دی ۲۶, ۱۳۹۹

اعلام شرایط معافیت تحصیلی مشمولان

newsبا تصویب هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مشمولان وظیفه عمومی واسه اجرا ابلاغ شد.

به گزارش سرویس «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید ستادکل نیروهای مسلح و به استناد ماده(۲۷) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی – مصوب ۱۳۹۰- آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی رو تصویب کرد.

بر این پایه، مشمولان دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و مشمولان فارغ التحصیل مقاطع دانشگاهی یا برابر اون در بخش های علمیه، اگر در مهلت یکسال پس از فراغت از تحصیل در هر مقطع براساس مقررات وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از دانشگاه ها پذیرفته شن، تا وقتی که وفق مواد(۳۳) و (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی- مصوب ۱۳۶۳- به تحصیل اشتغال دارن، می تونن از معافیت تحصیلی استفاده کنن.

هم اینکه دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیل اونا منحل شه، به شرطی که غایب شناخته نشن، در صورت پذیرش در بقیه دانشگاه ها (براساس مقررات وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مدت تحصیل انجام شده، جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی اونا حساب نمیشه.

انتقال یا تغییر رشته دانشجو در مواردی که نیاز به انصراف و آزمون دوباره نیس، در صورتی مشمول معافیت تحصیلی هستش که از بیشترین حد سنوات مجاز تحصیلی تجاوز نکنه.

براساس این مصوبه، معافیت تحصیلی علم آموزان، دانشجویان و طلابی که اخراج می شن یا از تحصیل انصراف داده یا ترک تحصیل می کنن، اگر ظرف یکسال از تاریخ اخراج، انصراف یا ترک تحصیل در همون رشته و مقطع برگشت به تحصیل کنن، طبق مورد با درخواست مدرسه، دانشگاه یا مراکز مدیریت بخش های علمیه و تصویب کمیسیون موارد خاص مناطق و نواحی آموزش و پرورش در مورد علم آموزان، کمیسیون موارد خاص مرکزی یا استانی مربوط در مورد دانشجویان و کمیسیون موارد خاص مرکز مدیریت بخش های علمیه در مورد طلاب، به شرط رعایت سقف سنوات تحصیلی موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی- مصوب ۱۳۶۳- ادامه می یابد.

هم اینکه معافیت تحصیلی واسه مشمولان در مقطع تحصیلی متوسطه، هر کدوم از مقاطع دانشگاهی و بخش های علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یه بار صادر می شه.

معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی

معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی اگر تا یکسال پس از تاریخ انصراف، در مقطع یا رشته دانشگاه جدید یا یه بخش علمیه پذیرفته شن، در طول مدت تحصیل در مقاطع دانشگاهی (از دیپلم تا دکتری تخصصی) به شرط اینکه انصراف، در مدت سنوات مجاز انجام شده باشه، فقط یه بار قابل تمدیده که در این صورت، مدت تحصیل قبلی جزو سنوات تحصیلی جدید حساب نمیشه.

بر این پایه، ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در بین خدمت که بیشتر از یکسال از تاریخ فراغت اونا از مقطع قبلی گذشته باشه هم جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر به جز در زمان های اضطراری و جنگ بلامانعه.

مشمولانی که برابر قانون واسه تحصیل در بخش های علمیه پذیرفته می شن، تا وقتی که به تحصیل اشتغال دارن، مشرط به نداشتن غیبت می تونن از معافیت تحصیلی استفاده کنن. اجرای این ماده بوسیله سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده های هم نام در استان ها، طبق تصمیمات ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلحه.

هم اینکه ادارات آموزش و پرورش موظفند اسامی علم آموزانی رو که به سن مشمولیت (۱۸ سال تموم براساس ماده تولد) می رسند و طبق قانون و این آیین نامه به تحصیل اشتغال دارن، به ترتیبی که سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده های هم نام در استان ها اعلام می کنه واسه ارسال معافیت تحصیلی به سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده های هم نام در استان ها اعلام کنن.

براساس مصوبه دولت، دانشگاه ها موظفند اسامی دانشجویانی رو که موردقبول قرار داده ان، براساس ضوابطی که سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده های هم نام در استان ها مشخص می کنه، واسه ارسال معافیت تحصیلی اعلام کنن.

ارسال معافیت تحصیلی واسه طلاب

ارسال معافیت تحصیلی واسه طلاب به شرط ارائه گواهینامه اشتغال به تحصیل اونا از راه مرکز مربوط و براساس ضوابطیه که از طرف سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده های هم نام در استان ها تعیین می ش�در ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مرکز مدیریت بخش های علمیه یا نمایندگان رسمی اون در استان ها موظفند بر ترتیب تحصیلی علم آموزان، دانشجویان و طلاب مشمول در مدت مجاز تحصیل، نظارت کنن و در صورت فراغت یا ترک تحصیل، انصراف و اخراج، صورت اسامی اونا رو ظرف سه ماه، با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته و مقطع تحصیلی، به طور تکی و براساس ضوابطی که سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده های هم نام در استان ها مشخص می کنه، اعلام کنن.

شرایط معافیت تحصیلی مشمولانی که در بیرون مرز کشور تحصیل می کنن

هم اینکه مشمولانی که با داشتن شرایط معافیت تحصلی در بیرون مرز کشور تحصیل می کنن، موظفند ظرف یکسال از فراغت از تحصیل، اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، خود رو واسه رسیدگی وضع مشمولیت به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بیرون مرز کشور یا مراکز تعیین شده از طرف سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده های هم نام در استان ها در داخل کشور معرفی کنن.

