر از جنسیت زنانه در دو سر طیف سبک‌زندگی قابل مشاهده است و فقط مختص زنان با سبک‌زندگی جسورانه نیست. در بین نمونه‌های مورد مطالعه در این نوع سبک‌زندگی نیز زنان متنفر از جنسیت زنانه مشاهده شده‌اند.
سبک‌زندگی محافظه‌کار: در این نوع سبک‌زندگی در اکثر موارد اعتقاد به برتری جنسیتی مردان مشاهده می‌شود. رتبه دوم در بین زنان مورد مطالعه با این سبک‌زندگی به زنانی اختصاص داشت که به تفاوت جنسیتی اعتقاد داشتند. در بین این زنان مواردی نیز از افرادی که از جنسیت زنانه تنفر داشته باشند وآن را بیان کنند نیز وجود داشت. همچنین برخی افراد نیز به برابری جنسیتی تأکید می‌کردند.
سبک‌زندگی مصلحت‌اندیش: در بین مصلحت‌اندیشان دو نوع نگاه به جنسیت زنانه موج می‌زد. یکی برابری جنسیتی و دیگری تفاوت جنسیتی. در هیچ یک از موارد مطالعه موردی نبود که سایر سبک‌های زندگی را پذیرفته باشد و در سخنان یا رفتارش مشاهده شده باشد.
اعتقادات رفتاری قالبی
آنچه زنان در زندگی روز مره خود می‌شنوند و به آن‌ها گفته می‌شود را می‌توان در مفهومی‌تحت عنوان«اعتقادات رفتاری قالبی »آن‌ها مشاهده کرد. در واقع اعتقادات رفتاری قالبی برگرفته از«استدلال‌های اخلاقی جامعه پسند» است و به افراد انتقال می‌یابد ولی در بسیاری موارد کارایی لازم را در هدایت کنش‌های افراد ندارد. آنچه مسلم است این است که در اعتقادات رفتاری قالبی زنان، حضور زنان در جامعه امری ضروری می‌نماید و زنان آنرا حق مسلم خود می‌دانند.
الف: اعتقادات رفتاری قالبی در خصوص لزوم حضور زنان در بیرون از منزل
همانگونه که گفته شد زنان حضور در بیرون از منزل را حق مسلم خود می‌دانند. البته اعتقاد زنان برای میزان لزوم حضور زنان در خارج از خانه بسته به سن زنان اعتقادات مذهبی و رویکردشان به نقش زن متفاوت است. به‌طوری که زنان هرچه مذهبی‌تر بودند لزوم حضور زنان را در جامعه به صورت مشروط می‌دانستند و زنانی که اعتقادات مذهبی ضعیف‌تری داشتند حضور زنان در جامعه را در همه عرصه‌ها کاملاً ضروری می‌دانستند. این بسته به سن افراد نیز متغیر بود و زنان مسن تر در این خصوص نظراتشان بیشتر حول محور حضور مشروط در بیرون از منزل می‌چرخید. به طور مثال خانم 55 ساله چادری کارمند یک اداره دولتی که زن بسیار معتقدی است در این راستا چنین می‌گوید:
زن اگر نیاز مالی ندارد خانه‌دار باشد خیلی بهتر است اگر نیاز دارند و اگر بتوانند خود را کنترل کنند و بروند و بیایند اشکالی ندارد چون الآن در جامعه ما باید دونفر کار کنند اشکالی ندارد چون تحصیل می کنند درس می خوانند باید بروند سرکار نه اینکه مشکلی در زندگیشان به وجود بیاید و ضربه بخورد ولی اگر نیازی نیست نروند بهتر است و بنشینند بچه‌هایشان را تربیت کنند(مورد شماره 22).
همچنین زنانی که رویکردشان به مقوله جنسیت کمی امروزی‌تر است و مدافع برابری جنسیتی و یا برتری جنسیتی هستند در این خصوص معتقدند حضور زنان در جامعه کاملاً ضروری است.
با تمام این حرفها زنان با طیفهای مختلف فکری و مذهبی و سبک‌های زندگی متفاوت هیچ یک اعتقاد ندارند که زن باید خانه‌نشین باشد و حضور در بیرون از منزل را حق مسلم زنان می‌دانند و محدودند کسانی که اعتقاد به عدم لزوم حضور زنان در جامعه داشته باشند. به طور کلی می‌توان نظر زنان را در خصوص لزوم حضور زنان در بیرون از منزل چنین دسته‌بندی کرد. در نهایت اعتقادات رفتاری قالبی در خصوص لزوم حضور زنان در بیرون از منزل را می‌توان چنین دسته‌بندی‌کرد:
جدول شماره 27. اعتقادات رفتاری قالبی در خصوص لزوم حضور زنان در بیرون از منزل

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.