التهاب لثه موثر بر احتمال ابتلا به سرطان سر و گردن

التهاب طولانی لثه یکی از عوامل خطرساز در سرطانای سر و گردنه، پس پیشگیری و درمان به موقع بیماریای لثه به معنی کاهش خطر دچار شدن به این نوع سرطان هاست.

التهاب طولانی لثه با علایمی مثل تحلیل پیشرونده استخون و بافت نرم دور و بر دندون بروز می کنه.

راه های خونگی جرم گیری  دندون

واسه بررسی این رابطه، تحقیقی در دانشکده دندونپزشکی نیویورک انجام شد و یافته های اون در نشریه امریکایی اپیدمیولوژی و پیشگیری از سرطان به چاپ رسید. واسه انجام این مطالعه ۴۶۳ مریض انتخاب شدن. به خاطر آزمایش التهاب لثه و تحلیل استخوانای دور و بر دندون، از راه رادیوگرافی استفاده شد.

یافته ها نشون داد که التهاب طولانی لثه یه عامل خطرساز در ایجاد بدخیمیای سر و گردن هستش و این رابطه در صورت وجود پوسیدگی دندون، بیشتر و قوی تر مشاهده می شه.

کارشناسان فکر می کنند که عملکرد این رابطه به وجود اومده بوسیله تحریک همیشگی افزایش سلولی در شرایط التهابه. این احتمال هم هست که میکروارگانیسمای مریضی زای موجود در محیط دهن و لثه خاصیت سرطان زایی داشته باشن.

این مطالعه نشون داد که رعایت بهداشت دهن و دندون، پیشگیری و درمان به موقع بیماریای لثه و دندون علاوه بر حفظ سلامت عمومی در پیشگیری از دچار شدن به سرطانای سر و گردن هم نقش زیادی اجرا می کنه.

۱۰ نشونه خاموش لوسمی (سرطان خون) که نباید ندیده گرفته شن

نشونه های سرطان ریه

بازنشر سرطان سیمرغ