براساس مصوبه دولت، علم آموزانی که با به کار گیری معافیت تحصیلی در خارج به تحصیل اشتغال دارن، اگر در بین تحصیل به کشور مراجعه کنن و ظرف سه ماه به محل تحصیل خود بر نگردند، معافیت تحصیلی شون لغو می شه.

مشمولان واسه به کار گیری معافیت تحصیلی بیرون مرز کشور باید تضمین های لازم رو قبل از خروج از کشور، به سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده های هم نام در استان ها بسپارن و معتقد شن در مهلت های مقرر مربوط، به کشور مراجعت کنن و شرط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده های هم نام در استان ها مبنی بر ضبط تضمین به نفع دولت، در صورت نبود مراجعت به موقع رو قبول کنن.

هم اینکه مشمولانی که معافیت تحصیلی بیرون مرز کشور اخذ می کنن باید ظرف شش ماه از تاریخ ارسال معافیت، به تحصیل در خارج اشتغال پیدا کنن و نبود اشتغال به تحصیل تا آخر این مدت، انصراف از تحصیل تلقی شده و معافیت تحصیلی اونا لغو می شه.

بر این پایه، دانشجویانی که با به کار گیری معافیت تحصیلی در بیرون مرز کشور تحصیل می کنن، اگر در بین تحصیل به کشور مراجعت کنن و ظرف شش ماه به محل تحصیل خود برنگردند، از نظر معافیت تحصیلی در عمومیت احکام دانشجوی انصرافی هستن.

مدت تحصیل دانشجویان خارج از دید معافیت، مثل دانشجویان داخل کشوره و افزایش مدت اون طبق مورد با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستش.

انتقال معافیت تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در بیرون مرز کشور به داخل، تا یکسال پس از قطع رابطه تحصیلی و با رعایت قوانین و مقررات مورد عمل وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانعه، اما این مدت جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی اونا دید می شه.

براساس مصوبه دولت، طلاب دارای مدرک کارشناسی و بالاتر یا حس مقررات مربوط برابر اون در بخش، می تونن واسه تحصیل به بیرون مرز کشور مسافرت کنن.

هم اینکه معافیت تحصیلی واسه دانشجویان بیرون مرز کشور طبق مورد به درخواست وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و بوسیله سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده های هم نام در استان ها صادر می شه.

شرایط معافیت تحصیلی طلاب مشغول به تحصیل در بیرون مرز کشور

طلابی که براساس مقررات مربوط، در بیرون مرز کشور مشغول به تحصیل حوزوی می شن، باید مدارک اشتغال به تحصیل خود رو به مرکز مدیریت بخش های علمیه ارسال کنن تا در صورت تایید، از راه این مرکز واسه اونا درخواست معافیت تحصیلی شه.

براساس مصوبه دولت، مشمولانی که خارج از قوانین قانون خدمت وظیفه عمومی- مصوب ۱۳۶۳- و این آیین نامه از کشور خارج شده باشن، نمی تونن از معافیت تحصیلی استفاده کنن.

معافیت تحصیلی ایرانیان ساکن بیرون مرز کشور و فرزندان ماموران ثابت دولت

ایرانیان ساکن بیرون مرز کشور و فرزندان ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در بیرون مرز کشور و هم اینکه کسائی که قانوناً تحت کفالت یا ولایت قانونی اونا هستن، اگر ظرف یکسال پس از اخذ مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی در بیرون مرز کشور در یکی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خارج مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفته شن، با اعلام این وزارتخانه ها، از معافیت تحصیلی واسه ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر قانون خدمت وظیفه عمومی- مصوب ۱۳۶۳- بهره مند می شن.

فرزندان ماموران ثابت دولت در بیرون مرز کشور و هم اینکه کسائی که قانوناً تحت کفالت یا ولایت قانونی اونا قرار دارن، اگر در سن مشمولیت و پس از اخذ دیپلم یا بالاتر به دنبال ماموریت والدین و با تایید وزارت امور خارجه از کشور خارج و ظرف یکسال پس از خروج از کشور، در یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کشور محل ماموریت والدین به تحصیل اشتغال پیدا کنن، می تونن از معافیت تحصیلی بیرون مرز کشور استفاده کنن.

بر این پایه، واسه کارکنان وظیفه غایب و هم اینکه مشمولان غایب اگر عذرشان منطقی نباشه، معافیت تحصیلی صادر نمی شه.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه مورخ ششم آذرماه سال ۹۲ از طرف اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور واسه اجرا ابلاغ شده.

مواد(۳۲) و (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی- مصوب ۱۳۶۳

ماده ۳۲: طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت یا اعزام هم طبقه خود طبق قوانین شورای مدیریت بخش علمیه قم یا نماینده رسمی اون در شهرستان ها به تحصیل اشتغال ورزند، می تونن از امتیازات ماده ۳۱ قانون استفاده کنن. ارزشیابی اندازه تحصیل با شورای مدیریت یا نماینده اون هستش.

تبصره: مشمولان دیپلمه که دوره سطح یا دست کم شش سال دوره خارج رو گذرونده باشن به ترتیب مثل مشمولان لیسانس و دکتری هستن و اگر بدون دیپلم دوره های نامبرده رو گذرونده باشن مثل مشمولان فوق دیپلم و فوق لیسانس هستن و در هر صورت طلابی که به درجه اجتهاد نایل شن، مثل مشمولان دکتری هستن.

ماده ۳۳: ارسال کارت معافیت تحصیلی علم آموزان و هنرجویان و دانشجویان طلاب علوم دینی موکول به گواهی اشتغال به تحصیل اونا از طرف مقامات صالحه بوده و مدت اعتبار اون یکسال تمامه.

ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *