افراد معروف با صورت آرایش شده و بدون آرایش

اگه یه نوازنده معروف زن رو با صورتی مردونه ببینین می تونین اون رو بشناسین ؟

 

Roxy Brooks, Fifi Dubois

half drag photo project

Pusse Couture

 

half drag photo project

Sherry Vine

half drag photo project

Epiphany


half drag photo project

Pixie Aventura


half drag photo project

Kittin Withawhip


half drag photo project

Tina Burner


half drag photo project

Sabel Scities


half drag photo project

Titania Steele


half drag photo project

Heidi Glum

half drag photo project

عکس خنده دار